Modificarea rezolutiei procurorului


INSTANTA

La data de 23.02.2010 cu nr.860 s-a inregistrat pe rolul instantei plangerea formulata de petentul IF  prin care critica rezolutia procurorului data in dosar nr.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria B apreciind-o ca netemeinica si nelegala , motivat de faptul ca faptele reclamate de el au mai fost cercetate si in dosarele nr. 2006 si nr. 2006 , iar rezolutiile pronuntate in aceste cauze au fost desfiintate prin sentinta penala nr. 2006 si s.p. 2009 ale Judecatoriei B , definitive.

Mai sustine petentul ca organele de urmarire penala prezinta in dosar nr. 2009 date neconforme cu realitatea.

Potrivit art.278 ind.1 al.7 cod procedura penala instanta a procedat la verificarea rezolutiei atacate pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei precum si a inscrisurilor depuse de petent in cursul judecatii : adresa nr.32/10.05.2001 a Consiliului Judetean V comunicata petentului , copia certificatului de urbanism nr.15/10.06.2002 eliberat de Primaria com P si copia Autorizatiei de construire nr.9 /5.07.2002 eliberata de Primaria com P jud V.

Din materialul ce formeaza dosar nr.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria B rezulta ca in anul 2006 petentul a formulat plangere impotriva persoanelor MI si AB , solicitand a fi cercetate cu privire la infractiunile prev de art. 246 cod penal si 289 cod penal.

Prin  rezolutia procurorului data in dosar nr.2006 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de persoanele mentionate.

Impotriva acestei rezolutii petentul a formulat plangere la instanta , care prin sentinta penala nr19.12.2006 a Judecatoriei B a fost admisa si s-a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru a se face cercetari cu privire la persoanele mentionate referitor la infractiunile prev de art.246 , 248 , 249 , 260 si 289 cod penal , motivat de faptul ca procurorul nu se pronuntase asupra tuturor infractiunilor reclamate de petent.

Cauza a fost inregistrata la Parchet sub alt n umar si anume 2007.

Prin rezolutia procurorului din 7.05.2007 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de BCF pentru savarsirea infractiunilor prev de art.208 al.1 , 209 al.1 lit a cod penal , art.290 , art.289 , art.291 , art.288 , art.192 si art.220 cod penal ; fata de MA , AB si MI pentru infractiunile  prev de art.246 cod penal , 288 al.1 cod penal si 289 al.1 cod penal ; fata de SM pentru infractiunile prev de art.192 al.1 cod penal , 246 al.1 cod penal si fata de C I V pentru savarsirea infractiunilor prev de art.288 al.1 , 289 al.1 , 291 si art.208 al.1 cod penal.

Impotriva acestei rezolutii , petentul a formulat plangere la Prim Procurorul Parchetul  motivand ca cercetarile fusesera efectuate sub supravegherea aceluiasi procuror din dosarul nr. 2006.

Prin rezolutia nr.340/II/2.07.2007 , Prim Procurorul a admis plangerea si a dispus infirmarea solutiei din dosar nr. 2007.

S-au reluat cercetarile si ca urmare a modificarilor legislative intervenite , prin ordonanta nr. 2008 s-a dispus de catre procuror declinarea cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel I motivat de calitatea persoanei cercetate – executorul SM.

La data de 25.07.2008 prin rezolutia nr.194/P/2008 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel I , procurorul a dispus neinceperea urmaririi penale fata de SIM pentru infractiunile prev de art.192 al.2 cod penal , 208 al.1 , 209 al.1 lit.a cod penal, art.246 cod penal si art.220 cod penal si disjungerea cauzei cu privire la BCF , MI , MA, AB , C I V ,P D si C V pentru infractiunile prev de art.246, 248,249,291, 192 , 288, 289 si 290 cod penal.

O parte din persoanele mentionate fusesera cercetate  si in dosar nr.3434/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria B , unde procurorul dispusesera neinceperea urmaririi penale fata de BCF pentru infractiunile prev de art. 208 al.1 , 209 al.1 lir.a cod penal , art.290 cod penal , art.289 cod penal , art.291 cod penal , art.288 cod penal , art.289 cod penal si CVpentru art.288 al.1 , 289 al.1 , 291 cod penal si art.208 al.1 cod penal.

Petentul a formulat plangere impotriva acestei rezolutii , dar prin sentinta penala nr.48/2008 a Judecatoriei B , aceasta i-a fost respinsa.

Tribunalul V , insa prin Decizia penala nr.123 /12.03.2008 a admis recursul petentului , a casat sentinta penala nr.48/2008 si a trimis plangerea Curtii de Apel Iasi pentru solutionarea pe fond a acesteia.

