Recurs. Autoritate de lucru judecat


Prin decizia pronunţată în dosarul nr. 1400/2003 a fost modificată în parte sentinţa civilă nr. 2714/2003, pronunţată în dosarul nr. 4699/2003, în sensul admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat şi respingerii, în consecinţă, a cererii reclamantului privind drepturile salariale aferente perioadei noiembrie 2002 – martie 2003. Excepţia autorităţii de lucru judecat a fost reţinută în raport de sentinţa civilă nr. 2704/2003, pronunţată asupra cererii formulate în coparticipare activă facultativă de către salariaţi prin sindicat, în calitate de reprezentant, în condiţiile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 54/2003. Reclamantul din dosarul nr. 4699/2003 se numără şi printre reclamanţii -salariaţi reprezentaţi de sindicat în dosarul nr. 1688/2003.

Primul capăt de cerere dedus judecăţii în dosarul nr. 4699/2003 este formulat ca prim capăt de cerere de către acelaşi reclamant, prin reprezentant, şi în dosarul nr. 1688/2003. Sub acest aspect, la data de 19.06.2003, în faţa aceluiaşi complet de judecată se regăseau ambele dosare.
în şedinţa publică din data de 19.06.2003 este respinsă excepţia de conexitate invocată de către pârâtă, apreciindu-se că este vorba despre drepturi salariale distincte. S-a avut în vedere cauza dedusă judecăţii în dosarul nr. 4699/2003, în ansamblu, iar nu distinct, pe capete de cerere.

Există litispendenţă între primul capăt de cerere din fiecare dintre cele două dosare. Dat fiind numărul mare al reclamanţilor în dosarul nr. 1688/2003, respingerea excepţiei de conexitate pentru cauza privită în ansamblu apare ca o măsură necesară pentru buna administrare a acesteia, cu atât mai mult cu cât cauza manifestării dreptului procesual, în sensul transformării conflictului de muncă în litigiu de muncă, în ceea ce-1 priveşte pe reclamant, este diferită în cele două dosare. Dacă în dosarul nr. 1688/2003, reclamantul a acţionat în calitate de salariat al pârâtei (în raport de data introducerii cererii de chemare în judecată prin reprezentant), în dosarul nr. 4699/2003, reclamantul a acţionat în calitate de fost salariat al pârâtei, pentru recuperarea creanţelor născute în baza raporturilor de muncă încetate.

Prin urmare, constatarea autorităţii de lucru judecat în recurs nu este imputabilă instanţei de fond.

Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1272 din 2003