Litigiu de asigurari sociale având ca obiect actiune privind reactualizarea pensiei de serviciu a unui magistrat prin includerea în baza de calcul a sporului de vechime în munca si a celui pentru risc si suprasolicitare neuropsihica. Netemeinicia unei ast


– Legea nr. 304/2004, art. 83 si 85

Anterior datei de 12.03.2007, sporul de vechime în munca nu a fost reglementat expres în dispozitiile legale ulterioare anului 2000.

Anterior datei de 12.03.2007, sporul de vechime în munca nu a fost reglementat expres în dispozitiile legale ulterioare anului 2000.

Decizia în interesul legii nr. 36/2007 nu a creat în mod direct un drept în patrimoniul reclamantului întrucât prin aceasta decizie nu s-a facut altceva decât sa se interpreteze unitar dispozitiile legale apreciate în mod diferit de instanta de judecata distincte în litigii privind asupra unor drepturi similare.

Decizia în interesul legii nr. 36/2007 nu a creat în mod direct un drept în patrimoniul reclamantului întrucât prin aceasta decizie nu s-a facut altceva decât sa se interpreteze unitar dispozitiile legale apreciate în mod diferit de instanta de judecata distincte în litigii privind asupra unor drepturi similare.

Natura juridica a deciziei în interesul legii nr. 36/2007, iar decizia în interesul legii nr.XXI/10.03.2008 nu face exceptie, nu este aceea a unei hotarâri judecatoresti obisnuite, ci reprezinta un îndrumar, o interpretare obligatorie pentru instanta în solutionarea proceselor aflate pe rol.

Natura juridica a deciziei în interesul legii nr. 36/2007, iar decizia în interesul legii nr.XXI/10.03.2008 nu face exceptie, nu este aceea a unei hotarâri judecatoresti obisnuite, ci reprezinta un îndrumar, o interpretare obligatorie pentru instanta în solutionarea proceselor aflate pe rol.

Or, la momentul anului 2007 recurentul-reclamant nu initiase înca demersul procesual privind actualizarea pensiei si a recunoasterii celor doua sporuri.

Or, la momentul anului 2007 recurentul-reclamant nu initiase înca demersul procesual privind actualizarea pensiei si a recunoasterii celor doua sporuri.

Prin urmare, în privinta sporului de vechime de 25%, acesta a fost prevazut expres dupa data de 12.03.2007, putând fi inclus în baza de calcul a pensiei la actualizarea din 2008 a pensiei de serviciu, ceea ce s-a si întâmplat prin decizia nr.122106/18.06.2008 emisa de Casa Locala de Pensii a Sectorului 5.

Prin urmare, în privinta sporului de vechime de 25%, acesta a fost prevazut expres dupa data de 12.03.2007, putând fi inclus în baza de calcul a pensiei la actualizarea din 2008 a pensiei de serviciu, ceea ce s-a si întâmplat prin decizia nr.122106/18.06.2008 emisa de Casa Locala de Pensii a Sectorului 5.

Acelasi lucru s-a întâmplat si cu sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica în procent de 50%, fiind inclus în începând cu 01.04.2008, împrejurari care au condus la un cuantum substantial al pensiei de peste 10.000 Ron, mai exact 12375 Ron.

La aceasta data de 01.04.2008 indemnizatia unui procuror în activitate a cuprins atât sporul de vechime în munca de 25%, cât si pe cel de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica.

La aceasta data de 01.04.2008 indemnizatia unui procuror în activitate a cuprins atât sporul de vechime în munca de 25%, cât si pe cel de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica.

Anterior acestui moment, recurentul nu ar fi putut pretinde în nume propriu, dupa ce a iesit la pensie, sporul pentru vechime în munca si pentru risc si suprasolicitare neuropsihica întrucât sporurile priveau indemnizatia unui procuror în activitate si ele se puteau reflecta în pensia actualizata doar daca faceau parte efectiv din indemnizatia încasata de un procuror în activitate.

Anterior acestui moment, recurentul nu ar fi putut pretinde în nume propriu, dupa ce a iesit la pensie, sporul pentru vechime în munca si pentru risc si suprasolicitare neuropsihica întrucât sporurile priveau indemnizatia unui procuror în activitate si ele se puteau reflecta în pensia actualizata doar daca faceau parte efectiv din indemnizatia încasata de un procuror în activitate.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.

