Litigiu de asigurări sociale – obligaţia de a face Pensii


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 1806/R

Sedinta publica de la 09 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MARILENA GRECU

Judecator PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Judecator ELENA-GABRIELA AIONITOAIE

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe pârâta recurenta Casa Judeteana de pensii Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, în contradictoriu cu reclamantul intimat RC, domiciliat în mun., având ca obiect litigiu de asigurari sociale – obligatia de a face – recurs împotriva Sentintei civile nr. 3126 din 20 Septembrie 2010, pronuntata de Judecatoria Vaslui în dosarul nr. 5198/333/2010.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, învederând stadiul procesual al dosarului, care se afla la primul termen, ca recursul a fost declarat în termen, ca nu s-a depus întâmpinare în cauza si ca intimatul a depus cerere de judecare a cauzei în lipsa, dupa care:

Instanta, verificând actele si lucrarile dosarului, si consultându-se, apreciaza ca nu sunt motive de amânare si constatând ca s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa, conform art. 242 Cod procedura civila, declara cercetarea judecatoreasca închisa, dupa care lasa dosarul în pronuntare si apoi s-a trecut la deliberare, conform arz, 256 Cod procedura civila, pentru când:

INSTANTA DE JUDECATA

Deliberând asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3126 din 20.09.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul RC, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui si, în consecinta, a fost obligata pârâta sa elibereze reclamantului o adeverinta referitoare la vechimea în munca, salariile si sporurile încasate de catre reclamant în perioada 1.04.1988 – 1.05.1992, când a desfasurat activitate în cadrul Asociatiei Intercooperatiste Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui – Ferma Grivita, din cadrul SC Prodagro SA Zorleni.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Reclamantul RC a lucrat în cadrul Fermei Grivita din cadrul fostei societati comerciale S.C” Prodagro “SA Zorleni – Asociatiei Intercooperatiste Odaia Bursucani .Documentele din arhiva fostei societati comerciale S.C” Prodagro “SA Zorleni cu valoare practica, referitoare la stagiile de cotizare pentru asigurari sociale, societate în cadrul careia a fost salariat reclamantul, au fost preluate, la desfiintarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 16/1996, forma anterioara modificarii sale prin OG nr. 39/2006, deoarece activitatea acesteia nu a fost continuata de o alta persoana juridica, de catre Casa Judeteana de Pensii Vaslui, care era pâna în anul 2006 obligata prin actul normativ mai sus aratat a prelua si a elibera, în calitate de detinator de documente, adeverinte referitoare la drepturile privind stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor.

Întrucât în ceea ce priveste documentele cu caracter practic create de catre S.C”Prodagro” S.A nici pâna la data pronuntarii prezentei hotarâri, acestea nu au fost predate de catre pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui catre Directia Judeteana Vaslui a Arhivelor Nationale, instanta de fond a retinut ca pârâta Casa Judeteana de Pensii are actualmente calitatea de persoana succesoare din puncte de vedere arhivistic a creatorului de documente S.C” Prodagro” S.A si, în aceasta calitate, îi revine obligatia, ca în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 16/1996, sa elibereze reclamantului un certificat, o adeverinta referitoare la vechimea în munca, salariile si sporurile corespunzatoare perioadei 1.04.1988 – 1.05.1992.

Pentru aceste considerente, actiunea formulata de catre reclamantul RC a fost admisa, iar pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui a fost obligata sa-i elibereze reclamantului o adeverinta referitoare la vechimea în munca, salariile si sporurile corespunzatoare perioadei 1.04.1988 – 1.05.1992.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pentru urmatoarele considerente:

În motivarea recursului, recurenta a aratat ca a preluat arhiva de la SC Prodagro SA Zorleni conform art. 18 din Legea nr. 16/1996, articol care a fost modificat ulterior, prin OG nr. 39/31.05.2006, în sensul ca, obligatia preluarii înscrisurilor în baza carora se elibereaza copii, certificate privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor, revine Arhivelor Nationale sau Directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, astfel încât, Casele judetene de pensii nu au nici o obligatie de preluare a arhivelor cu valoare practica.

Sustine recurenta ca, documentele aflate deja la Casa Judeteana de Pensii Vaslui trebuiau preluate de catre Arhivele Nationale sau de Directiile judetene ale Arhivelor Nationale, lucru ce nu s-a întâmplat deoarece acestea nu au spatiu necesar pentru depozitare asa încât nu i se poate impune obligatia de a elibera astfel de adeverinte în baza art. 21 din Legea nr. 16/1996 în primul rând pentru ca, nu este creator al acestor documente cu valoare practica si nici persoana juridica succesoare ale acestora.

