Citeste şi


Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata


Prin cererea înregistrata sub nr.  5073/207/2009 petentii S.P. si S.C., în contradictoriu cu intimatul M. R. D. M. în termen legal  au formulat plângere împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal  nr. 263/II/2/2009 prin care s-a respins ca neîntemeiata plângerea formulata împotriva  solutiei adoptate în dosarul nr. 2552/P/2007  pe care o considera nelegala si netemeinica.

Plângerea împotriva rezolutiei procurorului a fost depusa  la prim procuror în termen legal  si  s-a primit rezolutia pe data de 27 aug.2009.

Precizeaza petentii ca rezolutia pronuntata este nelegala si nu s-au respectat îndrumarile concrete  din decizia penala nr. 235 din 19 iunie 2008 a  Tribunalului Olt privind începerea urmaririi penale pentru savârsirea  infractiunii prevazuta de art.246 Cp de catre  M.R.M.D.. De asemenea nu s-a tinut cont de înscrisurile  existente la dosar din care rezulta vinovatia lui Marteescu Dan.

În rezolutia procurorului  considerata  legala de prim procuror sunt  înscrise situatii  care nu corespund cu realitatea ca de exemplu:

 Pe adresa referitoare la verificarile efectuate de Arhivele Statului privind pe numitul I.D. nu este mentiunea „ conform cu originalul” ci i s-a dat adresa asa cum a  fost primita de primarie.

M.D.nu a refuzat sa elibereze în termen legal raspunsuri la  unele cereri adresate Primariei Draganesti, asa cum se mentioneaza în rezolutie.  M.D.a refuzat sa elibereze pe baza unei cereri înscrisurile pe care i le-a dat  lui Stoenica Leana, înscrisuri care cuprind situatia acestora  si a persoanelor de la care a cumparat  imobilul si terenul aferent.

Considera un abuz al lui M.D. R.M., abuz neobservat de procuror,  faptul ca lui S.L. i-a dat înscrisurile care-i privesc pe acestia, cu mentiunile de pe verso,  fara a depune cerere pentru a obtine fiecare înscris.

Mentioneaza petentii ca cererea nu a fost depusa pentru fiecare act tinând cont ca  acestea au fost înmânate la date diferite,  24 mai 2007, 5 iunie 20077, 9 iulie 2007, în baza cererii care a fost depusa de S.L. pe data de 2 august 2007 si cu un alt continut , nu puteai fi eliberate si aceste înscrisuri.

Se mentioneaza ca prim procurorul nu a observat ca înscrisurile date lui S.L. au pe verso  si data alaturi de conform cu originalul , semnatura primarului M.D.si stampila primariei.

Pe aceleasi înscrisuri eliberate Primariei Draganesti nu exista  aceste mentiuni pe verso si nici în primarie  nu exista copii cu aceste mentiuni.

Procurorul care a avut de solutionat dosarul nr.  2552/P/2007 s-a referit mai mult la litigiul care a existat între familia Stirbu si S.L. privind  o suprafata de teren si nu a urmarit ilegalitatea  savârsita de Mateescu Dan.

De asemenea precizeaza petentii ca indicatiile Tribunalului Olt au fost precise si cu toate acestea în rezolutie nu  se mentioneaza modul în care s-a solutionat  fiecare aspect cerut de instanta  de judecata.

Primul procuror în mod eronat înscris în rezolutie ca înscrisurile  mentionate au fost date lui S.L. prin D.S.  în  urma audientelor repetate la acre acestia s-au prezentat, fara a avea o dovada în acest sens si fara sa tina cont de faptul ca si la audienta la primarie trebuie depuse cereri cu ceea ce solicita.

M.R.D.în functie de primar al orasului  nu avea calitatea sa clarifice si sa lamureasca  aspectele solicitate verbal de  D.S. în cadrul audientelor  despre care face vorbire procurorul deoarece litigiul a  fost solutionat de  instantele de judecata prin hotarâri definitive , irevocabile si nu era necesar sa i se înmâneze lui D.S.  înscrisurile mentionate fara a depune cerere si fara sa respecte legea.  S.L. si D.S.  se aflau în legatura cu primarul M.D.R.M. înca din anul 1992.

Astfel  acesta a aprobat lui  S.L. deschiderea pozitiei de  rol pentru locuinta si terenul  aferent din str. N. Titulescu  adresa nr.  2763/ 24 iunie 1992.

De asemenea a semnat documentatia  pentru eliberarea titlului de proprietate pentru o suprafata de teren  intravilan în mod ilegal,  precum si un proces-verbal  de punere în posesie din data de  24 iulie 1995 dupa care i s-a eliberat titlul d de proprietate pe data de  8 mai 1995. Titlul de proprietate a fost anulat prin hotarâre judecatoreasca  definitiva.

Precizeaza petentii ca intimatul a dat lui  D.S.  înscrisurile respective cu un anumit scop , pentru a le folosi în procesul deschis împotriva acestora , înscrisurile fiind date la  24 mai , 5 iunie , 9 iulie 2007 si la 27 august 2007  în baza cererii care a fost depusa  pe data de  2 august 2007 pentru nun singur înscris.

