Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului


Dosar nr. 10972/280/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

Sentinţă Penală Nr. 1828

Şedinţa publică de la 05 Noiembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A.

Grefier M.R..

Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecătoria Piteşti fiind reprezentat

prin procuror M.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul M.D. şi pe intimaţii S.G., G.R.P., T.M. şi T.C., având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată prevăzută de art. 2781 C.p.p..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit petentul M.D. şi intimaţii S.G., G.R.P., T.M. şi T.C..

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 22.10.2009, cand susţinerile părţilor si concluziile procurorului au fost consemnate în încheierea de amânare de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

La data de 22.10.2008 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti plângerea formulată de petentul M.D. împotriva soluţiei dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti in dosarul nr. 2490/P/2006, dupa ce a formulat o atare plangere in conditiile art. 275 si urmatoarele C.p.p., ce a fost solutionata de catre procurorul ierarhic superior.

In motivarea plângerii petentul arată că soluţia de neîncepere a urmăririi penale este netemeinică şi nelegală deoarece el a fost prejudiciat de numitii T.M. si T.C., care au continuat sa construiasca pe terenul sau dupa ce primarul comunei Bascov, S.D., le-a eliberat o noua autorizatie de constructie, ştiind de existenta litigiilor dintre ei. In precizarea de plangere depusa ulterior la solicitarea instantei (filele nr. 39, 40), petentul invoca faptul ca solutia organelor de urmarire penala a fost data in baza unei cercetari incomplete si insuficient motivate. Se arata ca fata de primarul S.D. era necesar sa se efectueze cercetari si sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu. Din probele administrate de organele de urmarire penala rezulta ca faptuitorii au savarsit faptele penale reclamate in plangerile formulate, cu intentia de a-l prejudicia, de a-l insela. Organele de urmarire penala nu au tinut cont de inscrisurile depuse in sustinerea acuzatiilor.

Se solicita admiterea plangerii, desfiintarea rezolutiei procurorului si retinerea cauzei spre solutionare pe fond iar in subsidiar trimiterea cauzei la parchet in vederea inceperii urmaririi penale.

Din oficiu instanţa a dispus ataşarea dosarului de urmarire penală nr. 2490/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi citarea intimatilor T.M., T.C., S.G.. şi G.R.P..

În susţinerea plângerii petentul M.D. a solicitat proba cu înscrisuri, admisibilă în condiţiile art. 2781 al. 7 C.p.p., depunând: copia sentintei civile nr. 410/CA/07.07.2008 a Tribunalului Arges, copia sentintei civile nr. 246/CA/02.04.2007 a Tribunalului Arges, copia deciziei civile nr. 1144/R-C/16.11.2007 a Curtii de Apel Pitesti, copia autorizatiei de construire nr. 2/1446/16.02.2004 emisa de Primaria Bascov si copia certificatului de urbanism nr. 5/526/21.01.2004 emis de Primaria Bascov, insotit de schita anexa.

În aparare intimatii au solicitat de asemenea proba cu înscrisuri, depunând: copia deciziei civile nr. 1062/R-C/14.11.2008 a Curtii de Apel Pitesti, copia contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. xxx/22.03.2002 la BNP M.C.F., insotit de schita cadastrala, copia declaratiei martorului M.S., din dosarul nr. xxx/280/2007 al Judecatoriei Pitesti, copia schitei cadastrale nr. xxx/12.04.2007, copia raportului de expertiza tehnica intocmit de expertul B.P. in dosarul nr. xxx/2004 al Judecatoriei Pitesti, copia sentintei civile nr. 4374/19.06.2009 a Judecatoriei Pitesti si copia raportului de expertiza tehnica intocmit de expertul C.P. in dosarul nr. xxx/280/2008 al Judecatoriei Pitesti, insotit de anexe.