2480 R DIN 1 IUNIE 2010

Prin recursul înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti Sectia a VII a Civila si pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, recurentul B.N. a criticat sentinta civila 423/19.01.2010 pronuntate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, prin prisma solutiei data cu criticile de reactualizare a pensiei pentru perioada 01.09.2007 – 01.09.2008 prin includerea în baza de calcul a sporului de vechime în munca de 25% si a sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%.

În sustinerea criticilor de recurs, întemeiate în drept pe dispozitiile art. 299 si urm Cod procedura civila, recurentul a aratat ca actualizarea pensiei de serviciu pentru magistrati a fost reglementata în timp, succesiv prin dispozitiile art. 103 din L.92/1992, art. 83 alin.2 si 3 din Legea nr. 303/2004 si art. 85 alin. 2 Legea nr. 303/2004 cu modificarile ulterioare.

Din examinarea literara acestor norme de lege a rezultat ca modificarile au privit numai modul de calcul prin raportare la: punctul 1 ca “veniturile magistratilor în activitate”; la punctul 2 ca “indemnizatia bruta a magistratilor în activitate”; la punctul 3 ca “media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de magistrati în activitate”, iar la punctul 4 ca “indemnizatia bruta lunara a magistratilor în functie.

Se arata de catre recurentul-reclamant faptul ca este adevarat ca la un anumit moment legiuitorul a optat pentru raportare la “media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de magistrati în activitate”, însa aceasta optiune a fost determinata de practica indexarilor salariale ce se acordau trimestrial sau semestrial în acea perioada, ceea ce presupunea un volum mare de activitate pentru actualizarea pensiilor, activitate ce trebuia reluata la fiecare indexare salariala, însa, aceasta împrejurare nu poate duce la stingerea dreptului la actualizarea pensiei cu majorarile salariale intervenite în perioada 1.01.2007-1.04.2008 în lipsa unui text de lege expres în acest sens.

Ca atare, recurentul-reclamant apreciaza ca instanta a adaugat la lege, întrucât, interpretarea literara a normei releva cu claritate ca modificarea în discutie priveste doar modul de calcul iar nu momentul nasterii dreptului la actualizarea pensiei si nici trimiterile instantei la HG nr. 1275/2005 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004, respectiv la art. 18 alin.1, care stabileste procedura de actualizare anuala a pensiei de serviciu, nu pot constitui temei legal al respingerii acestei cereri, deoarece se dau în aplicarea legii si nu au puterea de a modifica sau a adauga la lege.

Sustine recurentul-reclamanta ca într-adevar OUG nr. 100/4.10.2007 a modificat art.82 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 în sensul ca “… pensia de serviciu se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara pe care o are un judecator sau procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat înaintea eliberarii din functia de judecator sau procuror, si sporurile, în procent, avute la data eliberarii din functie.

Fata de aceasta împrejurare, recurentul-reclamant a solicitat sa se observe ca dispozitiile OUG nr. 100/4.10.2007 de modificare a Legii nr. 303/2004, au intrat în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial nr. 684, respectiv la data de 10.10.2007 si în consecinta, acordarea sumei rezultate din actualizarea pensiei prin includerea în baza de calcul a sporului de 50% , se cuvine a fi calculata de la data intrarii în vigoare a OUG nr. 100/4.10.2007, chiar daca operatiune de actualizare s-a efectuat la 1.04.2008.

De asemenea, se mai arata ca tot prin OUG nr. 100/4.10.2007 s-a modificat art. 85 alin. (2) al Legii nr.303/2004 dispunându-se fara echivoc ca “Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, …se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime. …” ,

Mai mult decât atât, recurentul-reclamant arata ca instanta de fond a respins ca neîntemeiat capatul de cerere privind constatarea existentei în patrimoniul sau a dreptului la spor de vechime în munca de 25% si spor de stres si suprasolicitare neuropsihica de 50% prin gresita aplicare si interpretare a legii.

