Repunerea părţilor în situaţia anterioară, prin anularea deciziei de concediere. Cerere de revizuire, motivată prin aceea că dispoziţiile referitoare la reintegrarea pe post nu pot fî executate, întrucât postul a fost desfiinţat. Respingere


– Codul muncii: art. 65 alin. I, art. 78 alin. 2

în condiţiile în care concedierea intimatului a fost dispusă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii, iar conform art. 78 alin. 2 din Codul muncii la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, a constata într-o cerere de revizuire că postul ocupat de intimat nu există, ar însemna nerespectarea dispoziţiei legale imperative menţionate anterior.

De asemenea, întrucât cauza concedierii intimatei a fost desfiinţarea postului său, acest aspect a fost avut în vedere de către instanţa de recurs, care nu a făcut decât să aplice dispoziţiile art. 78 alin. 2 din Codul muncii referitoare la reintegrare, dispoziţii care nu disting în funcţie de motivul concedierii.

De asemenea, întrucât cauza concedierii intimatei a fost desfiinţarea postului său, acest aspect a fost avut în vedere de către instanţa de recurs, care nu a făcut decât să aplice dispoziţiile art. 78 alin. 2 din Codul muncii referitoare la reintegrare, dispoziţii care nu disting în funcţie de motivul concedierii.

(Decizia nr. 1081/R din 28 aprilie 2009)

Prin cererea de revizuire înregistrată la data de 10 martie 2009 şi formulată de revizuienta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj împotriva deciziei civile nr. 246/R din 10 februarie 2009 a Curţii de Apel Cluj, privind şi pe intimatul K.T., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Examinând cererea de revizuire, Curtea reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 246/R/10.02.2009 s-a admis recursul declarat de reclamantul K T. împotriva sentinţei civile nr. 2166 din 17 noiembrie 2008 a Tribunalului Cluj, pe care o modifică în sensul că admite acţiunea reclamantului şi dispune anularea deciziei de concediere nr. 28432 din 11.12.2007 emisă de pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA Bucureşti – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj. S-a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior, s-a obligat pârâta să plătească reclamantului diferenţele salariale aferente începând cu data punerii în a deciziei de concediere şi până la data reîncadrării efective. S-a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 3500 lei cheltuieli de judecată în fond şi recurs.

Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C. pr. civ. se poate invoca în situaţia în care dispozitivul hotărârii conţine dispoziţii contrare, care nu se pot aduce la îndeplinire.

în dispozitivul deciziei împotriva căreia s-a formulat cererea de revizuire există o singură dispoziţie referitoare la reintegrarea intimatului pe postul deţinut anterior, astfel încât în mod evident nu sunt dispoziţii contrare care nu se pot executa, primul motiv de revizuire invocat fiind neîntemeiat.

Referitor la susţinerea că instanţa de recurs s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut (motiv de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 C. pr. civ.) se reţine că prin decizia a cărui revizuire se solicită, s-a a stabilit că revizuienta a procedat la concedierea nelegală a intimatului K.T. întrucât nu a respectat dispoziţiile art. 65 alin. 2 din Codul muncii, respectiv desfiinţarea locului de muncă al acestuia nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă.

în condiţiile în care concedierea intimatului a fost dispusă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii, iar conform art. 78 alin. 2 din Codul muncii la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, a constata într-o cerere de revizuire că postul ocupat de intimat nu există ar însemna nerespectarea dispoziţiei legale imperative menţionate anterior.

Drept urmare, se constată că prin dispoziţia de a-l reintegra pe intimat pe funcţia deţinută anterior, instanţa de recurs a dat eficienţă principiului retroactivităţii efectelor anulării deciziei de concediere, astfel încât nici al doilea motiv de revizuire nu este întemeiat.

în consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 326 C, pr. civ. se va respinge ca nefondată cererea de revizuire declarată de intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj împotriva deciziei civile nr. 246 din 10.02.2009 a Curţii de Apel Cluj. (Judecător Laura Dima)