Indemnizaţie pentru creşterea copilului până la doi ani. Obligaţia angajatorului de a plăti indemnizaţia de asigurări sociale


Prin sentinţa civilă nr. 552/2002, Tribunalul Cluj a admis contestaţia formulată de contestatoarea F.D.G. contra SC „R.” SRL Gherla şi Casei Judeţene de Pensii Cluj, acestea fiind obligate în solidar să plătească contestatoarei indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.

Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj împotriva sentinţei Tribunalului, pe care a modificat-o, în sensul că a înlăturat obligarea solidară a pârâtei la plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la 2 ani.

Temeiul acţiunii reclamantei rezidă în dispoziţiile art. 121 din Legea nr. 19/2000, conform cărora asiguraţii au drept la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către angajator. Rezultă că angajatul nu are un raport juridic direct cu Casa de asigurări sociale, ci drepturile sale de indemnizaţii pot fi cerute numai de la angajator. Această concluzie duce la caracterizarea acţiunii ca fiind un conflict de drepturi, a cărui soluţionare revine completului special prevăzut de Legea nr. 92/1999 şi de Legea nr. 168/1999. Sub acest aspect recursul nu este întemeiat, tribunalul judecând cauza în complet legal constituit.

în caz de obligaţie solidară, creditorul are posibilitatea de a se îndrepta împotriva oricărui debitor pentru realizarea creanţei sale. Legea prevede doar obligaţia angajatorului de a plăti indemnizaţia de asigurări sociale, Casa de Pensii neputând fi obligată să plătească direct asiguratului indemnizaţia pentru creşterea copilului până la doi ani.

Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 94 din 2003