Dreptul legal al salariatului .Obligaţia instanţei Contracte de muncăDespăgubiri, penalităţi


Dreptul salariatului de a primi o despăgubire în cazul constatării nulităţii absolute a deciziei de concediere este un drept legal, iar instanţa trebuie potrivit art.78 alin.1 C. muncii ca în cazul anulării deciziei emise nelegal să oblige angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate ,precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, motivarea din considerente trebuind să reflecte cele reţinute prin dispozitiv.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 686 din 10 septembrie 2010