Pretentii-daune morale Cereri


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

.

Dosar nr. 7094/270/2011 pretentii-daune morale

Înreg. 28.11.2011

SENTINTA CIVILA NR. 578

Sedinta publica de la 23.02.2012

Instanta constituita din:

Presedinte – ….

Grefier – …..

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul ….. în contradictoriu cu pârâtul … având ca obiect pretentii-daune morale.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la ordine, a raspuns reclamantul Popa Ioan, lipsa fiind pârâtul …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect „pretentii-daune morale”,

– se afla la al treilea termen de judecata,

– prin serviciu registratura al instantei pârâtul depune cerere si înscrisuri aflate la filele 17-20,

– prin serviciul registratura al instantei ….. depune relatiile solicitate de catre instanta aflate la filele 23-30,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta pune în discutie cererea de amânare a cauzei pâna în luna iulie 2012 din motive medicale formulata de catre pârât si face cunoscut reclamantului faptul ca pârâtul s-a prezentat la termenul anterior la sfârsitul sedintei de judecata i s-a adus ca cunostinta termenul de judecata si faptul ca trebuie sa se prezinte la urmatorul termen pentru a i se lua un interogatoriu iar pârâtul a comunicat instantei ca va veni.

Reclamantul se opune cererii de amânare a cauzei formulata de catre pârât.

Instanta respinge cererea de amânare a cauzei formulata de catre pârât avându-se în vedere ca acesta a avut posibilitatea de a-si angaja un aparator în conditiile în care nu se poate prezenta în instanta, iar pentru a respinge cererea de amânare a cauzei instanta a avut în vedere si atitudinea procesuala a pârâtului, respectiv la primul termen a solicitat amânarea cauzei în vederea angajarii unui aparator, la urmatorul termen s-a prezentat la sfârsitul sedintei de judecata iar la acest termen a solicitat amânarea cauzei pâna în luna iulie, aceasta atitudine denotând o intentie de tergiversare a cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reclamantul …. având cuvântul arata ca pârâtul ori este bolnav ori are interesul de a-l defaima atât pe el cât si cele doua firme pe care le are. Solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si obligarea pârâtului la plata daunelor morale solicitate.

Dezbaterile fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata;

Prin cererea, astfel cum a fost precizata, înregistrata pe rolul instantei sub nr. 7094/270/2011, reclamantul ….., în contradictoriu cu pârâtul ….. a solicitat daune morale în suma de 2000 lei.

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

În motivare s-a aratat ca pârâtul a formulat o petitie la Politia …… prin care sesiza o serie de fapte ilicite legate de activitatea firmelor sale, ……….si ….L, respectiv evaziune cu tigari de contrabanda si folosirea la a unor angajati fara contracte de munca.

Reclamantul a sustinut faptul ca afirmatiile pârâtului sunt calomnioase, fiind prejudiciata imaginea sa si a firmelor a caror administrator este.

Totodata a învederat faptul ca pârâtul a luat legatura cu vânzatoarea de la un magazin al sau careia i-a comunicat faptul ca ar trebui sa nu mai lucreze la firma respectiva, nevasta lui având o experienta neplacuta cu aceste firme, întrucât nu si-a primit salariul, iar comportamentul administratorului este violent cu angajatii firmei.

Reclamantul a considerat ca a fost prejudiciat moral prin faptul ca angajata sa a fost afectata de afirmatiile pârâtului, iar în momentul în care un angajat este influentat negativ se impune un numar mai mare de zile pentru formarea profesionala a acestuia.

În continuare reclamantul a sustinut faptul ca în momentul efectuarii controlului de catre organele de politie, în cele doua magazine se aflau mai multe persoane, iar informatia ca politia a verificat activitatea firmelor s-a raspândit repede, ceea ce a determinat reticenta clientilor cu privire la serviciile si produsele firmelor respective.

În dovedire s-a solicitat încuviintarea probei cu acte.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare potrivit art. 115 cod proc. civ.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea pendinte, reclamantul a solicitat plata daunelor morale de catre pârât considerând ca plângerea penala formulata de catre acesta din urma are caracter calomnios si denigrator.