Prin sentinta penala nr.100/2.10.2008 , definitiva , prin Decizia Penala nr. 21.11.2008 a ICCJ B , ca urmare a retragerii recursului , Curtea de Apel I a respins plangerea petentului impotriva rezolutiei procurorului data in dosar nr. 2007 , pe care a mentinut-o.

Pe baza acestei situatii de fapt , procurorul care a supravegheat cercetarile  in dosar nr. 2007 a constatat ca pentru persoanele cercetate si faptele care au facut obiectul dosarului nr. 2006 exista autoritate de lucru judecat , BCF nemaiputand fi cercetat pentru infractiunile prev de art.208 al.1 , 209 al.1 lit a cod penal ; art.290 cod penal ; art.289 cod penal ; art.291 cod penal ; art.288 cod penal ; art.192 cod penal ; art.220 cod penal , la fel si numitii MI , MA si AB pentru infractiunile prev de art.246 cod penal ; 288 al.1 ; 289 al.1 cod penal ; SIM pentru infractiunile prev de art.192 al.1 cod penal ; art.246 al.1 cod penal si CIV pentru infractiunile prev de art.288 al.1 cod penal ; art.289 al.1 cod penal ; aret.291 cod penal si 208 al.1 cod penal.

Totodata acelasi procuror a constatat ca solutia din dosar nr.2006 nu a privit insa si infractiunile prev de art.248 , art.249 si art.260 cod penal presupus a fi savarsite de catre MI si AB.

Din aceste considerente si avand in vedere si declaratia petentului data in dosar nr. 2007 , cu ocazia audierii sale , cand a solicitat efectuarea de cercetari cu privire la MI pentru infractiunea de uz de fals ; AB pentru infractiunile de neglijenta in serviciu, uz de fals ; BCF pentru infractiunea de distrugere ; CIV pentru infractiunile de violare de domiciliu , distrugere  si tulburare de posesie , procurorul a confirmat la data de 17.03.2009 prin rezolutie  neinceperea urmaririi penale fata de BCF pentru infractiunile prev de art.192 al.2 cod penal ; art.220 al.1 cod penal art.208 al.1 ; art.209 al.1 lit.a cod penal ; art.288 cod penal ; art.289 cod penal ; art.291 cod penal ; art.242 cod penal ; art.194 cod penal si art.290 cod penal ; fata de MI , MA si AB pentru savarsirea infractiunilor prev de art.246 cod penal ; art.288 al.2 cod penal si art.289 al.1 cod penal ; fata de CIV pentru savarsirea infractiunilor prev de art.208 al.1 , art.288 cod penal ; art.289 cod penal ; art.291 cod penal si art.246 cod penal si fata de P , C V si B M pentru savarsirea infractiunii prev de art.246 cod penal.

Totodata a dispus disjungerea cauzei fata de MI pentru infractiunile prev de art.291 cod penal ; 260 cod penal ; 248 cod penal si 249 cod penal ; AB pentru infractiunile prev de art.249 cod penal ; art.248 cod penal ; art.291 cod penal si art.260 cod penal ; MA pentru infractiunea prev de art.291 cod penal ; BCF pentru infractiunea prev de art. 217 al.1 cod penal si CIV pentru infractiunile prev de art.192 cod penal ; art.217 al.1 cod penal ; art.220 cod penal.

La data de 16.01.2009 petentul IF , aflat in Penitenciar Jilava B se adreseaza Parchetului de pe langa Judecatoria B cu o plangere , aflata la fila 7 dosar nr. 2009 , prin care solicita efectuarea de cercetari impotriva numitului BCF el cu privire la infractiunea de distrugere prev de art.217 al.1 cod penal , constand in aceea ca i-a distrus imobilul proprietate aflat in sat si com C.

La data de 9.02.2009 , petentul care se afla inca in stare de detinere , dar in Penitenciar V , aduce precizari la prima plangere sustinand ca in intervalul de timp octombrie 2005 -5.09.2008 , imobilul sau s-a  aflat in proprietatea lui BCF si acesta l-a distrus , iar la un moment dat chiar l-a vandut unei persoane necunoscute.

La data de 24.08.2009 petentul completeaza plangerile anterioare sustinand ca MI , AB si MA au savarsit infractiunea de uz de fals atunci cand in dosarul nr. 2007 au  depus o adresa in care se stipula ca IF nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile pe raza comunei C ceea ce nu era adevarat.

Mai sustine petentul ca atunci cand s-a facut evacuarea lui din imobil BCF si CIV au distrus instalatia electrica , tavanul fals , mansarda , gardul imprejmuitor iar CIV a intrat in imobil fara drept de unde a luat mai multe bunuri care nu apartineau Asociatiei Agricole A C , ci erau proprietatea sa.

Pe data de 23 iunie 2009  a fost repus in situatia anterioara evacuarii sale.