În al doilea rând recurenta pretinde ca nu poate fi obligata la eliberarea adeverintei deoarece nu este societate care are ca obiect de activitate arhivistica, chiar daca s-ar proceda la eliberarea acestei adeverinte, aceasta nu ar fi valabila si nu ar putea fi luata în considerare la recalcularea drepturilor de ale intimatului, în conditiile în care, prin adresa nr. 2007/13.08.2008 a CNPAS Bucuresti se arata ca pot elibera adeverinte ce conform legii trebuiau eliberate de Arhivele Nationale, societatile comerciale ce au ca obiect activitatea de arhivistica si ca, pentru recunoasterea adeverintelor eliberate de aceste societati de catre casele teritoriale de pensii, adeverintele trebuie certificate pentru conformitate de catre Arhivele Nationale.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozitiile art.299 – 316 Cod procedura civila.

Intimatul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

În recurs nu au fost administrate probe noi.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs, a dispozitiilor legale în domeniu, instanta de control judiciar constata ca recursul nu este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Intimatul reclamant RC a lucrat în cadrul Fermei Grivita din cadrul fostei societati comerciale S.C” Prodagro “SA Zorleni – Asociatiei Intercooperatiste Odaia Bursucani iar documentele din arhiva fostei societati (documente cu valoare practica, referitoare la stagiile de cotizare pentru asigurari sociale, societate în cadrul careia a fost salariat reclamantul) au fost preluate, la desfiintarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 16/1996, forma anterioara modificarii sale prin OG nr. 39/2006, deoarece activitatea acesteia nu a fost continuata de o alta persoana juridica, de catre Casa Judeteana de Pensii Vaslui.

La solicitarea acestuia, privind eliberarea unei adeverinte referitoare la vechimea în munca, salariile si sporurile încasate de catre reclamant în perioada 1.04.1988 – 1.05.1992, recurenta pârâta a refuzat sa elibereze un astfel de document.

Dispozitii legale incidente:

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, modificata si completata, art. 18 alin 1 – 3: „ In cazul desfiintarii, in conditiile legii, a unui creator de documente, persoana juridica, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, in sensul prevederilor art. 2, cat si cele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurari sociale ale cetatenilor, vor fi preluate de Arhivele Nationale sau de directiile judetene ale Arhivelor Nationale. Documentele cu valoare practica prevazute la alin. 1 se preiau dupa infiintarea in cadrul Arhivelor Nationale si al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale a unor structuri specializate, cu asigurarea, in conditiile legii, a resurselor umane si logistico-financiare necesare. Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare in sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, in conditiile alin. 2, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-preluare, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 2 si 3.” Si art. 21 alin 1 „Creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevazut la art. 13, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe solicitant.”

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs dar si prin prisma sentintei atacate, instanta apreciaza ca aceasta din urma este temeinica si legala.

În primul rând, instanta de control judiciar constata ca, în mod corect instanta de fond a retinut ca recurentei îi revine obligatia, ca în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 16/1996, sa elibereze intimatului reclamantul un certificat, o adeverinta referitoare la vechimea în munca, salariile si sporurile corespunzatoare perioadei 1.04.1988 – 1.05.1992, deoarece este în continuare detinatoarea documentelor cu valoare practica, referitoare la stagiile de cotizare pentru asigurari sociale, ale societatii în cadrul careia a fost salariat intimatul reclamant .

În al doilea rând, instanta de control judiciar retine ca motivele de recurs conform carora nu exista o astfel de obligatie în sarcina sa sunt nefondate, deoarece, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 16/1996, modificata si republicata, doar creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora, adica persoanele juridice care au detinut, la un moment dat, în temeiul legii, arhiva creatorului de documente SUNT OBLIGATE, la cererea persoanelor juridice si a persoanelor fizice, sa elibereze, copii certificate si extrase de pe documentele care le creeaza sau le detin, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe reclamant. ”

Urmeaza a se analiza raportat la situatia din speta titularul calitatii de detinator de arhiva, respectiv de succesor al creatorului de arhiva.

