Stabilire pensie pentru limita de vârsta. Valorificarea perioadelor lucrate în grupa a II-a de munca în baza adeverintelor emise de angajator. Pensii


În motivarea cererii contestatoarea a aratat ca decizia mai sus mentionata este nelegala întrucât nu a fost luata în calcul perioada 15.12.1978 – 01.09.1984 pe care a efectuat-o în gr. a II-a munca, desfasurându-si activitatea efectiv pe santierele de constructii ale grupului de santiere Midia al Trustului de Constructii Chimice Navodari, perioada atestata prin adeverinta nr.975/30.08.1999 eliberata de SC M. SA Midia.

S-a mai aratat ca neluarea în calcul a grupei a II-a de are drept consecinta diminuarea stagiului util pentru anticipata de 1 an si 9 luni, reprezentând spor aferent grupei a II-a de munca si respectiv diminuarea cuantumului pensiei lunare cu 10,8% mai mult decât cel legal.

S-a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii, prin care perioada mai sus mentionata sa fie scazuta de la pozitia conditii normale de munca si trecuta la rubrica grupa a II-a de munca.

Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea pârâtei C.J.P. Constanta la plata diferentei de ce va rezulta, urmând a fi achitata retroactiv de la 21.06.2005.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

În motivare pârâta a aratat ca perioada 15.12.1978 – 01.09.1984 nu s-a luat în calcul în grupa superioara de munca întrucât adeverinta nr.975/30.08.1999 nu reprezinta temeiul legal complet, întrucât lipseste textul de lege care ar încadra functia detinuta de reclamanta în perioada respectiva, într-o grupa superioara de munca.

Prin sentinta civila nr.124/AS/5.03.2007 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a admis actiunea formulata de reclamanta în parte.

S-a anulat decizia de pensionare nr.1287263/26.05.2006.

A fost obligata pârâta C.J.P. Constanta sa emita o noua decizie de pensionare care sa aiba în vedere stagiul de cotizare de 5 ani, 3 luni si 16 zile, efectuat în grupa a II-a de munca: în perioada 15.12.1978 – 01.09.1984.

A fost obligata pârâta C.J.P. Constanta sa plateasca reclamantei, diferenta de pensie ce va rezulta de la data de 21.06.2005 pâna la data emiterii noii decizii de pensionare.

S-a respins capatul de cerere privind obligarea pârâtei la înscrierea în decizie, a sporului de stagiu de 1 an si 9 luni, ca nefondat.

În considerentele hotarârii prima instanta a retinut ca:

Prin adeverinta nr.975 din 30 august 1999 emisa de SC M. SA Midia, al carui original a fost depus la C.J.P. Constanta, se atesta împrejurarea ca în perioada 15 decembrie 1978 – 01.09.1984 reclamanta a desfasurat activitate, fiind încadrata în grupa a II-a de munca, potrivit prevederilor HGR 1223/1990 si OUG 50/1990, pe o durata de 5 ani, 9 luni si 6 zile.

În cauza, în mod nelegal pârâta nu a luat în calculul stabilirii dreptului de pensionare perioada în care reclamanta si-a desfasurat activitatea în grupa a II-a de munca, pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale si cota aferenta pensiei suplimentare, astfel încât decizia contestata urmeaza a fi anulata, în temeiul prevederilor mai sus mentionate.

Astfel, actiunea reclamantei este în parte întemeiata, în ceea ce priveste obligarea pârâtei la emiterea deciziei de pensionare, care sa aiba în vedere si stagiul de cotizare efectuat în grupa a II-a de munca din perioada 15 decembrie 1978 – 01.09.1984, precum si plata catre reclamanta a diferentei de pensie ce va rezulta de la data de 21.06.2005, pâna la data emiterii noii decizii de pensionare.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs C.J.P. Constanta.

În motivarea recursului a aratat ca perioada de 15.12.1978 – 01.09.1984 nu a fost luata în calcul în grupa superioara de munca întrucât temeiul legal, respectiv hotarârea 1223/1990 se refera la încadrarea în grupa a II a de munca a unor locuri sau activitati din constructii montaj.

Activitatea desfasurata de reclamanta respectiv de primitor – distribuitor nu au legatura cu executarea lucrarilor de constructii montaj.

Referitor la capatul de cerere prin care au fost obligati la plata în favoarea reclamantei a diferentei de pensie rezultata de la data de 21.06.2005, recurenta a aratat ca a fost încasata din iunie 2006.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate Curtea a respins recursul ca nefundat pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia nr.1287263/26.05.2006 recurenta pârâta i-a stabilit intimatei reclamante drepturile privind acordarea pensiei anticipate partiale începând cu 21.06.2005.

La calculul stagiului de cotizare al reclamantei s-a avut în vedere perioada de 1 an si 4 luni efectuata în grupa a II a de munca.

În cuprinsul deciziei contestate s-a mentionat ca nu s-a luat în calcul perioada 15.12.1978 – 01.09.1984 lucrata în grupa superioara de munca întrucât baza legala de acordare nu este completa.

Din adeverinta nr.975/30.08.1999 emisa de S.C. M. S.A. Midia rezulta ca în perioada 15.12.1978 – 1.09.1984 reclamanta a desfasurat activitate încadrata în grupa a II–a de munca, potrivit prevederilor H.G.R 1223/1990 si Ord.50/1990, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, iar art. 2 din H.G. nr.1223/30.11.1990 dispune ca nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupa a II – a de munca se face de consiliile de administratie împreuna cu sindicatele libere din unitati.

Sustinerile recurentei ca activitatea desfasurata de reclamanta nu are legatura cu executarea lucrarilor de constructii – montaj nu pot fi retinute având în vedere continutul adeverintei mentionata mai sus eliberata de angajator care atesta ca activitatea desfasurata de reclamanta pe o anumita perioada se încadreaza în grupa a II-a de munca.

Esential pentru încadrarea activitatii unei persoane într-o anumita grupa de munca nu este functia desfasurata în conditiile de munca în care acestea se desfasoara, executarea ei în conditii nocive, grele sau periculoase, ducând la încadrarea în grupa a II-a de munca.

Sustinerile recurentei nu au relevanta atât timp cât nu s-a facut dovada ca în urma controlului exercitat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale în baza art. 3 lit.e) si art.4 din H.G. 4/2001, s-ar fi constatat nerespectarea metodologiei de încadrare în grupa a II-a de munca prevazuta de Ordinul 50/1990 de catre societatea unde a fost angajata contestatoarea.

În aceste conditii, în mod corect instanta de fond a dat eficienta adeverintei eliberate de angajator care atesta împrejurarea ca activitatea desfasurata de contestatoare în perioada 15.12.1978 – 1.11.1984 se încadreaza în grupa a II-a de munca.

În ceea ce priveste al doilea motiv de recurs referitor la plata în favoarea reclamantei a diferentei de pensie rezultata de la data de 21.06.2005, recurenta nu a facut dovada ca i-ar fi remis reclamantei aceasta suma de bani.

Pentru considerentele aratate mai sus potrivit art. 312 C.pr.civ. Curtea a respins recursul ca nefondat si a mentinut sentinta recurata ca legala si temeinica.