Prin ordonanta de conexare din 10.07.2009 confirmata de procuror , lucratorul de politie al Biroului de politie rurala a dispus conexarea dosarului nr. 2009 la dosar nr. 2009 motivat de faptul ca se efectuat cercetari cu privire la aceiasi persoana si fata de cele doua cauze.

Pe baza actelor si lucrarilor efectuate in cauzele sus mentionate procurorul care a supravegheat cercetarile in dosar nr. 2009 a retinut ca pe data de 7.04.2005 executorul judecatoresc a inaintat catre Primaria C actul de adjudecare nr. 2004 prin care se preciza ca imobilul care apartinea lui IF a fost adjudecat de BCF in contul creantei ce o avea acesta fata de el.

Imobilul respectiv apartinea numitului nIF.

Acesta a sesizat faptul ca numitii MI si AB au comunicat organelor judiciare , pentru dosarul  nr. 2007 o adresa prin care s-a stipulat faptul ca IF nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile pe raza com C.

Din verificarile efectuate in registrul Agricol al com C , pe anii 2001-2005 , prelungit si pentru anul 2006 , la pozitia nr.040 , sat C , figureaza la rubrica numele si prenumele membrilor gospodariei numitului I N.F , I D si I D.

In acelasi registru , la cap 10 intitulat „Constructii pe raza localitatii” sunt completate rubricile pentru anii 2001 -2005 , fiind efectuata pe marginea registrului mentiunea privind modalitatea de dobandire a imobilului si de asemenea mentiunile transferului de proprietate asupra imobilului catre noul proprietar BCF , in baza actului de adjudecare nr. 2004 inregistrat la Primaria com C sub nr. 7.04.2005.

Din anul 2001 numitul I  F nu s-a mai prezentat la Primaria C pentru a declara bunuri mobile sau imbile detinute.

Adresa nr.844/27.03.2006 emisa de Primaria com C , prin care s-a comunicat Tribunalului V faptul ca IF nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile pe raza com C , intocmita si semnata de catre numitii MI si AB , cuprinde mentiunile reale inscrise in Registrul Agricol al comunei.

Prin urmare , nu se poate retine in sarcina numitilor MI si AB savarsirea infractiunilor prev de art.246,248 si art.291 cod penal intrucat faptele nu exista.

Fata de imprejurarea ca numitii MI si AB nu au fost audiati in calitate de martor in vreo cauza , nu se poate retine in sarcina acestora savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa , prev de art.260 cod penal.

In ceea ce priveste sesizarea privind savarsirea de catre numitul M I a infractiunii de uz de fals prev de art.291 cod penal , se constata ca fapta nu exista.

Astfel , acesta , in calitate de agent agricol , a mentionat in Registrul agricol pe anul 2005 , potrivit atributiilor sale si in baza actului de adjudecare , transferul de proprietate asupra imobilului catre noul proprietar , respectiv BCF.

In ceea ce priveste sesizarea formulata impotriva numitului BCF , din cercetari a rezultat ca acesta a fost pus in posesiea imobilului situat in com C , la data de 19.10.2005 de catre executorul judecatoresc iar dupa executare a parasit imobilul respectiv , asigurand usile imobilului.

Din cercetarile efectuate a rezultat ca imobilul in litigiu prezenta deteriorari la momentul punerii in posesie a numitului BCF nefiind intretinut corespunzator pana la data restituirii catre IF, insa nu s-a confirmat prin nici un mijloc de proba savarsirea de catre BCFel a infractiunii de distrugere prev de art.217 al.1 cod penal.

Cu privire la persoana cercetata CIV se retin urmatoarele :

 In luna noiembrie 2003 SC Trus Confarm SRL B , reprezentata de numitul CIV a dat sub forma de imprumut Asociatiei Agricola Albina cu sediul in com C o moara de porumb si o presa de ulei.

Cu ocazia executarii silite  a Asociatiei , angajatii SC trust Confarm SRL  B au primit de la executporul judecatoresc bunurile in cauza , transportandu-le la societate.

Este de precizat ca numitul CIV nu a fost prezent la imobilul respectiv la momentul predarii bunurilor de4 catre executorul judecatoresc , in aceste conditii se constata ca nu se poate retine , in sarcina acestuia savarsirea infractiunilor prev de art.192,217 si 220 cod penal.

Din actele premergatoare efectuate se constata ca nu rezulta date care sa conduca la concluzia certa privind savarsirea infractiunilor sesizate de catre numitul IF , sub nici unul din aspectele reclamate , astfel ca sunt aplicabile dispozitiile art.10  al.1 lit.a cod procedura penala

Raportat situatiei de fapt retinuta procurorul a dispus , la data de  16.12.2009 , prin rezolutie potrivit art.10 lit a neinceperea urmaririi penale fata de : MI , pentru infractiunile prev de art.291 cod penal , 260 cod penal , art.248 , 249 cod penal; AB , pentru infractiunile prev de art.249 cod penal ; 248 cod penal ; 291 cod penal si art.260 cod penal ; MA pentru infractiunea prev de art.291 cod penal ; BCFel pentru infractiunea prev de art.217 al.1 cod penal ; CIV pentru infractiunile prev de art.192,217,220 cod penal.