Din analiza dosarului de urmarire penala nr. 2490/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti instanta constata ca prin plangerile inregistrate la data de 17.05.2006 petentul parte vatamata M.D. a solicita efectuarea de cercetari fata de intimatii faptuitori T.M., T.C., S.G.. şi G.R.P. dupa cum urmeaza: – fata de S.G.., sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, prevazute de art. 288, art. 290 si art. 291 C.p.; – fata de G.R.P., sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, marturie mincinoasa si uz de fals, prevazute de art. 288, art. 290, art. 260 si art. 291 C.p.; – fata de T.M. si T.C., sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, prevazute de art. 288, art. 290 si art. 291 C.p.. In esenta, in cele trei plangeri, ce au fost conexate prin rezolutia din 03.01.2008 a procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, se invoca faptul ca T.M. si T.C. au edificat un imobil pe o parte din terenul proprietatea petentului parte vatamata, situat in comuna Bascov, strada Florea, motiv pentru care partile au avut un litigiu civil pe rolul instantei. In cadrul litigiului civil T.M. si T.C. au folosit ca probă schiţa cadastrala intocmita de inginerul G.R.P. inclusiv pentru terenul petentului parte vatamata. Intimatul faptuitor G.R.P. a declarat in fata instantei ca petentul i-ar fi cerut sa intocmeasca schita terenului sau si ca l-ar fi condus chiar el la teren, fapt ce nu corespunde adevarului. Intimatul faptuitor S.G.., primar al comunei B., a eliberat certificat de urbanism si autorizatie de constructie pe numele intimatilor faptuitori T.M. si T.C. fara a verifica daca acestia au deschiderea necesara pentru realizarea constructiei, respectiv 12,5 m. Autorizatia eliberata pe numele intimatilor faptuitori T.M. si T.C., avand nr. 2/1446/16.02.2004, este semnata doar de primarul S.G.., nu si de catre secretar si arhitect iar certificatul de urbanism eliberat pe numele celor doi nu este semnat si de catre arhitect. Schita topografica intocmită de inginerul G.R.P. nu este corecta, avand la baza acte false, deoarece nu are in vedere terenul cumparat de T.M. si T.C. de la numitul M.S.. Pe baza declartiilor lui G.R.P., coroborate cu autorizatia si certificatul de urbanism semnate de primarul S.G.., in litigiul civil i-a fost data petentului parte vatamata o solutie defavorabila, de natura a-l prejudicia.

Prin rezoluţia din 24.03.2008 Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a confirmat propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală faţă de S.G.., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 288 C.p., art. 290 C.p. şi art. 291 C.p., faţă de G.R.P., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 288 C.p., art. 290 C.p., art. 291 C.p. şi art. 260 C.p. şi faţă de T.M. şi T.C., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 288 C.p., art. 290 C.p., art. 291 C.p. şi art. 220 C.p..

In considerentele rezolutiei se retine ca la data de 17.05.2006 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti plângerea numitului M.D., împotriva primarului com. Bascov – S.G.., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 288, art. 290 şi art. 291 C.p. Petentul a reclamat faptul că S.G. a emis o autorizaţie de construcţie pentru T.M. fără a fi îndeplinite conditiile legale. În cauză s-a format dosarul penal cu nr. 2490/P/2006. La data de 17.05.2006, M.D. s-a adresat cu o nouă plângere la această unitate de parchet solicitând efectuarea de cercetări faţă de G.R.P. pentru fals, uz de fals şi mărturie mincinoasă. În plângerea şi declaraţiile date în cauză M.D. a reclamat faptul că expertul G.R. a întocmit o schiţă falsă pentru T.M. şi T.C.. De asemenea persoana vătămată M.D. a arătat că G.R. a declarat în instanţă că el i-ar fi cerut să întocmească o schiţă a terenului său şi l-ar fi dus la teren, aspecte care nu sunt adevărate. Cu privire la această plângere s-a format dosarul penal nr. 2491/P/2006. La data de 17.05.2006 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti plângerea numitului M.D., împotriva lui T.M. şi T.C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 288, art. 290 şi art. 291 C.p.. În plângerea şi declaraţiile date în cauză petentul arată că T.C. şi T.M. au intrat cu 274 mp pe terenul său folosindu-se de acte false, precum contractul de vânzare cumpărare, certificatul de urbanism şi schiţa cadastrală. În cauză s-a format dosarul penal cu nr. 2492/P/2006. Cele trei dosare au fost conexate formându-se dosarul unic cu nr. 2490/P/2006. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că în anul 2002, făptuitorii T.M. şi T.C. au cumpărat o suprafaţă de teren în com. Bascov, de la numitul M.S.. Din schiţa întocmită de expertul G.R. a rezultat o suprafaţă de 956 mp, aspect care a şi fost specificat în contractul de vânzare cumpărare. Fiind audiat în cauză G.R. a declarat că la solicitarea numitului M.S. a efectuat măsurătorile unui teren din com. Bascov, reieşind o suprafaţă de 956 mp. Făptuitorul G.R. a mai arătat că avându-se în vedere că la măsurători a ieşit în plus faţă de acte o suprafaţă de 183 mp, l-a întrebat pe M.S. dacă se află în litigiu cu vreun vecin, acesta răspunzându-i că nu. În declaraţia dată G.R. a mai arătat că la cererea lui M.D. a mai efectuat o măsurătoare a unei suprafeţe de teren situată în str. Florea din com. Bascov, proprietatea lui C.G.. La măsurătoare a reieşit suprafaţa de 2307 mp. Cu privire la declaraţia dată în instanţă, ca urmare a litigiului civil existent între M.D. şi soţii T., faptuitorul G.R. a arătat că tot ce a spus este conform cu realitatea. Referitor la faptuitorul G.R. s-a apreciat ca se impune neînceperea urmăririi penale, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 288 C.p., art. 290 C.p., art. 291 C.p. şi art. 260 C.p.. În cauză a fost audiat şi S.G.. – primar al com. Bascov. Acesta a declarat că a semnat autorizaţia de construcţie a locuinţei după ce a verificat documentele care erau corect întocmite, avându-se în vedere că certificatul de urbanism era deja întocmit. Deşi era nevoie şi de semnăturile secretarului şi responsabilului cu urbanismul, T.M. nu a mai obţinut aceste semnături. Cu privire la faptuitorul S.G.. s-a apreciat ca se impune neînceperea urmăririi penale, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 288 C.p., art. 290 C.p. şi art. 291 C.p.. Din cercetările efectuate în cauză a mai rezultat că în cursul anului 2004, persoana vătămată M.D. a cumpărat de la C.G. o suprafaţă de teren aflată în vecinătatea celei aparţinând soţilor T., terenul neavând schiţa cadastrală. În urma măsurătorilor facute s-a constatat că din suprafaţa respectivă lipsesc 193 mp, motiv pentru care M.D. i-a acţionat în instanţă pe cale civilă pe soţii T.. Prin decizia civila nr. 1218/2005 a Tribunalului Argeş instanţa i-a obligat pe soţii T.M. şi C. să lase în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 238,71 mp, situată în com. Bascov şi să ridice gardul din ulucă în lungime de 59,45 ml. S-a respins cererea de demolare a părţii din construcţie situate pe terenul proprietatea reclamantului M.D.. Cu privire la infractiunile prevazute de art. 288 C.p., art. 290 C.p., art. 291 C.p. şi art. 220 C.p. reţinute în sarcina faptuitorilor T.M. şi T.C., s-a apreciat ca se impune neînceperea urmăririi penale, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni.

