Prin plangerea înregistrată cu numărul 2045/313/2010 la data de 21.10.2010, petentul SC R. SA O. a solicitat in contradictoriu cu intimatul B.V.D. desfiinţarea rezoluţiei nr nr 71/P/2010 din data de 7.06.2010 a Parchetului de pelanga Judecatoria Streha Ac


In fapt, petenta a aratat ca a formulat plangere penala impotriva intimatului, pentru savarsirea infractiunii prevazute de Cod penal (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ), avand in vedere declaratia acestuia pe propria raspundere, autentificata sub nr. 1934/06.05.2009, in sensul ca asigura paza statiei de distributie carburanti din comuna Butoiesti, din data de 15.02.2007, in calitate de agent de paza al SC DSS G.S. SRL si ca in data de 14.04.2009 nu s-a prezentat nicio persoana la imobilul respectiv.

A mai aratat ca intre petenta si societatea de paza exista un litigiu comercial pe rolul Tribunalului Bacau – Sectia comerciala si administrativ care are ca obiect actiunea formulata de SC DSS G.S. SRL impotriva petentei prin care prima societate solicita obligarea petentei la preluarea a doua spatii de distribuite carburanti, proprietatea petentei, intre care si cea din comuna Butoiesti.

Ca urmare a situatiei litigioase create si pentru a proba ca SC DSS G.S. SRL nu mai presteaza servicii de paza, SC RAFO SA, obtinand aprobarea prealabila a instantei, a apelat la mijlocul de proba prevazut de codul de procedura civila – dovezi, astfel ca in data de 14.04.2009, judecatoresc Darloaga Florinel, impreuna cu reprezentantii petentei s-au deplasat la statia de distributie carburanti din comuna Butoiesti, unde nu a fost gasita nicio persoana, constatandu-se ca imobilul era nepazit, incheindu-se, in acest sens, proces – verbal de constatare.

Aceasta proba a fost depusa in dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bacau, iar ulterior, in acelasi dosar SC DSS G.S. SRL a depus declaratia autentificata a intimatului, in scopul de a pune la indoiala veridicitatea mijlocului de proba al asigurarii de dovezi.

A mai invederat prin plangerea formulata si faptul ca a solicitat ca in faza cercetarii penale sa fie audiate persoanele care au participat la incheierea procesului – verbal de asigurare dovezi, precum si sa se obtina informatii de la institutiile abilitate cu privire la calitatea de angajat a intimatului, insa nu s-a dat curs solicitarilor sale

Astfel, prim-procurorul nu a tinut cont de actele existente la dosarul cauzei si nici nu a examinat cauza sub toate aspectele, in vederea aflarii adevarului.

Totodata, petenta a mai precizat ca, potrivit adreselor nr. 487/08.12.2008 si 119/14.04.2009, SC DSS G.S. SRL nu a asiguat servicii de paza iar in ceea ce priveste calitatea de agent de paza a intimatului, aceasta calitate nu a fost verificata in conformitate cu Legea nr. 333/2003 si HG nr. 1010/2004, date fiind problemele de sanatate ale intimatului.

De asemenea, raporturile contractuale dintre petenta si SC DSS G.S. SRL nu au incetat cu data de 01.03.2008, astfel cum a retinut prim-procurorul, in plangerea penala formulata petenta pezentand, pe larg, situatia de fapt, in sensul ca societatea prestatoare de servicii de paza nu considera reziliat contractul incepand cu data de 02.06.2008, ci emite facturi fiscale ca si cand ar efectua in continuare paza la obiectivul din Butoiesti.

Desi nelegala, rezolutia nr. 71/P/2010 a fost mentinuta de catre prim – procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti care, prin rezolutia nr. 885/II/2/2010 din 20.09.2010, a respins plangerea pe care petenta o formulase impotriva rezolutiei respective.

In solutionarea cauzei, s-a dispus atasarea dosarului nr. 71/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Strehaia.

Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala, instanta constata ca cercetarea penala este deficitara si incompleta, organele de urmarire penala nemanifestand un rol activ pentru aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei si cu privire la persoana faptuitorului, asa cum prevad dispozitiile art. 3, 4 si 202 Cod procedura penala.

Organul de urmarire penala s-a limitat numai la audierea intimatului si efectuarea unei adrese catre petenta pentru ca aceasta sa comunice data la care a fost reziliat contractul cu SC DSS G.S. SRL.

Prin rezolutia nr. 71/P/2010 din 07.06.2010, a fost confirmata propunerea de neincepere a urmaririi penale fata de intimat sub aspectul comiterii infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si sanctionata de dispozitiile Cod penal (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ), solutie mentinuta prin rezolutia nr. 885/II/2/2010 din 20.09.2010.