Astfel, tribunalul i-a respins ca neîntemeiata cererea de actualizare a pensiei prin luarea în considerare a acestor doua sporuri cu motivarea ca nu a facut dovada ca a obtinut aceste sporuri individual, prin hotarâri judecatoresti.

Mai solicita recurentul-reclamant a se observa ca, la data de 9.09. 2009, acesta a depus o cererea precizatoare de actiune care are acest obiect, ca urmare a punerii în discutie a acestui aspect de catre Curtea de Apel Bucuresti, initial sesizata.

Astfel, problema de drept a existentei dreptului la aceste doua sporuri pentru magistrati a fost statuata în sens afirmativ de catre Plenul înaltei Curti de Casatie si Justitie în solutionarea a doua recursuri în interesul legii, prin decizia nr. 36/2007 pentru sporul de vechime în munca si decizia nr. 21/10.03.2008, pentru sporul de stres .

Cum actualizarea pensiei de serviciu se face prin raportare la indemnizatia bruta lunara a magistratilor în functie, recurentul-reclamant apreciaza ca dezlegarea data acestei probleme de drept prin mentionatele decizii de recurs în interesul legii, priveste implicit si pe magistratii pensionari.

Se mentioneaza de catre recurent ca, trimiterea la deciziile prin care s-au solutionat cele doua recursuri în interesul legii a fost facuta prin actiune, în sensul ca îi însusesc considerentele avute în vedere de Plenul Înaltei Curti de Casatie Justitie si ca întelege sa le invoce în sustinerea pretentiilor solicitate.

Astfel, a aratat ca la data pensionarii, în anul 1997 aceste sporuri i-au fost incluse în baza de calcul a pensiei sale dar pensia i s-a calculat în anul 2000 prin înlaturarea cele doua sporuri considerându-se ca dispozitiile legale care le reglementau au fost abrogate prin OG nr.83/2000.

Prin sentinta civila nr.423 din 19.01.2010 Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru perioada 01.10.2000-01.09.2005, respingând actiunea formulata de acesta.

În motivarea sentintei, Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a retinut ca potrivit art.103 din Legea nr.92/1992, forma în vigoare pâna la data de 21.08.2004, magistratii cu o vechime de cel putin 25 de ani în magistratura beneficiaza, la împlinirea vârstei prevazute de lege, de de serviciu, în cuantum de 80% din venitul net realizat din salariul de baza, sporul pentru vechime în munca si sporul de stabilitate în magistratura, avute la data pensionarii.

S-a retinut ca pentru fiecare an care depaseste vechimea în magistratura prevazuta la alin. 1 se adauga la cuantumul pensiei câte 1% din venitul net, fara a se putea depasi 100% din venitul net stabilit conform alin. 1, avut la data pensionarii.

Astfel, pensiile magistratilor se actualizeaza în raport cu nivelul salariilor de baza ale magistratilor în activitate. Aceasta dispozitie face trimitere directa la veniturile magistratilor în activitate care se aflau în conditii identice cu cele ale reclamantului la data pensionarii acestora.

Începând cu data de 27.09.2004, ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 303/2004, actualizarea pensiei de serviciu a magistratilor a fost reglementata prin art.83 alin.2 si 3 din Legea nr.303/2004.

Constanta tribunalul ca prin forma initiala a acestor dispozitii legale s-a stabilit ca pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza în raport cu nivelul indemnizatiei brute a magistratilor în activitate si de aceste dispozitii beneficiaza si magistratii pensionari.

Ulterior, ca urmare a modificarilor legislative prin art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, republicata, s-a stabilit ca pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor în activitate.

Începând cu data de 8.10.2007, art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, republicata, a fost modificat de OUG nr.100/2007, în sensul ca pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

S-a retinut ca potrivit art. 3 si 4 din OUG nr.177/2002, în vigoare în perioada pâna la 31.03.2006, magistratii au dreptul, pentru activitatea desfasurata, la o indemnizatie de încadrare bruta lunara, stabilita pe functii, în raport cu nivelul instantelor si parchetelor si cu vechimea în magistratura, astfel încât, magistratii beneficiaza, în raport cu vechimea efectiva în functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justitie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculata în procente la indemnizatia bruta, dupa cum urmeaza: de la 5 la 10 ani – 5%; de la 10 la 15 ani – 10%; de la 15 la 20 de ani – 15%;- peste 20 de ani – 20%.

