Plângere contra soluţiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispoziţiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare.


Constata ca prin sentinta penala nr. 238/2009 a Judecatoriei Miercurea Ciuc s-a admis plângerea formulata de petenta SC. T. SA si în consecinta :

A fost desfiintata rezolutia Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Târgu Mures nr. 66/P/2006, din data de 30.09.2008.

S-a restituit dosarul la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Târgu Mures.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a retinut în esenta urmatoarele :

Prin plângerea înregistrata sub nr. 3322 din 05.12.2008, partea vatamata SC. T. SA contesta, în contradictoriu cu intimatul P. M. I., solutia de neîncepere a urmaririi penale a acestuia din urma, pentru savârsirea a doua infractiuni de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese direct sau indirecte, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2din Lg. 31/1990, data prin rezolutia Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures în dosarul nr. 66/P/2006.

Prin plângere, persoana vatamata solicita desfiintarea rezolutiei si trimiterea cauzei la parchet în vederea redeschiderii urmaririi penale fata de intimat.

În principal se invoca probatoriul administrat în cursul urmaririi penale din care a rezultat intentia intimatului în comiterea infractiunilor sesizate bazat pe faptul ca, contractul de consultanta nu a fost adus niciodata la cunostinta organelor de conducere ale SC. T. SA, acesta a fost semnat fara mandate din partea organelor de conducere.

Consultanta urma sa se desfasoare la resedinta intimatului.

Imediat dupa intrarea în vigoare a contractului de consultanta si la numai o zi dupa încetarea raporturilor de munca cu SC. T. SA, intimatul s-a prezentat ca reprezentant al societatii de consultanta.

Societatii de consultanta i-a fost învederat în mod expres faptul ca nu se va ratifica contractul de consultanta.

Din actele si lucrarile dosarului instanta de fond a retinut în fapt urmatoarele :

Prin rezolutia Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures, fata de intimat s-a dispus neînceperea urmaririi penale pentru doua infractiuni de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese directe sau indirecte, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990, persoana vatamata fiind SC. T. SA.

Împotriva solutiei, acesta din urma a formulat plângere la procurorul general adjunct al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures, care s-a pronuntat, respingând-o la data de 14.11.2008.

Rezolutia de neîncepere a urmaririi penale este întemeiata pe lipsa laturii obiective a infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese directe sau indirecte, infractiune definita de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990, astfel „se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese directe sau indirecte”.

Reglementarea legala a fost astfel conceputa încât sa ofere cadrul juridic favorabil protejarii intereselor societatilor comerciale împotriva actelor frauduloase comise de persoanele care detin functii administrative, decizionale în cadrul societatilor.

Intimatul în perioada 1997-16.01.2005, a îndeplinit calitatea de director executiv, respectiv presedinte al consiliului de administratie în cadrul SC. T. SA.

În aceasta calitate, la data de 22.03.2004, încheie un contract de consultanta cu societatea C. SRL contract ce a intrat în vigoare începând cu data de 17.01.2005.

Pe data de 16.01.2005 au încetat raporturile de munca între intimat si SC. T. SA.

Parchetul în rezolutia contestata se rezuma a constata ca intimatul nu a avut nici un interes direct sau indirect în privinta societatii C. SRL argumentatie care în principal se bazeaza pe datele comunicate de catre Oficiul Comertului si audierea asociatului respectiv al administratorilor societatii si la constatarea ca administratorul societatii la data semnarii actului aditional la contractul de consultanta a fost P. E. V. care a decedat.

Contractul de consultanta este calificat de catre SC. T. SA ca vadit dezavantajos dovada litigiile civile dintre cele doua societati.

