Recurs. Motiv de nelegalitate


Prin decizia pronunţată, a fost modificată în tot sentinţa civilă nr. 899/2003, reţinându-se că sentinţa recurată cuprinde motive contradictorii pe care se sprijină, fiind lipsită de temei legal (art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă), instanţa de fond pronunţând o soluţie fără a analiza actele administrate în cauză, ce au stat la baza măsurii desfacerii disciplinare a contractului de muncă, şi care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii (art. 304 pct. 10 Cod procedură civilă). într-adevăr, în considerentele sentinţei recurate se reţine că intimata nu a prezentat o decizie prin care să fie constatată şi sancţionată abaterea disciplinară. Or, chiar în petitul contestaţiei este menţionată decizia contestată. Nu au fost apreciate coroborat actele de cercetare disciplinară ce au stat la baza emiterii deciziei, nefăcându-se nici o referire în considerentele sentinţei recurate la aceste acte, care, într-adevăr, erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii.

Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1261 din 2003