Intoarcere executare Conflict negativ de competenţă


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 7918

Sedinta publica de la 30 Noiembrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de petenta …., prin administrator judiciar ……….., în contradictoriu cu intimatul ……. si BEJ ………. având ca obiect întoarcere executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depuse prin serviciul registratura note de sedinta din partea executorului judecatoresc,dupa care, instanta din oficiu invoca exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu, ramânând în pronuntare pe aceasta exceptie.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de si Asigurari Sociale sub nr.5498/95/2009, petenta ……… prin administrator judiciar ……, în contradictoriu cu intimatul ………, a solicitat instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna întoarcerea executarii efectuata în baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.4788/18.09.2008, pronuntata de Tribunalul Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, desfiintata prin decizia civila nr.1195/09.03.2009 a Curtii de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, prin restabilirea situatiei anterioare executarii, în sensul obligarii intimatului la plata sumei de 4.235 lei, plus dobânda legala calculata la data de 31.05.2009, în cuantum de 212 lei, precum si la plata cheltuielilor efectuate în prezenta cauza.

Prin sentinta nr.3406/14.10.2009 s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tg-Jiu, retinându-se ca cererea de întoarcere a executarii silite, ca si contestatia la silita intra în competenta instantei de executare si ca dispozitiile legale care reglementeaza institutia întoarcerii executarii sunt cuprinse în Sectiunea VI, Capitolul I din Cartea V – Despre Executarea Silita iar competenta de solutionare a cererilor formulate în materia executarii silite apartine instantei de executare, care potrivit dispozitiilor art.373 alin.2 C.pr.civ., este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea.

Dupa declinare la Judecatoria Tg-Jiu s-a format dosarul 14708/318/2009.

Intimatul BEJ …….. depune la dosar note de sedinta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Pârâtul a fost salariatul reclamantei, iar prin actiunea înregistrata la Tribunalul Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale, prin sentinta nr.4788/18.09.2008 s-a admis actiunea fiind obligata unitatea la plata drepturilor banesti reprezentând contravaloarea alimentatiei de protectie efort, în limita unei sume zilnice reprezentând minimum 1% din salariul minim de baza lunar la nivel de unitate pe perioada 09.06.2005-01.02.2008, actualizat cu indicele de inflatie la data platii efective.

Aceasta sentinta este titlu executoriu si pârâtul a formulat cerere de executare silita la data de 06.10.2008 formându-se dosarul de executare silita 2799/E/2008 al BEJ ………

În cadrul executarii silite, s-a înfiintat poprire în 10.10.2008. În data de 14.11.2008 din contul reclamantei s-a poprit suma de 1438,53 lei conform extrasului de cont.

Urmare recursului declarat de unitate cu privire la litigiul pe fond, prin decizia 1195/09.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova-sectia a II a civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale, s-a admis recursul, s-a modificat sentinta civila 4788/18.09.2008 în sensul ca s-a respins actiunea.

Unitatea, în calitate de reclamanta formuleaza cerere de întoarcerea executarii silite la data de 23.06.2009.

Potrivit sectiunii a VI a din codul de procedura civila, art.404 ind.1, întoarcerea executarii silite se poate solicita în doua cazuri: în situatia în care titlul executoriu se desfiinteaza iar a doua situatie vizeaza desfiintarea însasi a executarii silite.

În cauza de fata suntem în prima situatie, întrucât nu se solicita desfiintarea executarii, cu anularea formelor de executare ci se solicita întoarcerea executarii ca urmare a desfiintarii titlului executoriu.

Astfel, în cauza de fata, sunt aplicabile disp.art.404 ind.2 alin.3 cpc. Primul alineat al art.404 ind.2 cpc prevede situatia în care în cuprinsul recursului formulat fata de sentinta pronuntata de instanta de fond , se solicita întoarcerea executarii silite, cale neurmata de reclamanta.

Al doilea alineat art.404 ind.2 cpc prevede situatia în care întoarcerea executarii silite se solicita în caz de rejudecare a litigiului de fond, situatie neaplicabila cauzei, hotarârea instantei de fond nefiind casata cu trimitere spre rejudecare, sau nefiind casata cu retinere spre judecare pe fond, cale neurmata de reclamanta.

În al treilea alineat al art.404 ind.2 cpc se prevede situatia în care s-a desfiintat titlu executoriu iar întoarcerea executarii silite se solicita dupa desfiintarea titlului executoriu.

Având în vedere ca executarea silita a avut loc la 14.11.2008, înainte de pronuntarea deciziei Curtii de Apel prin care s-a desfiintat titlu executoriu (09.03.2009) si înainte de formularea prezentei cereri (23.06.2009), fiind în prezenta unei cereri principale de întoarcere a executarii silite ca urmare a desfiintarii titlului executoriu, instanta competenta în solutionarea cererii, conform art.404 ind.2 alin.3 cpc este instanta de fond, respectiv, Tribunalul Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale. Aceasta este si explicatia sintagmei prevazuta în aliniatul amintit mai sus, respectiv, ,, instanta competenta potrivit legii” întrucât exista cele doua situatii: când se solicita întoarcerea executarii ulterior solutionarii cauzei pe fond ca urmare a desfiintarii titlului executoriu , situatie în care instanta competenta potrivit legii (competenta materiala art.2 cpc) este instanta de fond si a doua situatie când se solicita întoarcerea executarii silite în cadrul contestatiei la executare, moment în care se anuleaza formele de executare silita , situatie în care instanta competenta este instanta de executare.

Fata de cele aratate mai sus, în baza art.159 cpc coroborate cu disp.art.404 ind.2 cpc si art.2 pct.1lit.c cpc, instanta urmeaza sa admita exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu si sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale.

În baza art.22 cpc, instanta constata ivit conflictul negativ de competenta si înainteaza cauza la Curtea de Apel Craiova pentru solutionarea conflictului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu .

Declina competenta de solutionare a cauzei formulata de petenta ………cu sediul în ………., prin administrator judiciar ………., cu sediul în ………, în contradictoriu cu intimatul ……., domiciliat în ……… si BEJ …….. în favoarea Tribunalului Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale.

Constata ivit conflictul de competenta si înainteaza cauza la Curtea de Apel Craiova pentru solutionarea acestui conflict.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 30 noiembrie 2009, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

RedL.C./tehnored L.C. 17 Decembrie 2009

Nr.ex.6