Încălcarea dreptului la un proces echitabil din perspectiva modului de evaluarea a probelor administrate în cauză de către judecătorii fondului Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Modul de apreciere a probelor cauzei de către judecătorii fondului, raţionamentul logico-juridic care a stat la baza soluţionării cauzei nu aduce atingere principiului procesului echitabil, consfinţit de art.6 din Convenţie. Este adevărat că reclamanta recurentă se afla într-o serioasă dificultate în a prezenta proba potrivită rezolvării drepturilor litigioase (constând în statele de plată, dovezile de efectuare a plăţii salariilor şi de acordare a concediului de odihnă) şi ca atare de a-şi susţine cauza cu eficienţa dorită. Acesta este şi motivul pentru care, în cazul litigiilor de muncă, legiuitorul a prevăzut în sarcina angajatorului obligaţia de a depune la dosar documentele necesare pentru dovada derulării raporturilor de muncă, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea, conform art.287 din Codul muncii. Reclamanta trebuia să-şi formuleze apărări pe actele prezentate de angajator la dosar, şi chiar de expert în susţinerea raportului de expertiză, întrucât doar înscrisurile dosarului sunt cele ce formează obiectul analizei judecătorului şi nicidecum eventualele acte aflate la angajator şi nedepuse cauzei.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 250 din 4 martie 2011