Indemnizatia majorata potrivit alin. (1) se acorda de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a împlinit vechimea efectiva în functiile prevazute la alin. (1) si constituie indemnizatia de încadrare bruta lunara.

Tribunalul a mai retinut ca nici dupa intrarea în vigoare a OUG nr.27/2006, la data de 1.04.2006, nu s-a reglementat sporul de vechime în munca si ca sporul de vechime a fost recunoscut ca drept salarial pentru magistratii în activitate prin Legea nr. 45/2007 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 27/2006, începând cu 12.03.2007.

Conform art. 41 din OUG nr. 27/2006 modificata prin Legea nr. 45/2007, pentru vechimea în munca, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza de un spor de vechime calculat la indemnizatia de încadrare bruta lunara, corespunzator timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: – de la 3 la 5 ani – 5%; – de la 5 la 10 ani – 10%; – de la 10 la 15 ani – 15%; – de la 15 la 20 ani – 20%; – peste 20 ani – 25%.

Potrivit alin.2 sporul de vechime în munca se plateste cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca si se ia în calcul la acordarea, recalcularea si actualizarea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.”

Totusi, apreciaza tribunalul ca luarea în considerare a acestui spor nu se putea face, decât la prima actualizare din 2008 a pensiilor magistratilor, în raport de art. 85 alin.2 din Legea nr.303/2004, republicata, deoarece ultima actualizare s-a produs începutul anului 2007.

Prin urmare, doar de la data efectuarii primei actualizari a pensiei de serviciu a reclamantului, dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 45/2007, exista temei juridic care sa permita includerea sporului de vechime în baza de calcul avuta în vedere la actualizarea pensiei de serviciu.

Aceasta înseamna ca doar de la data de 01.04.2008, sporul de vechime se reflecta în valoarea pensiei actualizate, pentru ca pâna la intrarea în vigoare a OUG nr. 100/2007 actualizarea se facea anual(la începutul fiecarui an în raport de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor în activitate) iar dupa intrarea în vigoare a acesteia ori de câte ori se majora indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate.

Potrivit art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, “pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, magistratii, precum si personalul auxiliar de specialitate” beneficiau de “un spor de 50% din salariul de baza brut lunar”.

A retinut tribunalul ca acest text de lege a fost însa abrogat prin art. I pct. 42 din O.G. nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996, iar prin decizia nr. 21/10.03.2008 de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite s-a stabilit ca: “În interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, constata ca judecatorii, procurorii, magistratii asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, calculat la indemnizatia bruta lunara, respectiv salariul de baza brut lunar si dupa intrarea în vigoare a O.G nr. 83/2000, aprobata prin Legea nr. 334/2001.”

Cu toate acestea, deciziile în interesul legii au efecte juridice doar pentru viitor si în raport de problema de drept care a generat practica neunitara.

Sustinerea reclamantului în sensul ca la data pensionarii a beneficiat de spor de vechime în munca de 25% si de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% nu este contestata nici de pârâtul Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, care mai recunoaste si faptul ca sporul de vechime a fost inclus pentru reclamant în cuantumul pensiei de serviciu la data emiterii deciziei de pensionare.

Chiar daca ulterior acordarea acestui spor a fost abrogata pentru magistratii în activitate, acest aspect nu are relevanta în cazul reclamantului pentru ca el s-a reflectat în calculul pensiei la data stabilirii.

Faptul ca ulterior, actualizarea pensiei nu s-a mai raportat la cele doua sporuri nu contravine dispozitiilor legale în materie, pentru ca asa cum am mentionat, în perioada analizata pe fond, respectivele sporuri au fost obtinute în mod individual de catre magistratii în activitate, care au promovat actiuni în justitie, ele nu au facut parte din venitul magistratilor în activitate ca drept salarial acordat si platit de angajator în mod lunar, si, prin urmare, nu era posibil ca la actualizarea drepturilor de pensie sa fie indicate în adeverinta de actualizare.