Procurorul care a instrumentat dosarul  nu mentioneaza în rezolutie  ca M.D.a scris pe verso si data înmânarii înscrisurilor , în scopul de a se încadra în timp legal pentru a putea formula cererea de revizuire.

Astfel, tinând cont de datele mentionate pe înscrisurile ce au fost înmânate lui S.L.,  se constata caracterul activitatii infractionale  a faptuitorului, continuat si nu instantaneu , fapt care nu a fost observat de procuror.

Procurorul nu a observat ca înscrisurile înmânate lui  D.S.  pentru S.L. nu detin date de interes public care sa justifice  remiterea acestora catre S.L..

În rezolutie se mentioneaza „ prin activitatea infractionala trebuie sa se produca  o vatamare a intereselor legale ale unei persoane „. In situatia  prezentata vatamarea exista deoarece au fost chemati în judecata , au cheltuit bani cu transportul si aparatorul pentru procese si la vârste de  74 ani fiind bolnavi  au fost nevoiti sa se deplaseze la instantele de judecata.

De asemenea D.S.  fiind în posesia mai multor înscrisuri primite  ilegal de la  intimat a depus o serie de reclamatii împotriva petentilor si au fost cercetati. Aceste situatii i-au tinut într-o  permanenta stare de stres  care le-a afectat sanatatea.

Tinând cont de  situatia reala prezentata, de înscrisurile existente la dosar  si de faptele savârsite de M.D.petentii solicita desfiintarea rezolutiei procurorului  care a instrumentat dosarul nr. 2552/P/2007 si rezolutia primului procuror nr. 263/II/2/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal  adoptata în dosarul nr. 2552/P/2007  si sa se aplice  prevederile articolelor din Codul penal pentru faptuitor.

În dovedirea plângerii s-a depus la dosar  ordonanta din 8 iulie 2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal,  rezolutia nr.263/II/2/2009 a aceluiasi  Parchet,  decizia penala nr. 235/19 iunie 2008 a Tribunalului Olt,  contract de vânzare-cumparare nr. 5/14.01.1965,  titlul de proprietate nr.3540/6/1995,  respectiv nr. 15276/86/20.04.2000 emis de Comisia jud.de aplicare a Lg.18/1991 Olt, autorizatie pentru înstrainare nr. 62146/7. ian.1965 emisa de  Sfatul popular al Regiunii Arges, registrul de rol agricol, cereri adresate de petenti Ministerului Administratiei si Internelor – Arhivele Nationale si raspunsurile emise,  decizia nr.113/1956  emisa de Sfatul popular al raionului Draganesti Olt , cereri adresate Primariei Draganesti Olt de catre petenti si raspunsurile înaintate de aceasta institutie,  raspunsul Ministerului internelor si reformei administrative – Corpul de control cu privire la petitia formulata de petent împotriva intimatului M.D.R., concluzii  scrise.

Examinând întreg probatoriul administrate în cauza, instanta constata ca plângerea formulata de petentii S.P. si S.C. împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal nr. 263/II/2/2009  prin care s-a respins plângerea formulata  împotriva solutiei adoptata în dosarul nr.255/P/2007, este neîntemeiata, urmând a fi respinsa pentru urmatoarele considerente: 

Prin sentinta penala nr. 176/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Caracal în dosarul nr. 1241/207/2008,  s-a respins plângerea formulata de petentii S.P. si S.C. împotriva rezolutiei nr. 2552/P/2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, ca neîntemeiata, mentinând ca legala si temeinica solutia procurorului.

Au fost obligati petenti la plata a câte 10 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca petentii S.P. si S.C. au contestat legalitatea rezolutiei nr. 2552/P/2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, aratând ca , desi la dosarul cauzei exista înscrisuri suficiente din care rezulta vinovatia primarului Mateescu R.M. Dan, în mod nelegal s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de acesta.

Au sustinut petentii  ca fapta acestuia de a elibera o serie de înscrisuri numitei S.L. refuzând totodata a le elibera si lor aceleasi înscrisuri, constituie în drept infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanei si fals intelectual prev. si ped. de art. 246 c.p. si art. 289 .p.

Dupa atasarea dosarului nr. 2552/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si analiza actelor si lucrarilor acestuia, instanta a retinut ca fapta numitului M.R.D.Matei , care în calitate de reprezenta legal al Primariei Draganesti Olt a eliberat numitei S.L. o copie de pe declaratia pe propria raspundere a numitei S.C., nu constituie infractiune ci contraventia prev. de art. 32 din Legea 677/2001 iar fapta aceleasi persoane de a nu raspunde în termen legal numitilor S.P. si S.C., la cererile acestora, adresate primariei, cu privire la furnizarea unor date de interes public poate constituit abatere disciplinara în conditiile art. 21 din legea 544/2001, petentii putând uza de prevederile legii contenciosului administrativ.