Ambele solutii au fost motivate avand in vedere doar adresa emisa de ITM Teleorman cu nr. 3660/12.03.2010, conform careia, incepand cu data de 01.04.2009, raporturile de stabilite intre SC DSS G.S. SRL si B.V.D. au incetat potrivit art. 65 din Codul muncii, asa cum rezulta din decizia de incetare nr. 149/18.05.2009.

Potrivit art. 224 Cod procedura penala, actele premergatoare urmaririi penale, care au o natura juridica proprie, se efectueaza pentru a justifica inceperea urmaririi penale dar si pentru constatarea unuia din cazurile de impiedicare a inceperii urmaririi penale. Cu alte cuvinte, actele premergatoare ce se pot efectua trebuie sa conduca la concluzia ca este necesara sau ca nu este justificata inceperea urmaririi penale.

In speta, instanta apreciaza ca in raport de imprejurarile cauzei, se impunea ca organele de ancheta sa dispuna inceperea urmaririi penale in cadrul careia sa efectueze acte de cercetare penala pentru a stabili cu certitudine daca intimatul a savarsit fapta.

Sustinerea prim-procurorului potrivit careia intimatul nu a luat cunostinta de incetarea raporturilor de munca nu are nici un suport probator, astfel incat sa fie de natura a conduce la neinceperea urmaririi penale intrucat nu se retine existenta vinovatiei.

Rezolutia de neincepere a urmaririi penale este confuza raportat la starea de fapt si contradictorie sub aspectul concluziilor cercetarii.

Astfel, pe de o parte, desi se retine ca raporturile contractuale dintre SC RAFO SA si SC DSS G.S. SRL au incetat cu data de 01.03.2008, se admite totusi ca intimatul presta in continuare activitate in calitatea sa de agent de paza inclusiv la 18.05.2009, cand a dat declaratia pe propria raspundere.

In realitate, la baza neintelegerilor dintre cele doua societati, se afla tocmai litigiul cu privire la contractul de prestari servicii incheiat la inceputul anului 2007, in sensul ca petenta il considera reziliat incepand cu data notificarii din 02.06.2008 insa SC DSS G.S. SRL, in schimb, considera contractul in fiinta, respectiv ca isi produce inca efectele, motiv pentru care emite facturi fiscale ca si cum ar efectua in continuare paza la obiectivul din Butoiesti.

Pe de alta parte, infractiunea de fals in declaratii presupune vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe, deoarece declaratia necorespunzatoare adevarului trebuie sa fie facuta in vederea producerii unei consecinte juridice, infractiunea existand indiferent daca scopul este realizat sau nu si indiferent daca respectiva consecinta juridica se urmareste pentru sine sau pentru altul.

Prin plangerea formulata, petenta prezinta pe larg date cu privire la litigiul inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau, aratand ca la termenul de judecata ulterior celui in care s-a depus in respectivul dosar procesul – verbal de asigurare dovezi, SC DSS G.S. SRL a depus si ea declaratia autentificata a inimatului.

Existand astfel indicii clare cu privire la consecinta juridica ce s-a urmarit prin darea declaratiei (rolul acesteia fiind astfel acela de contraproba in dosarul comercial), organul de cercetare nu mai avea decat sa faca verificari in ceea ce priveste existenta intentiei directe a intimatului sau, dimpotriva, lipsa acesteia, dat fiind ca dispozitiile art. 202 Cod procedura penala, facand referire la rolul activ al organului de urmarire penala, arata ca acesta aduna probele atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului.

Din declaratia data de intimat, nu se poate retine daca acesta a cunoscut sau nu consecintele juridice ale declaratiei date de el in fata notarului, nu s-a stabilit scopul in care a fost data declaratia si nici daca intimatul a urmarit sau nu producerea unei consecinte juridice.

In plus, fata de existenta unor indicii cu privire la darea unei declaratii de catre o persoana fizica in scopul producerii unei consecinte juridice pentru altul (respectiv societatea DSS G.S. SRL), instanta apreciaza ca se impuneau verificari din care sa rezulte daca intimatul a fost dirijat sau fortat in vreun fel sa dea declaratia, din moment ce in cazul infractiunii in discutie participatia penala este posibila sub toate formele.

Importanta in cauza, in primul rand, prezinta stabilirea faptului daca relatarea intimatului din cuprinsul declaratiei pe propria raspundere in sensul ca la data de 14.04. 2009 nu s-a prezentat nicio persoana la obiectiv corespunde sau nu realitatii si, apoi, in subsidiar, stabilirea faptului daca intimatul cunostea ca i-a incetat raportul de munca si aceasta intrucat intimatul face declaratia nu neaparat in calitatea sa de salariat ci de persoana care pretinde ca a fost intr-o anumita locatie si la o anume data cand s-a prezentat acolo un judecatoresc care a constatat o alta stare de fapt, rezultatele cercetarilor cu privire la cele doua aspecte urmand a fi interpretate coroborat.