În concluzie, tribunalul a constatat ca aceste dispozitii legale coroborate cu cele ale HG 1275/2005 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, la care se va face referire în cele ce urmeaza, sunt de natura sa confirme ca actiunea nu este întemeiata.

Prin dispozitiile art. 18 alin. 1 din HG 1275/2005, s-a stabilit care este procedura privind actualizarea anuala a pensiei de serviciu.

Pârâtul Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie nu avea obligatia de a include în adeverinta nominala cu datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu, cele doua sporuri mentionate, deoarece magistratii în activitate nu au mai beneficiat de sporul de vechime în perioada în perioada 01.09.2005-12.03.2007, sporurile mentionate fiind obtinute de cei în activitate, în mod individual, prin hotarâri judecatoresti.

Hotarârile de admitere a acestor actiuni au însa efecte relative, ce nu se pot extinde si la alte persoane decât partile în proces.

Deciziile date în cele doua recursuri în interesul legii nu conduc automat la plata de despagubiri pentru magistratii în activitate, astfel ca, în lipsa unei platii de bunavoie, trebuie sa se promoveze o actiune în despagubiri pentru obtinerea unui titlu executoriu.

Faptul ca în venitul salarial al reclamantului la data pensionarii au fost incluse si sporul de vechime si cel de risc si suprasolicitare neuropsihica, iar ulterior nu a fost avut în vedere la actualizarea pensiei, nu are relevanta pentru ca în timp, pensia în plata a fost actualizata în raport de criteriile expres avute în vedere prin textele de lege mentionate, iar trimiterea la sporurile avute în vedere la data pensionarii este efectuata doar prin OUG nr. 100/2007, ceea ce înseamna ca doar la prima actualizare a pensiei au fost avuta în vedere respectiv la 01.04.2008, asa cum recunoaste si reclamantul.

În aceste conditii, tribunalul a considerat ca în perioada de 1.09.2005-01.04.2008, sporul de vechime si cel de risc si suprasolicitare neuropsihica nu poate fi luat în considerare la actualizarea pensiei.

Desi reclamantul solicita, prin precizarea depusa la dosar, sa se constate dreptul sau la sporul de vechime si sporul de suprasolicitare neuropsihica astfel cum au fost interpretate de deciziile pronuntate în interesul legii, tribunalul a retinut ca, din perspectiva influentei acestora asupra drepturilor de pensie, în raport de dispozitiile legale mai sus mentionate (referitoare la modul de actualizare, la data efectuarii acesteia în baza textelor legale modificate în timp, la limitele deciziilor pronuntate în interesul legii) cererea nu poate fi admisa, pentru perioada analizata în fond.

În ceea ce priveste analizarea acestei cereri din perspectiva platii sporurilor pretinse (conform mentiunilor din practicaua sentintei civile nr. 358/10.02.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII a Civila si pentru Cauze Privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale), tribunalul a apreciat cererea ca neîntemeiata, pentru ca pentru perioada analizata în fond acesta nu avea calitatea de magistrat în activitate si era beneficiarul pensiei de serviciu (era pensionat din 1997, dupa cum se arata în cererea de chemare în judecata), iar nu al unor drepturi salariale.

Reclamantul este nemultumit de neincluderea în baza de calcul a drepturilor în functie de care urma a se realiza reactualizarea pensiei de magistrat a sporului de 25% si a celui de 50% anterior datei de 01.04.2008.

Asa cum si tribunalul a explicat în detaliu recurentului-reclamant în considerentele sentintei recurate, Curtea constata ca în privinta sporului pentru vechimea în munca în procent de 25%, în perioada anterioara modificarii OUG nr.27/2006 prin Legea nr.45/2007, începând cu data de 12.03.2007, perioada ce nu intra sub incidenta prescriptiei dreptului material la actiune, nu a existat reglementarea expresa a sporului de vechime în munca pentru judecatori si procurori, acest spor fiind instituit, expressis verbis, începând cu 12.03.2007.

La aceasta din urma data erau în vigoare dispozitiile art.85 alin.(2) din Legea nr.303/2004 care reglementau modalitatea de reactualizare a pensiei de serviciu pentru magistratii procurori.