Daunele morale ar consta, dupa aprecierea reclamantului în faptul ca imaginea sa personala si a firmelor sale a fost afectata prin actiunea ilicita a pârâtului.

Potrivit dosarului nr. 308691/2011 întocmit de Postul de Politie ….., pârâtul a formulat un denunt aratând ca reclamantul prin cele doua firme ale sale desfasoara contrabanda cu tigari si alte produse, iar angajatii sai au fost primiti la munca fara a se fi încheiat contracte individuale de munca.

Cu privire la aspectele sesizate,organele de politie au încheiat proces verbal în care s-a consemnat ca aspectele sesizate de catre pârât sunt neverosimile.

Reclamantul a invocat faptul ca daunele morale constau în faptul ca vânzatoarele de la magazinele sale au fost influentate negativ de catre pârât, asa încât a fost nevoie de mai mult timp pentru formare profesionala.

Deasemeni a afirmat faptul ca obisnuitii clienti ai celor doua magazine au manifestat reticenta în urma verificarilor efectuate la fata locului de catre organele de politie.

Potrivit dispozitiilor art. 1169 cod civ. “ cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”.

Reclamantul nu a facut nici o dovada cu privire la suferintele morale pe care sustine ca le-ar fi pricinuit pârâtul prin actiunile sale ilicite.

Actiunea reclamantului, prin aspectele sesizate îmbraca doua forme: pe de o parte fapta ilicita constând în calomnie ( afirmatiile adresate vânzatoarelor) si denuntul calomnios ( înscrisul adresat Politiei ……).

Asadar, în cauza de fata nu se poate retine caracterul calomnios al denuntului formulat de pârât. Acesta are dreptul la libera exprimare, drept de petitionare consacrat atât de carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cât si de legea fundamentala.

Desigur aceste drepturi nu au caracter absolut si pot cunoaste limitari. Potrivit art. 30 alin 6 din Constitutia României „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.”

Asadar, nu exista nici o dovada la dosarul cauzei în sensul ca pârâtul a avut cunostinta de caracterul nereal al afirmatiilor sale si în acest mod sa fi urmarit prejudicierea reclamantului printr-un denunt calomnios.

În cauza de fata nu s-a facut dovada faptului ca ar fi existat afirmatii privind pe reclamant, conduita violenta a acestuia fata de angajati, neretribuirea acestora si cu atât mai putin prejudiciul moral constând în dificultatea formarii profesionale a angajatilor.

Instanta constata ca nu a fost investita cu solutionarea unui litigiu de natura penala pentru a analiza elementele constitutive ale vreunuia din infractiunile mai sus mentionate, temeiul juridic al actiunii de fata consta în raspunderea civila delictuala reglementata de art. 998, 999 cod civil.

Elementele acestei raspunderi constau în fapta ilicita, prejudiciul moral si legatura de cauzalitate dintre acestea.

Fata de materialul probator administrat în cauza, instanta apreciaza ca pe baza unui set limitat de înscrisuri din cadrul dosarului întocmit de organele de politie nu se pot determina cerintele raspunderii civile delictuale.

Potrivit jurisprudentei constate a Curtii de Apel Bacau ( Sectia civila, minori si familie, conflicte de munca si asigurari sociale. Decizia civila nr. 479 din 23 martie 2011). “Reclamantul, prin actiunea formulata urmareste un scop patrimonial, iar în acest sens se impunea a dovedi temeinicia pretentiilor sale materiale si nu doar îndeplinirea conditiilor generale ale raspunderii civile delictuale, precum si prejudiciul sa fie cert, determinat sau determinabil, sa existe legatura de cauzalitate între fapta si prejudiciu,savârsirea faptei cu vinovatie.

Orice persoana trebuie sa raspunda pentru repararea prejudiciului moral cauzat unei alte persoane, însa partea trebuie sa demonstreze prin probe dimensiunea suferintelor fizice si întinderea prejudiciilor morale la care a fost supus, în cauza de fata reclamantul, cât si a echivalentului lor valoric.”

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta va respinge ca nefondata actiunea pendinte.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge actiunea având ca obiect „daune morale” formulata de reclamantul …. domiciliat în ….. în contradictoriu cu pârâtul ….., domiciliat în ….. ca nefondata

Definitiva si irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi, 23.02.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,