Nu s-a stabilit, de asemenea, nici daca in ziua respectiva intimatul era de serviciu, din moment ce in declaratia aflata la fila 15 din dosarul de urmarire penala, precizeaza ca el lucra in tura cu o alta persoana, concubina sa.

In concluzie, instanta apreciaza ca pentru a stabili cu certitudine vinovatia sau nevinovatia intimatului, era necesara efectuarea actelor de cercetare penala conform art. 200 Cod procedura penala care se refera la strangerea probelor cu privire la existenta infractiunii, stabilirea vinovatiei faptuitorilor pentru a se constata daca este cazul sau nu trimiterea lor in judecata, actele premergatoare fiind insuficiente pentru stabilirea acestui obiectiv.

Pentru aceste considerente si fata de dispozitiile art. 278 indice 1 alin 8 lit b Cod Procedura Penala, instanta urmeaza a admite plangerea, a desfiinta rezolutia nr 71/P/2010 din 07.06.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Strehaia si a trimite cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Strehaia in vederea inceperii urmaririi penale impotriva faptuitorului B.V.D., pentru savarsirea infractiunii prevazute de Cod Penal (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ).

Probatoriul urmeaza a fi completat astfel:

-se va verifica daca s-a declarat procedura falsului cu privire la procesul-verbal nr. 41/E/2009 intocmit la data de 14.04.2009, de catre executorul judecatoresc Dirloaga Florinel, solicitandu-se in acest sens relatii executorului judecatoresc, cat si petentei, din moment ce procesul – verbal intocmit de executor, fiind un inscris autentic, este opozabil erga omnes, are deplina credinta in privinta oricarei alte persoane despre dispozitiile ce le constata si face dovada pana la inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a incheiat;

-se va proceda la reaudierea intimatului, insistandu-se cu privire la programul sau de lucru, daca se efectua in ture si daca da, cu cine mai asigura paza, atata vreme cat se cunoaste ca o persoana nu poate presta zilnic 24 h ca salariat, urmand a fi audiata si respectiva persoana. De asemena, va fi intrebat intimatul cu privire la scopul declaratiei pe propria raspundere;

-se va proceda la audierea administratorului social al societatii DSS G.S. SRL pentru a se stabili daca intimatul a fost fortat sau dirijat in vreun fel sa dea declaratia;

-se vor audia executorul judecatoresc, numitii M. V. si U. B. care au semnat procesul – verbal de asigurare dovezi din partea petentei si care au fost propusi ca martori de catre SC RAFO SA prin plangerea penala formulata si, daca se impune, se va proceda la confruntarea acestora cu intimatul;

-se vor audia orice alte peroane care ar putea da relatii cu privire la faptul daca intimatul obisnuia sa mearga la serviciu, daca respecta programul de lucru si, mai exact, daca s-a aflat la lucru in ziua de 14.04.2009;

-se vor face verificari pentru a se constata daca intimatului i s-a acordat perioada de preaviz la care obliga Codul muncii, astfel incat sa se poata concluziona daca intimatul a avut sau nu cunostinta ca incepand cu data de 01.04.2009 urma sa-i inceteze contractul de munca in baza art. 65 Codul muncii, cu consecinta fireasca a neprezentarii ulterioare la locul de munca. Este lesne de inteles ca o persoana care cunoaste ca urmeaza sa-i inceteze contractul de munca cu o data certa, nu se va mai prezenta dupa aceea la lucru pentru a presta munca neremunerata. Totodata, se va solicita societatii de paza condica de prezenta, daca aceasta exista. Pentru stabilirea aspectului cu privire la perioada de preaviz, se vor solicita relatii aceleiasi societati;

-se vor face verificari cu privire la starea de sanatate a intimatului, avand in vedere sustinerea petentei din cuprinsul plangerii adresate instantei, cat si certificatul medical aflat la fila 15 din dosar, potrivit caruia, incepand cu anul 2002, intimatul necesita insotitor permanent pentru ingrijire, fiind astfel posibil ca intimatul sa fi fost angajat doar formal, starea sanatatii nepermitandu-i insa sa indeplineasca calitatea de agent de paza;

-se va solicita fisa de judiciar a intimatului pentru a se verifica daca acesta a mai savarsit fapte similare, in vederea aprecierii asupra sinceritatii declaratiei sale.