Sancţiune disciplinară. Recurs. Greşită calificare a cererii


Prin decizia pronunţată a fost modificată în tot sentinţa civilă nr. 570/2003, în sensul respingerii contestaţiei împotriva deciziei de sancţionare disciplinară, fiind admis recursul unităţii intimate. A fost respins recursul contestatorului împotriva încheierii pronunţată în acelaşi dosar, prin care s-a respins cererea contestatorului de îndreptare a erorii materiale, în sensul cuprinderii în dispozitivul sentinţei a obligaţiei intimatei de a plăti contestatorului cheltuielile de judecată. Pentru a decide astfel, instanţa de recurs a avut în vedere modificarea în recurs a sentinţei, în sensul respingerii contestaţiei, astfel că recurentului-contestator nu i se mai cuvin cheltuielile de judecată (intimata nefiind în culpă procesuală).

Soluţia instanţei de recurs este justă, vătămarea procesuală produsă contestatorului prin soluţionarea greşită a cererii sale, (greşit calificată drept cerere de îndreptare a erorii materiale, fiind vorba despre o cerere specială de completare a dispozitivului sentinţei civile prin încheiere), fiind înlăturată în recurs, ca urmare a admiterii recursului intimatei şi respingerii contestaţiei.

Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1414 din 2003