Încetarea de drept a contractului individual de muncă al unui preot paroh ca urmare a caterisirii Contracte de muncă


Interpretarea greşită, de către prima instanţă, a actului contestat, respectiv decizia de încetare a contractului individual de muncă, ca fiind o decizie de aplicare a unei sancţiuni disciplinare emise de angajator, care trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute, menţiunile obligatorii prevăzute în art. 268 alin. Codul muncii, menţiuni pe care decizia nu le cuprinde. Aplicarea sancţiunii disciplinare de către instanţele bisericeşti, pentru probleme de disciplină internă, are efecte şi asupra contractului individual de muncă al preotului paroh. Caterisirea poate fi asimilată cu retragerea de către organismul competent a autorizaţiei necesare pentru exercitarea profesiei de preot, caz de încetare de drept a contractului individual de muncă prevăzut de art. 56 lit. h Codul muncii. Erorile din decizia emisă de angajator nu înlătură efectul legii şi nu atrag nulitatea actului contestat.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 853 din 19 octombrie 2010