Modificarea contractului de muncă. Anularea evaluării profesionale anuale


Prin sentinţa civilă nr. 36/2003, pronunţată în dosarul nr. 557/2003, Tribunalul Arad a respins acţiunea formulată de reclamantul F.L. împotriva Primarului Municipiului A., pentru anularea evaluării profesionale pe anul 2000, anularea măsurii modificării contractului individual de muncă (prin diminuarea salariului) şi plata de despăgubiri salariale.

Curtea de Apel Timişoara, prin decizia civilă nr. 705/2003, a modificat în totalitate hotărârea atacată, în sensul admiterii acţiunii formulată de reclamantul F.L. împotriva pârâtului Primarul Municipiului A., anulării evaluării profesionale a reclamantului pe anul 2000 şi a măsurii unilaterale de modificare a contractului de muncă al reclamantului, prin diminuarea salariului. A obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei de 20.388.470 lei, reprezentând despăgubiri salariale. în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, litigiile de muncă se judecă, în primă instanţă, de către complete formate din doi judecători, asistaţi de doi magistraţi consultanţi; conform alin. 3 din acelaşi articol, magistraţii consultanţi participă la deliberări, cu vot consultativ, şi pot face opinie separată, care se consemnează în hotărâre.

în speţă, evaluarea profesională pentru anul 2000 era nedefinitivă şi nu putea produce consecinţe juridice, era semnată doar de şeful său ierarhic, iar nu şi de ordonatorul de credite, cum prevăd art. 8, art. 13 alin. 1 şi art. 14 alin. 1 şi 14 alin. 1 din H.G. nr. 775/1998. Trebuia să se procedeze la o evaluare definitivă, care să-i fie adusă la cunoştinţă reclamantului, ceea ce însă nu s-a întâmplat decât în cursul procesului, fişa de evaluare definitivă fiind depusă la dosar. Prima instanţă nu a luat în considerare inexistenţa documentaţiei aferente evaluării, motivând respingerea acţiunii reclamantului doar pe faptul că reclamantul nu a fost atestat pe funcţia de şef serviciu juridic.

Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 705 din 2003