Pensie Pensii


Prin sentinta nr. 714/28.01.2011 instanta a admis contestatia; a anulalat decizia nr. 28477/16 09 2010; a obligat parata la emiterea unei noi decizii, cu luarea in calcul a unei perioade de 29 ani si 3 luni de activitate in grupa a doua de munca, in loc de 20 ani, 9 luni si 10 zile retinând urmatoarele.

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 14865/63/2010, contestator R.G. a solicitat în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ anularea deciziei nr. 28477/16 09 2010 si obligarea paratei la emiterea unei noi decizii, cu luarea in calcul a unei perioade de 29 ani si 3 luni de activitate in grupa a doua de munca, in loc de 20 ani, 9 luni si 10 zile.

A motivat în esenta ca nu i s-a luat în calcul perioada în care a fost încadrat în grupa II de munca, potrivit adeverintelor depuse la dosar.

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, deoarece adeverintele de care face vorbire reclamantul i-au fost luate în calcul, în sensul ca perioada luata în calcul este mai mica, pentru fiecare an luându-se în calcul 6 luni în procent de 70%.

Au fost depuse în dovedire actele din dosarul de pensie.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca actiunea este întemeiata pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit adeverintelor depuse la dosarul de pensie, reclamantul a desfasurat activitate in grupa a doua de pe o perioada de 29 ani si 3 luni.

Intimata i-a luat în calcul perioada respectiva prin raportare la un procent de 70% – astfel cum reiese din adeverintele aflate la filele nr. 35-36 din dosar – si prin urmare cei 29 ani si 3 luni de activitate in grupa a doua de munca s-au transformat în 20 ani, 9 luni si 10 zile.

Instanta considera ca procedând astfel intimata nesocoteste dispozitiile unei hotarâri judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila – sentinta nr. 3492/13 11 2009 depusa la filele 32-34 din dosar.

Prin sentinta amintita intimata a fost obligata sa ia în considerare alte adeverinte decât cele valorificate de aceasta, adeverinte care îi constatau reclamantului un procent de 100% de activitate în grupa II de munca.

Daca intimata considera ca adeverintele respective nu ar fi fost legal emise sau nu ar fi reflectat adevarul, atunci intimata trebuia a se folosi de caile de atac prevazute de lege pentru a modifica sentinta respectiva.

Puterea de lucru judecat este reglementata nu numai ca o exceptie de fond peremptorie de art. 166 Cod pr. civ., ci si ca o prezumtie legala absoluta irefragibila in art. 1201 Cod civil.

Atat prezumtia, cat si exceptia lucrului judecat constituie instrumente juridice menite sa serveasca institutia puterii lucrului judecat, care, in calitate de cel mai important efect al hotararilor judecatoresti, are la baza doua reguli fundamentale: o cerere nu poate fi judecata in mod definitiv decat o singura data; solutia cuprinsa in hotarare este prezumata a exprima adevarul si nu trebuie sa fie contrazisa de o alta hotarare.

În cauza Sandor contra României, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca: “Administratia constituie un element al statului de drept, interesul sau fiind identic cu cel al unei bune administrari a justitiei.

Pe cale de consecinta, daca administratia refuza sau omite sa execute o hotarâre judecatoreasca ori întârzie în executarea acesteia, garantiile art.6 de care a beneficiat justitiabilul în fata instantelor judecatoresti îsi pierd orice ratiune de a fi”.

Curtea a concluzionat ca, prin refuzul de a executa sentinta, autoritatile nationale au lipsit reclamanta de un acces efectiv la justitie, fiind încalcat si art.6 alin.1 din Conventie.

Asa cum rezulta din cele aratate anterior, art.6 din Conventie, în maniera în care a fost interpretat de Curte, impune statului (si institutiilor publice) obligatia pozitiva de a se plia la hotarârile judecatoresti irevocabile.

În consecinta, statul nu poate sa refuze, sa omita sau sa întârzie într-un mod nerezonabil executarea unor asemenea hotarâri, ci dimpotriva trebuie sa îsi aduca tot concursul în a aduce la îndeplinire orice hotarâre judecatoreasca irevocabila.

În speta, o instanta judecatoreasca a decis în mod irevocabil ca intimata trebuie a lua în considerare anumite adeverinte care prevad un procent de 100% activitate în grupa a II-a de munca.

Cu toate acestea, pârâta Casa Judeteana de Pensii Dolj a valorificat alte adeverinte care intra în contradictie cu constatarile irevocabile ale unei instante de judecata, procedând astfel la o revizuire pe cale administrativa a unei hotarâri judecatoresti si implicit la negarea dreptului reclamantului obtinut prin intermediul instantei judecatoresti.

Pe cale de consecinta, contestatia va fi admisa astfel cum a fost formulata.

Va dispune anularea deciziei nr. 28477/16 09 2010 si obligarea paratei la emiterea unei noi decizii, cu luarea in calcul a unei perioade de 29 ani si 3 luni de activitate in grupa a doua de munca, in loc de 20 ani, 9 luni si 10 zile..