În drept solutia a fost fundamentata pe dispozitiile art. 228 al. 6 C.p.p. raportat la art. 10 lit.d C.p.p..

Analizând probatoriul administrat de către organele de urmărire penală în cursul actelor premergătoare efectuate potrivit dispoziţiilor art. 224 C.p.p. şi probele furnizate de către parti, instanţa constată legalitatea şi temeinicia rezoluţiei supuse controlului judecătoresc desi este sumar argumentată.

Starea de fapt a fost corect stabilită de către organele de urmărire penală, la fel şi încadrarea juridică a faptelor, in raport de continutul plangerilor formulate de petentul parte vatamata si in functie de declaratiile date ulterior.

Petentul parte vatamata a solicitat efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, fata de toti cei patru intimati faptuitori. Atat in continutul plangerilor cat si in declaratiile date petentul parte vatamata a facut referiri generice la imprejurarea ca prin folosirea de acte false intimatii faptuitori T.M. si T.C. i-au acaparat o suprafata de teren situat in comuna Bascov, strada Florea iar ulterior, tot prin folosirea de acte false, au indus in eroare instanta civila ce a solutionat litigiul promovat de acelasi petent parte vatamata. Nu au fost indicate in concret inscrisurile apreciate ca fiind false de catre petentul parte vatamata si nici modalitatea de falsificare a acestora, organele de urmarire penala raportandu-se, in aceasta situatie, la contractul de vanzare cumparare intocmit de intimatii faptuitori T.M. si T.C. cu vanzatorii M.S., N.M., T.G. si O.I., la anexele acestui contract si la documentatia ce a stat la baza emiterii autorizatiilor de construire pentru intimatii faptuitori T.M. si T.C..

Potrivit art. 288 C.p. falsul material in inscrisuri oficiale consta in falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice iar potrivit art. 290 C.p. falsul în înscrisuri sub semnătură privată se savarseste tot intr-unul modurile arătate în art. 288, respectiv prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice. Cercetarile efectuate in faza de acte premergatoare nu au evidentiat existenta unor inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata contrafacute ori alterate in modurile aratate mai sus.

Cat priveste infractiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.p., în contextul în care organele de urmărire penală nu au constatat existenta unor inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata contrafacute ori alterate, ar fi ilogic să se cerceteze uzul de fals, pentru întrunirea elementelor constitutive ale acestei infracţiuni fiind necesară preexistenţa unor înscrisuri falsificate, ca situaţie premisă „sine qva non”.