Instanta de fond a apreciat ca în vederea clarificarii laturii obiective constând în cazul de fata dintr-o actiune de favorizare, a unei alte societati în defavoarea societatii vatamate se impune a se stabili urmatoarele :

– temeiul în baza caruia inculpatul dupa încetarea relatiilor cu SC. T. SA s-a prezentat si a reprezentat SC. C. SRL;

– stabilirea cu certitudine daca constituie o pura coincidenta sau nu data intrarii în vigoare a contractului de consultanta care coincide cu data încetarii raporturilor de munca a intimatului cu SC. T. SA;

– daca între inculpat si P. E. V. fost administrator al SC. C. SRL a existat vreo legatura de rudenie.

Faptul ca contractul a fost considerat de catre o instanta ca fiind încheiat în mod legal sub aspectul conditiilor de forma, nu exclude prin ea însasi lipsa laturii obiective ale infractiunii prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990.

Pentru aceste considerente, instanta a admis plângerea si în consecinta a anulat rezolutia contestata si a trimis cauza la parchetul de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures unde se va începe urmarirea penala împotriva intiamtului pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Lg. 31/1990 si de art. 259 C.p., urmarire penala în cadrul careia se vor stabili aspectele mai sus invocate.

În privinta celeilalte infractiuni, instanta de fond si-a însusit considerentele dezvoltate în rezolutia parchetului.

Având în vedere solutia pronuntata intimatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Miercurea Ciuc, precum si intimatul P. M. I.

În recursul sau, Parchetul a criticat hotarârea pentru faptul ca în mod gresit a fost admisa plângerea SC. T. SA – Baile Tusnad, întrucât din actele premergatoare existente la dosarul cauzei nu rezulta ca bunurile societatii urmau a fi folosite într-un scop contrar intereselor societatii si nici nu s-a creat o paguba petentei. S-a mai retinut ca persoana cercetata P. M. I, nu a rezultat ca ar fi avut vreun interes propriu sau ca ar fi favorizat vreo alta societate care sa fie direct sau indirect interesata.

În recursul declarat, P. M. I a sustinut si a solicitat în consens cu cele sustinute în scris de catre Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures sa se constate ca nu se face vinovat de savârsirea nici uneia dintre cele doua infractiuni, astfel ca se impune respingerea plângerii formulate de SC. T. SA – Baile Tusnad. Mai mult, el a fost obligat la cheltuieli judiciare în considerente, dar în dispozitiv acestea au ramas în sarcina statului.

Prin încheierea penala nr. 1628/12 octombrie 21009 pronuntata în dosar nr. 6364/1/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea de stramutare formulata de catre petenta SC. T. SA – Baile Tusnad si a dispus stramutarea cauzei la Tribunalul Sibiu, unde s-a format dosarul nr. 3322/258/2008.

Oral, atât parchetul cât si recurentul intimat P. M. I au sustinut recursurile asa cum au fost formulate în scris (a se vedea si motivele de recurs ale intimatului aflate la f.13-17 dos.).

Intimata – petenta SC. T. SA a depus un set de acte reprezentând acte de la Registrul Comertului privind societatea C. SRL, un istoric al acestei societati privind asociatii si administratorii firmei, sentinta civila emisa de Judecatoria Sfântu Gheorghe, sentinta civila pronuntata de Tribunalul Harghita – sectia civila, proces-verbal al Biroului executorului judecatoresc din Harghita de la data de 24.02.2009, acte aditionale si bilantul prescurtat pe anii 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.

Fata de continutul adresei de la fila 77 dosar depus de intimata SC. T. SA privind istoricul asociatilor si administratorilor de la SC. C. SRL, tribunalul l-a întrebat pe recurentul P. M. I, daca exista grad de rudenie între acesta si administratorii acestei societati. P. M. I a aratat ca administratorii acestei societati, si anume P. E. V. este fratele sau decedat, P.A. este sotia fratelui (cumnata sa), P. A. S. este fiica acestora si nepoata sa, iar T. M. este o cunostinta a sa.

