Stabilire salariu Contracte de muncă


2. stabilire salariu

Prin acţiunea înregistrată la data de 28.01.2009, reclamanta D.P. a chemat in judecată pârâta Filarmonica „ Oltenia „ Craiova, solicitând instanţei ca , prin sentinţa ce se va pronunţa,să dispună obligarea pârâtei la plata diferenţelor salariale începând cu 01 01 2007, reactualizate

In motivare, a arătat că, în conformitate cu art. 1o şi 32 din OG nr. 10/2007, dar şi Lg. nr. 323/2006, anexa IV/2a privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat, a avut loc în cadrul unităţii pârâte, în data de 21 05 2007 o evaluare , în urma căreia trebuia să-i acorde o nouă grilă de salarizare începând cu data de 01. 01. 2007 , respectiv să-i stabilească un nou salariu de bază.

Pârâta a formulat întâmpinare la 6.03.2009 prin care a solicitat respingerea acţiunii.

În motivare a arătat că a solicitat Ministerelor de resort un punct de vedere referitor la modul cum se poate aplica Lg. nr. 323/2006.

Prin sentinţa Nr. 1234/ 01 Aprilie 2009, instanţa a admis acţiunea, a obligat pârâta să-i acorde reclamantei salariul de 1247 lei începând cu data de 01.01.1007 şi să-i plătească diferenţele salariale de la acea dată şi până la executarea prezentei decizii, actualizată la data plăţii, constatând următoarele:

Reclamanta este angajată în cadrul pârâtei Filarmonica „ Oltenia „ Craiova, în funcţia de artist liric gr I şi potrivit precizărilor la acţiune, solicită obligarea pârâtei la plata salariului de încadrare în cuantum de 1247 RON începând cu data de 01 01 2007 ,conform prevederilor din Anexa IV / 2 a din Lg nr 323/2006 şi OG 10 / 2007.

S-a reţinut că urmare a apariţiei OG nr 10/2007 privind creşterile salariale acordate in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr II şi III din Legea nr 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică , respectiv art 6 alin 1 şi 2, Consiliul de Administraţie al Filarmonicii „ Oltenia „ Craiova a hotărât , potrivit procesului verbal nr 49 din 07 05 2007( filele 19 şi 20 din dosar ) , ca acordarea majorărilor salariale ale artiştilor lirici să se facă în urma unui examen , începând cu luna mai 2007.

Conform Anexei IV / 2 a la OG 10 / 2007 , salariile de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie sunt fixate între un minim şi un maxim.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art 6 alin 1 şi 2 din OG 10/2007 , angajatorul are prerogativa, ca în urma evaluării performantelor profesionale să stabilească acordarea salariului corespunzător. Potrivit fişei de evaluare depusă la dosar, reclamantei i s-a acordat punctaj total maxim.

Pârâta, însă, a stabilit reclamantei un salariu mai mic decât cel prevăzut în Anexa nr.IV/2 A din Lg.323/2006.

Creşterea salarială a reclamantei nu s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare, întrucât în lege se specifica cu exactitate termenul la care trebuia să fie aplicată creşterea salarială, fapt confirmat şi prin răspunsul nr.10424/05.03.2007 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (fila 21 ).

Avându-se în vedere faptul că Filarmonica „Oltenia” Craiova a anexat la dosar evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate de către recurentă în perioada ianuarie –decembrie 2007, iar din această evaluare rezultă nota maximă 5, care se putea acorda, se poate aprecia întemeiată solicitarea reclamantei de acordare a salariului în cuantum de 1247 RON prevăzut pentru artist liric gradul l, conform actului normativ mai sus menţionat.