Potrivit dispozitiilor art.85 alin.(2) din Legea nr.303/2004, în vigoare la data de 12.03.2007, pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor se actualizeaza anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor în activitate.

Art.18 din HG nr.1275/2005 nu modifica si nu adauga la lege, respectiv la art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 (în vigoare la 12.01.2007) si nu exista niciun temei legal care sa justifice ignorarea acestor dispozitii.

Potrivit art.18 alin.2 din HG nr.1275/2005 actualizarea pensiei se face la începutul fiecarui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecatorii si procurorii în activitate.

Recurentul arata ca a beneficiat în anul 2008 de o actualizare a pensiei prin care i-a fost valorificat în procesul de actualizare sporul de 25%.

Cât timp, potrivit legii, respectiv art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, pensiile se actualizau la nivelul anului 2007 anual, rezulta ca a fost imposibila o a doua actualizare a pensiei în anul 2007 generata de intrarea în vigoare a Legii nr.45/2007 de modificare a OUG nr.26/2006, dar ca actualizarea în baza Legii nr.45/2007 s-a realizat anul urmator, la actualizarea corespunzatoare anului 2008.

Instanta nu are competenta de a cenzura dispozitiile legale în vigoare la 12.03.2007 referitoare la procedura de actualizare a pensiei de serviciu, actualizare care se facea anual. Ulterior, dupa intrarea în vigoare a OUG nr.100/2007 publica în Monitorul Oficial la 08.10.2007, continutul art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 a fost modificat în sensul ca s-a dispus ca pensiile de serviciu ale judecatorilor sau procurorilor sa se actualizeze ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator sau procuror în activitate, cu luarea în considerare a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Dispozitiile HG nr.1275/2005 stabilesc procedura de urmat în cazul actualizarii pensiilor de serviciu.

Este de mentionat ca aceste dispozitii nu au fost modificate sau abrogate, fiind în vigoare si trebuind avute în vedere de instanta în privinta procedurii de actualizare.

Din aceasta perspectiva, rezulta ca în fiecare an, chiar si ulterior modificarii art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 prin OUG nr.100/2007, în luna decembrie CNPAS transmite Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie lista cu titularii pensiilor de serviciu, iar Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie transmite adeverinta necesara actualizarii.

Pentru anul 2008 lista a fost depusa în decembrie 2007, iar actualizarea s-a facut începând cu 01.04.2008, data care figura în adeverinta emisa de Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Ulterior datei de intrare în vigoare a OUG nr.100/2007 de modificare a Legii nr.303/2004 (începând cu octombrie 2007) nimic nu l-a împiedicat pe reclamantul-recurent sa solicite Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie o adeverinta si sa o depuna la Casa de Pensii de pe raza careia domiciliaza pentru a beneficia de dispozitiile OUG nr.100/2007 de modificare a art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si în perioada octombrie 2007 (de dupa intrarea în vigoare a OUG nr.100/2007) 01.04.2008.

Nu rezulta ca în acest interval un asemenea demers a fost întreprins individual de catre recurentul-reclamant, astfel încât, urmând procedura prevazuta de art.18 alin.1 din HG nr.1275/2005, la sfârsitul lunii decembrie 2007 s-au trimis Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie listele cu pensionarii beneficiari de pensie de serviciu în anul 2007, pentru actualizarea ce urma a se face în anul 2008, actualizare ce s-a realizat începând cu 01.04.2008, ulterior datei de 12.03.2007, în anul 2007 nemaifiind posibila pentru ca se realizase deja actualizarea anuala în baza formei initiale a dispozitiilor art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 înainte de modificarea acesteia prin OUG nr.100/2007.

Acelasi lucru s-a întâmplat si cu sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica în procent de 50%, fiind inclus în pensie începând cu 01.04.2008, împrejurari care au condus la un cuantum substantial al pensiei de peste 10.000 Ron, mai exact 12375 Ron.

Având în vedere ansamblul argumentelor mai sus expuse, Curtea, în temeiul dispozitiilor art.312 Cod procedura civila, cu referire la dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila, motiv în care sunt încadrate în drept criticile aduse de recurent sentintei tribunalului, va respinge ca nefondat recursul.