Obligativitatea acordării drepturilor reglementate de contractele colective de muncă personalului din unităţile bugetare reglementate de contractele colective de muncă. Premiul lunar de 2% fondat pe Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sanitar


Dreptul reclamanţilor, membri de sindicat fac parte din categoria personalului unităţilor bugetare, la premiul lunar de 2% trebuie analizat prin prisma dispoziţiilor Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate combinat cu dispoziţiile, art.9 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007 – 2010, care fac trimitere la includerea drepturilor din contractele colective în actele normative, precum şi dispoziţiile art.263 al.4 din Codul muncii, art.13 din I. 281/1993 şi OUG 115/2004. Convenţiile colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă prevederile legale în materie.

Prin consecinţă, includerea acestui drept cu caracter salarial în actul de reglementare secundară (în convenţiile colective) face ca acordarea acestuia să se facă tot în condiţiile reglementate de actul primar (OUG nr.115/2004).

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 237 din 4 martie 2011