Investirea cu formula executorie a unei hotarâri pronuntate in materia conflictelor de drepturi. Conditii. Executarea silită


În motivare s-a aratat ca prin hotarârea a carei investire se solicita a fost solutionat un conflict de drepturi si ca aceasta a ramas irevocabila prin decizia civila nr.79/2007 a Curtii de Apel Constanta.

Tribunalul Tulcea a respins cererea petentului ca nefondata prin încheierea nr. 410/13.03.2007, pronuntata în dosarul civil nr. 581/88/2007, si a retinut în motivare ca hotarârea a carei investire se solicita priveste materia conflictelor de munca, iar potrivit art. 376 alin.1 din Codul de procedura civila, raportat la art.278 pct.8 din acelasi cod si art.289 din Codul muncii, ea poate fi pusa în fara formalitatea investirii cu formula executorie.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs petentul B.S. si a invocat gresita aplicare a prevederilor Codului de procedura civila si ale Codului muncii, precum si faptul ca nu a putut pune în executare hotarârea judecatoreasca a carei investire o solicita, ca urmare a neîndeplinirii acestei formalitati.

Recursul este întemeiat.

Titlul nu se confunda cu forta executorie a hotarârilor judecatoresti. El confirma existenta creantei si faptul ca aceasta îndeplineste conditiile necesare punerii in miscare a procedurii de executare silita, neinfluentând continutul actului ce urmeaza sa se execute.

Art.374 alin.1 din Codul de procedura civila prevede ca nicio hotarâre judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin.1, cu exceptia încheierilor executorii, a hotarârilor executorii provizoriu si a celorlalte hotarâri prevazute de lege, care se executa fara formula executorie, iar potrivit art. 376 alin.1 din acelasi cod “se investesc cu formula executorie hotarârile care au ramas definitive sau au devenit irevocabile.”

Investirea cu formula executorie este facuta de instanta de fond care, solutionând cererea formulata de creditor în acest sens, va verifica daca hotarârea supusa investirii este definitiva sau irevocabila.

Este real ca în materia conflictelor de munca, careia îi apartine si litigiul solutionat prin sentinta a carei investire se solicita în cauza, dispozitiile art.289 din Codul muncii prevad ca “hotarârile pronuntate în fond sunt definitive si executorii de drept”, dar aceasta norma legala nu poate conduce la concluzia ca îndeplinirea prealabila a formalitatii instituita de art.376 alin.1 din Codul de procedura civila nu este necesara pentru declansarea procedurii de executare silita în temeiul unei astfel de hotarâri judecatoresti; o asemenea constatare se întemeiaza pe argumente de text deoarece, atunci când legiuitorul a reglementat posibilitatea exercitarii dreptului de executare silita din momentul pronuntarii hotarârii ce îndeplineste cerintele unui titlu executor a prevazut expres ca aceasta nu este conditionata de îndeplinirea altor formalitati, ca în situatia reglementata de art.7209 din Codul de procedura civila, ori prin textul de lege pe care s-a întemeiat solutia instantei de fond o asemenea exceptie nu a fost reglementata.

Din cele ce preced rezulta ca hotarârea a carei investire a fost solicitata de catre recurent intra sub incidenta prevederilor art.376 alin.1 din Codul de procedura civila si ca cerintele impuse de acest text de lege sunt întrunite în cauza, sentinta fiind definitiva conform prevederilor art.289 din Codul muncii si art.79 din Legea nr.168/1999; pe cale de consecinta, în temeiul art. 304 pct.9 din Codul de procedura civila, recursul va fi admis si se va modifica în tot încheierea recurata în sensul admiterii cererii si investirii cu formula executorie a sentintei civile nr.2967/07.11.2006 a Tribunalului Tulcea.