Impotriva aceste rezolutii petentul a formulat plangere la Prim Procurorul parchetului B  care prin rezolutia nr.65/II/2 din 25.01.2010 a respins-o ca neintemeiata fata de motivele invocate : nu a cunoscut existenta dosarului , continutul sau si ca nu a fost audiat.

Motiveaza Prim Procurorul ca rezolutia data in dosar nr. 2007 i-a fost comunicata petentului , argumentatia procurorului este pertinenta  si in acord cu probatoriul administrat si ca avea posibilitatea  studierii dosarului si ca a fost audiat cu privire la cele reclamate potrivit celor consemnate la filele 7-38 din dosar.

In temeiul art.278 ind.a cod procedura penala petentul s-a adresat cu plangere la instanta , fiind nemultumi t de rezolutia procurorului data la 16.12.2009 in dosar nr.220/P/2009

Actele si lucrarile dosarulu aflate la dosar nr.220/P/2009 evidentiaza faptul ca nu se poate retine in sarcina persoanelor cercetate infractiunile pentru care au fost cercetate din urmatoarele considerente:

Dupa finalizarea licitatiei prin care s-a scos la vanzare imobilul petentului si care a fost adjudecat de catre BCF in contul creantei pe care o avea Asociatia Agricola A C catre el , executorul judecatoresc a comunicat Primariei C acest lucru.

Documentele inaintate de Biroul executorului au fost inregistrate la Primaria C sun nr.767/7.04.2005 de catre MA , care indeplinea functia de agent agricol.

Acesta in virtutea obligatiilor sale de serviciu a facut cuvenitele mentiuni in Registrul Agricol la fila 40 din vol II.

Trebuie mentionat faptul ca petentul nu a stat in pasivitate in timpul executarii silite pornita impotriva Asociatiei Agricole A , dar pana la finalizarea acesteia prin adjudecare nu a invocat nici un moment faptul ca este proprietarul imobilului scos la licitatie , ci cu totul alte motive legate de valabilitatea biletului la ordin , a datoriei.

Abia la data de 27.04.2007 cand a promovat actiunea civila pentru cosntatarea nulitatii absolute a actului de adjudecare a invocat acest lucru.Prin sentinta civisa nr.99/15.01.2008 s-a admis actiunea petentului.

Sentinta a ramas definitiva  si irevocabila la 2.09.2008.

Din aceste considerente MI si AB au comunicat organelor judiciare , in dosar nr.882/89/2007 situatia reala existenta la momentul respectiv in registrele Primariei Com C , la data de 27.03.2006 cu adresa nr.844.

Cele doua persoane nu au fost audiate in calitate de martori , in vreo cauza care sa aiba legatura cu petentul si din aceste considerente nu se poate retine savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa prev de art.260 cod penal..

Dupa punerea in posesie de catre executor , a numitului BCF , la data de 19.10.2005 , referitor la imobilul in cauza, acesta din urma a asigurat usile si nu a locuit nici un moment acolo.

Cercetarile au confirmat faptul ca imobilul in litigiu prezenta deteriorari la momentul punerii in posesie , consemnindu-se in actul de punere in posesie ce bunuri s-au gasit la acel moment cui au fost predate si cui lasate in custodie.

Imobilul nu a fost intretinut corespunzator pana la data restituirii proprietarului initial – IF , dar nu s-a confirmat prin nici un mijloc de proba savarsirea de catre BCF a infractiunii de ditrugere.

In cel priveste pe CIV , patronu SC T C SRL B , acesta in luna noiembrie 2003 a dat  Asociatiei Agricole A cu titlu de imprumut  o moara de porumb si o presa de ulei si cu ocazia puneriin in posesie a lui BCF  si datorita faptului ca petentul era in detentie pentru o perioada mai mare de timp , a primit de la executor bunurile in cauza , trimitind persoane angajate ale societatii sa faca aceasta operatiune.

Deci nu se pot retine in sarcina acestuia infractiunile reclamate.

In consecinta plangerea petentului nu este dovedita si in baza art.278 ind.1 al.8 lit.a cod procedura penala o va respinge , dispunand mentinerea rezolutiei data de procuror in dosar nr. 2009 la 16.12.2009.

In baza art.192 cod procedura penala petentul va fi obligat la plata catre stat a cheltuielilor judiciare avansate in cauza.

5