Obligatia angajatorului de a retine si de a vira cotizatia de sindicat a membrilor de sindicat Contracte de muncă


Obligatia angajatorului de a retine si de a vira cotizatia de sindicat a membrilor de sindicat

Prin sentinta nr. 718/28.01.2011 instanta a disjuns capatul de cerere referitor la atribuirea cu titlu gratuit a unui spatiu; a admis cererea precizata; a obligat pârâta sa retina si sa vireze cotizatia de sindicat a membrilor de sindicat mentionati; a respins exceptiile retinând urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la 22.10.2010, reclamantul SINDICATUL SINDMODEX CRAIOVA solicita ca prin ordonanta presedintiala sa se dispuna obligarea pârâtei SC CRAIMODEX SA CRAIOVA sa le puna la dispozitie cu titlu gratuit spatiul corespunzator functionarii sindicatului si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii, precum si sa fie obligata sa retina si sa vireze subscrisului cotizatia de sindicat concomitent cu deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrilor de sindicat.

În motivare se arata ca înca de la înfiintarea sindicatului, societatea a refuzat sa aplice dispozitiile legale în relatia cu sindicatul, iar toate sicanele aveau drept scop împiedicarea dreptului la libera asociere.

La 10.11.2010, reclamantul a solicitat trecerea cererii de ordonanta presedintiala pe calea dreptului comun.

În aceiasi sedinta publica, pârâta a solicitat respingerea cererii de ordonanta presedintiala întrucât nu sunt întrunite cerintele art. 581 c.pr.civ.

Se mai arata ca societatea are în total 192 salariati, din care 175 sunt afiliati la un alt sindicat, iar 8 nu figureaza înscrisi în nici un sindicat, prin urmare reclamantul nu poate avea decât 2 membri.

În sedinta publica din 8.12.2010, pârâta arata ca urmare a faptului ca sindicatul nu are numarul minim de 15 membri este dizolvat de drept si invoca lipsa calitatii procesual active a reclamantului.

Partile au solicitat ca probe înscrisurile.

În baza art. 165 c.pr.civ., instanta în sedinta publica din 26.01.2011 a disjuns primul capat de cerere.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine si constata urmatoarele :

Referitor la exceptiile lipsei calitatii procesual active si a interesului, instanta constata ca exceptiile sunt neântemeiate întrucât prin hotarârea nr. 17/26.03.2009 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 6302/215/2009 s-a acordat personalitate juridica Sindicatului Sindmodex Craiova, iar prin sentinta nr. 6/2010 s-a acordat si reprezentativitate la nivelul societatii, sentinta ramasa irevocabila.

Prin urmare, instanta apreciaza ca sindicatul-reclamant justifica în prezenta cauza calitatea procesual activa, dar si interesul în promovarea actiunii.

Mai mult decât atât în conditiile în care nu exista nicio hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate dizolvat sindicatul, ci din contra prin sentinta nr. 3/2011 s-a respins cererea ca inadmisibila, prin care se solicitase sa se constate ca sindicatul nu întruneste conditiile necesare pentru a fi sindicat reprezentativ la nivel de unitate, instanta nu poate sa analizeze ca o simpla aparare, conditiile de legalitate a sindicatului, fara a fi învestita legal cu vreo cerere si într-un litigiu de munca.

Sindicatul reclamant a solicitat societatii pârâte sa retina, pe statele de plata, cotizatia lunara platita de membrii organizatiei sindicale si sa o vireze catre sindicat, cu deducerea fiscala a acesteia, conform prevederilor legale, respectiv art. 24 din Legea nr. 54/2003 si art. 91 alin. 1 din contract colectiv de unic la nivel national 2007-2010.

Primele cereri formulate în acest sens, la data de 13.07.2009 au fost însotite de lista membrilor de sindicat asa cum prevede art. 91 alin. 2 din contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010, cereri înregistrate sub nr. 135, 136, 165.

Astfel, potrivit art. 91 CCM unic la nivel national pe 2007-2010 “(1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor, la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.”

Prin urmare, instanta apreciaza ca reclamantul sindicat a respectat procedura prevazuta de art. 24 Lg. nr. 54/2003, dar si dispozitiile CCM-ului citate mai sus, astfel încât va admite cererea precizata si va obliga pârâta sa retina si sa vireze cotizatia de sindicat a membrilor de sindicat mentionati.