Pensie anticipată Pensii


anticipată

La data de 6 10 2011 , contestatorul E.G. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o contestaţie împotriva hotărârii nr. 152/8 09 2011 emisă de CNPP – Comisia centrală de Contestaţii solicitând anularea acesteia, precum şi a deciziei de nr. 312810/24 03 2011 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj şi obligarea Casei Judeţene de Pensii Dolj să-i acorde drepturile de pensie anticipată parţială începând cu 01 12 2010, data încetării calităţii de asigurat , conform art. 105 din Lg 263 / 2010 .

In fapt, a arătat că , în decembrie 2010 s-a adresat Casei Judeţene de Pensii Dolj cu o cerere pentru stabilirea şi plata pensiei anticipate parţiale.

Prin decizia de pensie nr. 312810/24 03 2011 , intimata i-a acordat pensia anticipată parţială începând cu 2 01 2011 .

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie la Comisia Centrală de Contestaţii , conform art. 151 alin 2 din Lg 263 / 2010 , contestaţie ce a fost respinsă prin Hotărârea nr. 152 / 8 09 2011 a Comisei Centrale de Contestaţii.

Prin aceeaşi hotărâre , Comisia Centrală de Contestaţii a hotărât totuşi revizuirea deciziei de pensie nr. 312810/24 03 2011 , sub alte aspecte decât cele contestate, respectiv valorificarea venitului asigurat de 1365 lei pentru luna septembrie 2009 şi valorificarea sporurilor din carnetul de muncă din perioada 23 11 1982 – 01 07 1994 la rubrica “! alte sporuri ” .

In urma acestei hotărâri Casa Judeţeană de Pensii Dolj a emis decizia de revizuire nr. 312810/12 12 2011 , menţinând ca şi dată a acordării drepturilor data de 2 01 2011 .

Contestatorul consideră că plata drepturilor de pensie trebuia să se facă începând cu 01 12 2010 , data încetării calităţii de asigurat aşa cu prevede art. 105 din Lg 263/2010 .-

A depus la dosar : decizia contestată , hotărârea comisiei centrale de contestaţii , carnetul de muncă , copia contestaţiei formulate la comisia de contestaţii , extras din Lg 263 , dispoziţia AJOFM nr. 823/2 12 2010 , privind încetarea calităţii de asigurat .

La 6 01 2012 intimata a formulat întimpinare în care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată arătând că nu pot fi aplicate prevederile art. 105 din Lg 263/2010 deoarece la data de 8 12 2010 , când contestatorul a solicitat acordarea pensiei anticipate parţial , acest tip de pensie nu se putea stabili existând interdicţia prevăzută de art. 10 alin 1 din Lg 118 / 2010 potrivit căreia în perioada 2 iulie 2010 – 31 12 2010 , nu era permisă acordarea stabilirea şi implicit plata pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţial .

Din acest motiv, pensia anticipată parţială a fost stabilită pentru contestator începând cu 2 ianuarie 2011 , plata făcându-se de la această dată .

Intimata a depus la dosar copia de pe întregul dosar de pensie al contestatorului.

Prin sentinţa nr. 1022/07.03.2012 instanţa a respins contestaţia reţinând următoarele:

La 8 12 2010 contestatorul a solicitat intimatei Casa Judeţeană de Pensii Dolj acordarea dreptului la pensie anticipată parţială.

Prin decizia nr. 312810/24 03 2011 intimata a admis cererea şi a stabilit contestatorului pensia anticipată parţială începând cu 2 01 2011.

Împotriva acestei decizii contestatorul a formulat contestaţie la Comisia centrală de contestaţii, criticând faptul că drepturile de pensie nu i-au fost plătite începând cu 01 12 2010, data încetării calităţii de asigurat aşa cum rezultă aceasta din decizia 823/2 12 2010 emisă de AJOFM DOLJ, aşa cum reglementează art. 105 din Lg 263/2010.

Prin Hotărârea nr. 152/8 09 2011 Comisia Centrală a Contestaţii a respins contestaţia sub aspectul motivelor invocate de contestator şi în acelaşi timp a dispus revizuirea deciziei de pensie pentru alte erorii constatate, respectiv a dispus valorificarea venitului asigurat de 1365 lei pentru luna septembrie 2009 şi valorificarea sporurilor din carnetul de muncă din perioada 23 11 1982 – 01 07 1994 la rubrica “! alte sporuri ” cu luarea în calcul a unor sporuri şi venituri omise iniţial.

Conform acestei hotărâri intimata a emis decizia nr. 312810/12.12.2011 de revizuire a drepturilor de pensie .

Prin prezenta acţiune contestatorul a înţeles să conteste atât hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii nr. 152/8 09 2011 cât şi decizia de pensie 312810/24 03 2011 sub aspectul datei de la care i s-au stabilit şi plătit drepturile de pensie, considerând că acestea i se cuveneau de la 01 12 2010, data încetării calităţii de asigurat

Instanţa constată că este neîntemeiată contestaţia deoarece la data la care contestatorul a formulat cerere de pensionare respectiv 8 12 2010, era în vigoare Legea 19/2000 şi Legea 118/2010.

Potrivit art. 10 din Lg 118/2010 ” “începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum şi în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială nu se mai aplică. Cererile de înscriere la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, depuse în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluţiona cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii”, iar potrivit art. 16 din legea 118/2010 “prevederile art. 1 – 3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum şi cele ale art. 9 – 14 se aplică până la 31 decembrie 2010”.

Aşadar la data formulării cererii de pensionare nu exista posibilitatea legală de a se deschide dreptul la pensie anticipată parţială şi nici de a se plăti o astfel de pensie, legiuitorul urmărind prin această măsură limitarea cheltuielilor de la bugetul de stat, adică tocmai faptul de a nu fi plătite pensii noi anticipate sau anticipate parţial.

Ca urmare intimata in mod corect a stabilit şi a acordat dreptul la pensie anticipată parţială începând cu 2 01 2011, dată la care nu mai exista interdicţia legală privind pensia anticipată parţială. Pe de altă parte în mod corect intimata a avut în vedere prevederile legii 263/2011 deoarece începând cu 01.01.2011 a intrat în vigoare această lege

Faţă de cele arătate mai sus instanţa va respinge contestaţia ca neîntemeiată.

1