Determinarea stagiului de cotizare. Persoane care au activat în grupele I şi II de muncă


– Legea nr. 19/2000

Art. 1671 din Legea nr. 19/2000 nu este incident decât pentru persoanele care an lucrat în grupa î-a de muncă, iar nu şi pentru grupa a Il-a de muncă, cum este cazul reclamantei.

La determinarea punctajului mediu anual, se utilizează stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii naşterii, în cazul reclamantei 28 de ani şi 10 luni, ceea ce s-a luat în considerare la determinarea punctajului mediu anual.

Apoi, art. 441 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 aprobate prin Ordinul nr. 340/2001 prevede că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de muncă în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de muncă şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de muncă în condiţii deosebite; b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupă de muncă (pentru grupa II de muncă din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege) şi pentru grupa I de muncă din tabelul nr. 4 de la art. 1671 din lege şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.

(Decizia nr. 1461 din 9 iunie 2009)

Prin sentinţa civilă nr. 185 din 26 ianuarie 2009, pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta T.M., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, şi în consecinţă a fost anulată Decizia nr. 250788 din 09.05.2008 privind acordarea pensiei pentru depusă şi limita de vârstă, emisă de pârâtă.

Pârâta a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare în favoarea reclamantei în care numărul de puncte realizate să fie 33,78442 puncte, iar punctajul mediu anual să fie de 1,27488 puncte corespunzător unui stagiu complet de cotizare de 26 ani şi 6 luni.

Pârâta a fost obligată să achite reclamantei sumele ce i se cuvin reprezentând diferenţa dintre pensia acordată şi cea cuvenită, începând cu data de 10.01.2008.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, data pensionării depinde de anul naşterii, astfel pentru reclamanta născută în 17.04.1953, vârsta standard de pensionare este de 59 ani şi 5 luni, iar stagiul complet de 28 ani şi 10 luni, potrivit Anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 19/2000 pentru 26 ani, 6 luni, 12 zile în grupa a ll-a se acordă un număr de 6 ani reducere la vârsta standard de pensionare, rezultând 53 ani şi 5 luni.

Art. 1671 din Legea nr. 19/2000 nu este incident decât pentru persoanele care au lucrat în grupa l-a de muncă iar nu şi pentru grupa a ll-a de muncă, cum este cazul reclamantei.

La determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii naşterii, în cazul reclamantei 28 de ani şi 10 luni, ceea ce s-a luat în considerare la determinarea punctajului mediu anual.

Apoi, art. 441 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 aprobate prin Ordinul nr. 340/2001 prevede că persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de muncă în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de muncă şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de muncă în condiţii deosebite; b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupă de muncă (pentru grupa II de muncă din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de muncă din tabelul nr. 4 de la art. 1671 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă, ceea ce recurenta a şi făcut, aplicând corect art. 42 din lege.

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 C. pr. civ. cât şi ai art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 3041 C. pr. civ., curtea urmează să admită recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj împotriva sentinţei civile nr. 185 din 26.01.2009 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica în întregime în sensul că va respinge ca nefondată acţiunea reclamantei împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj. (Judecător loan Daniel Chiş)