Sancţiunea nulităţii inserată de legiuitor în art.76 din Codul muncii, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 74 lit. d din Codul muncii, în cazul concedierii individuale Contracte de muncă


Sancţiunea nulităţii deciziei de concediere pentru nesocotirea dispoziţiilor art. 74 alin.1 este incidentă numai pentru situaţiile expres prevăzute de art. 64 din cod la care se face trimitere care are în vedere cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c şi d, precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 618 din 9 iulie 2010