În lipsa unei definitii cuprinsa în legea arhivelor, calitatea de detinator al arhivei este o situatie de fapt, ce se apreciaza în concret. Interpretarea termenului de “persoana juridica succesoare”a creatorului de arhiva prevazut de art. 21 din lege se preteaza în speta la situatia unei societati comerciale creatoare de arhiva, în prezent dizolvate. În caz de interpretare a unor prevederi neclare urmeaza a se aplica principiile generale de interpretare.

Legea face distinctia dintre termenul juridic de succesor în art.18 indice 1 alin 4, unde face mentiune de “succesorii legali” si întelesul comun din art. 21, unde nu foloseste sintagma “legal”, astfel ca, raportat la faptul ca în cazul persoanelor juridice desfiintate nu exista succesori legali ai acestora, ne-am afla în situatia în care legea nu ar mai avea nici un efect, motiv pentru care, instanta de control judiciar apreciaza ca fiind evident ca legiuitorul nu a edictat o norma care sa nu produca nici un efect.

Fata de aceste considerente, în mod legal, instanta de fond a apreciat ca persoana care are obligatia de a elibera în temeiul prevederilor art. 16 si art. 21 din Legea nr. 16/1996 a “actelor doveditoare” prevazute de art. 82 din Legea nr. 19/2000 este recurenta pârâta .

În sustinerea acestei concluzii, instanta retine si faptul ca prin Ordinul 590/2008 al Ministrului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata în locuri de încadrate în grupele I si/sau a II-a se prevede expres în procedura anexa ca “În întelesul prezentului ordin, prin detinator de arhiva se întelege persoana juridica în a carei pastrare se afla documente în baza carora se poate întocmi si elibera adeverinta(…)”

Tot la punctul 3 din Procedura se ca ” La eliberarea adeverintelor angajatorii sau orice alti detinatori de arhive s.n(..)” sunt obligati sa respecte prevederile legale.

De altfel, prin Decizia 815/R/08.06.2009 A Tribunalului Vaslui s-a retinut irevocabil ca : „publicarea OG nr. 39/2006 în Monitorul Oficial nr. 485 din 5 iunie 2006, ci aceasta calitate înceteaza doar odata cu predarea efectiva a acestor documente arhivistice catre directiile judetene din cadrul Arhivelor Nationale. Cum însa predarea arhivei Prodagro nu a fost realizata nici pâna în prezent, asa cum recunoaste chiar pârâta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, aceasta are în continuare calitatea de persoana juridica succesoare din punct de vedere arhivistic a creatorului de documente S.C”Prodagro” S.A.

Pe de alta parte, în calitate de detinatoare a arhivei societatii mentionate anterior recurenta se substituie în obligatia fostului angajator de a elibera toate documentele care atesta calitatea de salariat a reclamantei, respectiv drepturile salariale obtinute de aceasta (conform art. 40 lit. h din Codul muncii si art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000).

În final, motivarea recurentei potrivit cu care, chiar si în situatia în care o astfel de adeverinta nu poate fi luata în considerare, fiind contrara unei interpretari a CNPAS Bucuresti, este vadit nefondata.

Instanta retine ca atitudinea recurentei este nu este conforma legii si obligatiilor impusa de aceasta, deoarece, pe de o parte, cerintele impuse administrativ Caselor judetene de pensii pentru luarea în considerare a actelor emise de detinatorii fondului arhivistic al societatilor dizolvate nu se regasesc în legislatie, iar pe de alta parte, atributiile Arhivelor Nationale sunt reglementate de articolul 5 din Legea Arhivelor nationale iar printre aceste atributii nu se regaseste “certificarea pentru conformitate” a unor adeverinte eliberate de catre detinatorii de arhiva.

În aceste conditii, instanta retine ca se impunea admiterea actiunii, urmând sa retina si deciziile de speta în aceasta materie, respectiv decizia nr. 2502/R/2009 din 16 noiembrie 2009 a Curtii de Apel Cluj – Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie si decizia nr. 1061 din 30 octombrie 2009 a Curtii de Apel Iasi – Sectia Litigii De Munca Si Asigurari Sociale .

Pentru toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa respinga recursul formulat de recurenta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, împotriva Sentintei civile nr. 3126 din data de 20 Septembrie 2010 a Judecatoriei Vaslui, sentinta pe care o va mentine.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de recurenta Casa Judeteana de Pensii Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Andrei Muresanu, nr. 22, judetul Vaslui, împotriva Sentintei civile nr. 3126 din data de 20 Septembrie 2010 a Judecatoriei Vaslui, pe care o mentine.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09 Decembrie 2010.