Examinând hotarârea de fata, prin prisma motivelor invocate în calea de atac, a actelor dosarului si din oficiu, conform art. 3856 si 3857 C.p.p., tribunalul retine ca recursul este fondat, însa pentru alte motive, invocate din oficiu, astfel ca recursurile vor fi admise conform art. 38515 pct. 2 lit. c C.p.p. rap. la art. 3859 pct. 9 si 10 C.p.p., iar hotarârea instantei de fond casata si trimisa la Judecatoria Sibiu, pentru cele se vor arata în continuare :

Instanta de fond a pronuntat o hotarâre nelegala si netemeinica întrucât nu cuprinde motivele pe care se întemeiaza solutia pronuntata ori nu se întelege, precum si pentru faptul ca exista contrarietate între dispozitiv si expozitiv. Astfel, instanta de fond a pronuntat o hotarâre nelegala si netemeinica deoarece nu s-a pronuntat în dispozitiv asupra începerii sau redeschiderii urmaririi penale în cauza, asa cum prevad expres dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c C.p.p. Recursul în interesul legii pronuntat de Înalta curte de casatie si Justitie prin Decizia 26/2008, stabileste doar ca „mentiunile privind faptele, împrejurarile si mijloacele de proba se vor indica în considerentele hotarârii”, ceea ce, per a contrario trebuie interpretat în sensul ca începerea urmaririi penale ori redeschiderea urmaririi penale în cauza urmeaza a fi pronuntata prin dispozitivul hotarârii.

În speta dedusa judecatii a fost începuta fata de învinuitul P. M. I urmarirea penala la data de 9.11.2007 (f.11 dos. urm. pen.) si a fost infirmata la 20.03.2008 (f. 16) de catre procurorul general al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Tg. Mures si desi s-a solicitat redeschiderea urmaririi  penale prin plângerea formulata de petenta SC. T. SA la Judecatoria Miercurea Ciuc (f. 5 dosar nr. 3322/2008), din hotarârea instantei de fond nu se întelege pentru care motive a fost adoptata una din cele doua solutii pronuntate de text.

Hotarârea este criticabila si anulabila pentru ca este nemotivata, instanta de casare neputând cenzura sentinta instantei de fond întrucât ea nu contine motivele pentru care, privitor la una din infractiunile reclamate si anume prev. de art. 272 pct. 2 Lg. 31/1990 referitoare la cesionarea partilor sociale, solutia este legala si nu s-ar impune începerea u raririi penale.

Din felul în care a fost motivata nu rezulta însa cu exactitate daca instanta întelege sa o mentina sau nu solutia procurorului, iar pe de alta parte aceasta împrejurarea nici nu reiese din dispozitivul hotarârii.

Instanta de fond s-a marginit a spune ca îsi însuseste considerentele procurorului fara a raspunde criticilor aduse de petenta SC. T. SA în plângerea ce forma obiectul cauzei.

Hotarârea primei instante contine contradictii între expozitiv si dispozitiv si privitor la cheltuielile judiciare la care recurentul intimat P. M. I a fost obligat în considerente, dar acestea „au ramas în sarcina statului”, potrivit minutei, astfel ca tribunalul nu poate cenzura nici sub acest aspect intentia instantei de fond referitor la plata cheltuielilor judiciare.

Asa fiind, din oficiu, si pentru motivele aratate se impune casarea hotarârii si trimiterea cauzei la Judecatoria Sibiu în rejudecare, neluând în discutie celelalte motive din calea de atac promovata de intimat si parchet, urmând a fi dezbatute la instanta de fond si dupa pronuntarea unei hotarâri motivate si necontradictorii.

Cauza va fi înaintata la Judecatoria Sibiu si nu Miercurea Ciuc ca efect al stramutarii ei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Admite  recursurile  formulate  de  catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Miercurea Ciuc si intimatul P. M. I, domiciliat în Miercurea Ciuc, str. ., nr. sc. . ap. jud. Harghita, împotriva sentintei penale nr. 238 din 25.03.2009 a Judecatoriei Miercurea Ciuc, pe care o caseaza si trimite cauza în rejudecare la Judecatoria Sibiu.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi, 18 decembrie 2009.