In ceea ce priveste infractiunea de tulburare de posesie reclamata in sarcina intimatilor faptuitori T.M. si T.C., instanta constata ca in mod corect s-a apreciat neindeplinirea elementelor constitutive sub aspectul laturii obiective deoarece, in conditiile in care partea vatamata nu a exercitat niciodata posesia asupra terenului in litigiu, nu se poate pune problema ocuparii unui „imobil aflat în posesia altuia” pentru a fi intrunite exigentele art. 220 al. 1 C.p. sub aspectul laturii obiective. Posesia exercitata de catre partea vatamata anterior presupusei actiuni de ocupare exercitata de catre faptuitori este o situatie premisa de care depinde existenta elementului material al laturii obiective specific acestei infractiuni iar petentul parte vatamata M.D. nu exercitat niciodata aceasta posesie, el cumparand terenul invecinat cu al intimatilor faptuitori la un interval de peste doi ani, timp in care acestia din urma au exercitat posesia asupra terenului in litigiu.

Situatia este asemanatoare si in ceea ce priveste infractiunea de marturie mincinoasa, reclamata a fi savarsita de catre intimatul faptuitor G.R.P., in calitatea sa de specialist topograf. Potrivit art. 260 C.p. constituie marturie mincinoasa fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase, ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat. Aceleasi dispozitii se aplica în mod corespunzător şi expertului in ceea ce priveste lucrarea intocmita intr-o cauza de natura celor aratate mai sus. Din probatoriul administrat in faza actelor premergatoare nu a rezultat ca intimatul faptuitor G.R.P. ar fi fost audiat ca martor într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori si nici ca ar fi intocmit o lucrare de specialitate intr-o astfel de cauza, aspecte dealtfel recunoscute si de petentul parte vatamata. Ori, in lipsa acestei situatii premisa, nu se poate pune problema intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii de marturie mincinoasa sub aspectul laturii obiective, fiind irelevanta cercetarea aspectelor invocate in plangerea partii vatamate.

Despre infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor petentul parte vatamata nu a facut nicio mentiune in plangerea formulata impotriva lui S.G… Primele mentiuni relativ la aceasta infractiune le-a facut in declaratiile date in faza de urmarire penala, fara a mentiona insa si in concret in ce ar consta abuzul în serviciu savarsit de intimatul faptuitor S.G… Referirile la infractiunea de abuz in serviciu au fost reluate in plangerile formulate initial pe cale ierarhica si apoi in fata instantei, împotriva solutiei procurorului de netrimitere în judecată. In precizarile de plangere depuse in fata instantei si apoi in concluziile scrise formulate, petentul parte vatamata face trimitere la autorizatiile de constructie emise de intimatul faptuitor S.G.., in calitatea sa de primar al com. Bascov, cu incalcarea dispozitiilor legale in materie. Aceste aspecte de legalitate au fost supuse cenzurii instanţelor de contencios administrativ, care, iniţial au anulat autorizaţia nr. 2/1446/16.02.2004 pentru vicii de forma (sentinţa civilă nr. 246/CA/02.04.2007 a Tribunalului Argeş, definitiva prin decizia civilă nr. 1144/R-C/16.11.2007 a Curţii de Apel Piteşti) iar ulterior au respins acţiunea formulata de M.D. relativ la autorizaţia nr. 715/27.11.2007, constatând legalitatea acestui act administrativ (sentinţa civilă nr. 410/CA/07.07.2008 a Tribunalului Argeş, definitiva prin decizia civilă nr. 1062/R-C/14.11.2008 a Curţii de Apel Piteşti). In aceasta situatie instanta apreciaza ca nu exista indicii si cu atat mai putin probe, care sa sustina acuzatiile de abuz in serviciu formulate de petentul parte vatamata, fiind incidente dispozitiile art. 10 lit. d C.p.p. referitoare la cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată.

Chiar daca procurorul nu s-a pronunţat expres si cu privire la aceasta infracţiune, această critică nu poate justifica prin ea însăşi admitera plangerii formulate in conditiile art. 2781 C.p.p., atata timp cat instanta constată existenta unui caz de împiedicare a punerea în mişcare sau exercitare a acţiunii penale, dintre cele prevazute de art. 10 C.p.p..

Faţă de cele susarătate, in baza art. 2781 al. 8 litera a C.p.p. instanta va respinge plângerea, menţinând soluţia parchetului ca temeinică si legală.

Văzând si dispoziţiile art. 192 al. 2 C.p.p. privind cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, respectiv pe cele ale art. 193 C.p.p., privind cheltuielile judiciare ocazionate de proces.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p. respinge plângerea formulată de petentul M.D., împotriva rezoluţiei din 03.01.2008 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 2490/P/2006, pe care o menţine ca legală şi temeinică.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obligă pe petent să achite suma de 300 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

În baza art. 193 C.p.p. obligă pe petent să achite intimatului T.M. suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de proces.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru petent şi intimaţii T.M., T.C. şi G.R.P. şi de la comunicare pentru intimatul S.G…

Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Noiembrie 2009.

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

M.R.

.

1