Modificare contract individual de munca Contracte de muncă


Modificare contract individual de munca

Prin sentinta nr.3563/15.03.2011 instanta a respins actiunea pentru urmatoarele motive:

La data de 06.07.2010 , reclamantul A.E. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o cerere de chemare in judecata împotriva pârâtei Societatea Romana de Radiodifuziune , solicitând obligarea acesteia la incheierea unui nou contract individual de in care sa se faca indreptarea erorii materiale strecurate in durata timpului de lucru de 7 ore/zi (35 de ore /saptamana) si nu de 8 ore/zi (40 de ore pe saptamana ) cum este in cel prezent.

Mai solicita de asemenea, ca o consecinta a modificarii duratei timpului de lucru in 7 ore, ca rezultat al diferentei de la 8 ore/zi la 7 ore /zi, obligarea paratei la plata orelor suplimentare pe ultimii 3 ani anteriori introducerii cererii de chemare in judecata.

In fapt , a aratat ca este angajat al societatii parate in functia de tehnician audio cu contract pe perioada nedeterminata.

Arata ca prin Ordinul Directorului General al Societatii Romane de Radiodifuziune nr. 75/29.01.2007, s-a hotarat ca incepand cu data de 01.01.2007 toate persoanele incadrate in functia de tehnician sa treaca in functia de tehnician audio aferenta pozitiei nr. 15 din Nomenclatorul cu functii si limite de salarizare-Anexa nr. 7 a Contractului colectiv de munca.

La data de 24.09.2008 , reclamantul si parata au incheiat un act aditional la contractul individual de munca nr. 14746 prin care au convenit majorarea salariului, restul clauzelor ramanand neschimbate.

Dupa incheierea actului aditional, reclamantul a constatat ca in cadrul fisei postului era stabilita durata timpului de lucru ca fiind de 7 ore/zi, iar in actul aditional , considera ca , in mod eronat, s-a mentionat durata de 8 ore/zi.

Mai precizeaza ca a incercat in mai multe randuri obtinerea pe cale amiabila a modificarii contractului individual de munca in ceea ce priveste durata timpului de lucru din 8 ore/zi in 7 ore/zi, insa fara nici un rezultat.

In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Contractului colectiv de munca pe anul 2003, Contractul colectiv de munca 2009-2012, art. 112 Cod de Procedura Civila .

În scop probator, a depus la dosar: ordinul 75/29.01.2007, contractul individual de munca nr 14746/1.07.2000, fisa postului, adresele nr. 1937/25.09.2009, 1977/7.10.2009, 8323/29.10.2009, 8037/27.01.2010, 8254/14.05.2010, copie carnet de munca, contract colectiv de munca aplicabil.

La data de 7 septembrie 2010, parata a depus la dosar intampinare prin care solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nefondata.

Considera ca solicitarea reclamantului nu este indreptatita, neexistand nicio eroare in Actul aditional din data de 24.09.2008 la contractul individual de munca nr. 14.746, ci, din contra , in fisa postului reclamantului la rubrica privind durata programului de lucru a fost inscrisa gresit cifra 7 in loc de cifra 8.

La dosar s-au depus copie dupa: contractul individual de munca, acte aditionale ale contractului individual de munca , Ordinul nr. 75/2007 emis de Societatea Romana de Radiodifuziune, contractul colectiv de munca al Societatii Romane de Radiodifuziune 2003-2004, contractul colectiv de munca al Societatii Romane de Radiodifuziunea 2009-2012, fisa postului, organigrama studioului de radio Craiova.

În dovedirea prezentei cereri, reclamantul întelege sa se de foloseasca proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, precum si prevederile legale în materie instanta retine urmatoarele:

Reclamantul este angajatul unitatii parate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in functia de tehnician audio.

La data de 24.09.2008 a incheiat un act aditional la contractul individual de munca nr. 14746 prin care i-a fost modificata clauza privind salariul, celelalte dispozitii ramanand neschimbate.

Dupa momentul incheierii actului aditional, reclamantul a solicitat unitatii parate “indreptarea erorii materiale strecurate in durata timpului de lucru din 7 ore/zi in 8 ore/zi ” pe considerentul ca toti tehnicienii audio ce isi desfasoara activitatea la Studioul Bucuresti au prevazuta in contractul individual de munca si in fisa postului durata timpului de lucru la 7 (sapte ) ore .

Unitatea parata mentioneaza ca solicitarea reclamantului nu este indreptatita , intrucat actul aditional a fost incheiat prin acordul partilor, numai in ceea ce priveste majorarea drepturilor salariale , celelalte clauze ramanad nemodificate.

Instanta apreciaza ca relatiile de munca se fundamenteaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte, conform art. 8 din codul muncii, si au la baza contractul individual de munca ce se încheie cu consimtamântul partilor, în forma scrisa, putând fi modificat numai prin acordul partilor.

Cum acest acord a fost modificat doar in ceea ce priveste majorarea drepturilor salariale , conform principiului simetriei juridice, orice modificare a prevederilor contractului, in speta, modificarea timpului de lcuru din 8 ore/zi in 7 ore/zi, trebuie sa aiba loc tot pe aceeasi cale, adica prin acordul acelorasi parti.

Nefiind indeplinite aceste conditii, aceasta chestiune nu poate fi transata de instanta în cadrul procesual configurat de reclamant.

In lipsa acestor negocieri, acest capat de cerere va fi respins.

Ca o consecinta a respingerii primului capat de cerere, instanta va respinge si capatul 2 de cerere, respectiv obligarea unitatii parate la plata orelor suplimentare rezultate din diferenta de la 8 ore/zi la 7 ore/zi efectuate in ultimii 3 ani anteriori introducerii cerererii de chemare in judecata.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge actiunea formulata de reclamant.