Plângere adresată instanţei împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a dispus completarea cercetărilor în cauză. Inadmisibilitate


Soluţiile prin care procurorul ierarhic superior infirmă rezoluţia procurorului din subordinea sa şi dispune completarea cercetărilor efectuate în cauză pot fi atacate doar cu plângere la procuror în condiţiile art.278 Cod pr.penală, nefiind aplicabile disp.art.278/1 Cod pr.penală, privind plângerea adresată instanţei împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, o astfel de plângere fiind inadmisibilă.

Prin plângerea înregistrată la data de 07.06.2005 la Judecătoria Buzău, petenta M.L.B. a atacat ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş din 13.04.2005 prin care s-a respins plângerea formulată contra rezoluţiei procurorului general adjunct din cadrul aceluiaşi parchet.

În motivarea plângerii petenta arată că intimatul B.I. trebuia decăzut din dreptul de a formula plângere împotriva rezoluţiei procurorului, în dosarul nr.162/P/2004 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş având în vedere că a depăşit termenul de 20 de zile de la comunicarea rezoluţiei din 29.12.2004 a aceluiaşi parchet.

Prin sentinţa penală nr.1778 din 27.09,.2005 Judecătoria Buzău şi-a declinat competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea C.A. Tg.Mureş.

Primind plângerea spre soluţionare, Curtea apreciază că este competenţă să o soluţioneze, având în vedere că în cauză este cercetat şi un notar public din judeţul Harghita, însă aceasta este inadmisibilă.

Potrivit art.278/1 alin.1 Cod pr.penală după respingerea plângerii făcute conform art.275-278 Cod pr.penală , împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de casare, de scoatere de sub urmărirea penală sau încetare a urmării penale, date de procuror, partea vătămată precum şi orice alte persoane, a căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art.277, 278 Cod pr.penală , la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Astfel, din textul de lege citat rezultă că pot fi atacate cu plângere la instanţa de judecată doar rezoluţiile sau ordonanţele de neîncepere a urmăririi penale, a rezoluţiilor de clasare, de scoatere de sub urmărirea penală sau încetare a urmării penale date de procuror.

Deci, soluţiile prin care procurorul ierarhic superior infirmă rezoluţia procurorului din subordinea sa şi dispune completarea cercetărilor efectuate în cauză pot fi atacate doar cu plângere la procurorul ierarhic superior în condiţiile art.278 Cod pr.penală, neputând fi atacate şi la instanţa de judecată în condiţiile art.278/1 alin.1 Cod pr.penală.

În consecinţă, plângerea petentei a fost respinsă ca inadmisibilă.