În considerarea acestor aspecte a fost respinsa plângerea petentilor si mentinuta solutia organului de urmarire penala, în temeiul culpei procesuale, fiind obligati la cheltuieli judiciare statului.

Impotriva acestei sentinte, în termen legal au declarat recurs petentii S.P. si S.C., care prin motivele scrise de recurs ( fila 10-14 dosar) au criticat sentinta primei instante pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, aratând ca solutia organului de urmarire penala se fundamenteaza pe un probatoriu incomplet si desi au solicitat restituirea cauzei pentru completarea cercetarilor, plângerea  formulata a fost respinsa.

Prin decizia penala nr. 235/19 iunie 2008 pronuntata de Tribunalul Olt – sectia penala în dosarul nr. 1241/207/2008 s-a admis recursul declarat de petenti, s-a casat sentinta penala nr.176/2008 , s-a desfiintat rezolutia nr.252/P/2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si s-a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 246 CP.

S-a retinut de Tribunalul Olt ca solutia primei instante prin care este confirmata masura organului de urmarire penala de a nu se începe urmarirea penala împotriva susnumitului, este nelegala si netemeinica atâta vreme cât cercetarile efectuate de organul de urmarire penala sunt incomplete  nefiind verificate toate aspectele sesizate de petenti.

Astfel  s-a constatat ca atât solutia de netrimitere în judecata a procurorului cât si sentinta primei instante vizeaza numai activitatea numitului M.R.M.D.de eliberare contrar dispoz. Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a declaratiei pe proprie raspundere a numitei S.C., petitionarei S.L. precum si nerespectarea de catre acesta a obligatiei instituita de dispozitiile art. 21 din Legea 544/2001, de a raspunde petitionarilor S.P. si S.C. la cererile adresate Primariei Draganesti Olt, ce nu sunt în masura a atrage raspunderea penala a acestuia, fara a verifica însa si celalalt aspect al plângerii petentilor referitor la împrejurarile în care, in posesia numitei S.L., au ajuns copiile înscrisurilor enumerate în continutul sesizarii acestora, respectiv autorizatia de înstrainare a imobilului, o fila din registrul agricol privindu-l pe Giurascu Petre dar si conditiile în care Primaria Draganesti a solicitat Arhivelor Statului – Filiala Slatina jud. Olt, eliberarea unor copii de pe registrul agricol, lista strainasi , din perioada anilor 1956-1958 privind gospodaria cetateanului I.D., cu obligatia  achitarii taxei de timbru, astfel cum rezulta din adresa nr. 8362/6.06.2007 existenta la fila 21 d.u.p.

Si aceasta întrucât înscrisurile mai sus mentionate, ce au fundamentat promovarea unei actiuni având ca obiect revizuire de catre revizuienta S.L. ( fila 13-14 d.u.p.) nu contin date de interes public, astfel cum sunt definite de dispoz. art. 2 lit. b din Legea 544/2001 :” informatii ce privesc activitatea sau rezulta din activitatea unei autoritati publice”, care sa justifice remiterea acestora numitei S.L..

In raport cu toate aceste aspecte, tribunalul a retinut ca cercetarile organului de urmarire penala sunt incomplete chiar în raport cu continutul depozitiei faptuitorului M.R.M.D.potrivit careia  cererea petitionarei S.L. adresata la data de 2.08.207 Primariei Draganesti, a fost repartizata unui functionar care detine evidentele respective,  impunându-se cu evidenta pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, in primul rând identificarea functionarului careia i-a fost repartizata cererea numitei S.L. si audierea acestuia cu privire la  împrejurarile eliberarii înscrisurilor mai sus amintite, urmând a se stabili cine a aplicat stampila primariei Draganesti si cine a certificat conformitatea acestora cu originalul celor aflate în arhiva primariei Draganesti.

De asemenea s-a aratat ca se impune identificarea si audierea persoanei care a întocmit adresa nr. 8362/6.06.2007 ( fila 21 d.u.p.) si a semnat-o în aceasta calitate, cu privire la împrejurarile în care a fost emis acest înscris stabilindu-se motivele ce au determinat formularea acestei adrese, în legatura cu care va fi reaudiat si faptuitorul M. R. D. M. care va  da relatii si cu privire la continutul adreselor nr. 9987/28.08.2007 (fila 18 d.u.p.) adresata numitei S.L. si nr. 11393/9.10.2007 ( fila 45) adresata numitei S.C..

Si aceasta întrucât în timp ce numita S.L. a intrat în posesia înscrisurilor mai sus mentionate, numitei S.C. i s-a comunicat prin adresa precizata anterior ca nu  i se pot elibera  înscrisurile solicitate desi în fapt aceasta solicita aceleasi înscrisuri.

Instanta ierarhic superioara în decizia pronuntata a aratat ca cercetarile vor continua în cauza de fata cu audierea numitei S.L. cu privire la împrejurarile în care a intrat în posesia  urmatoarelor înscrisuri: declaratia intimatei S.C. depusa la Primaria orasului Draganesti Olt în anul 1990 prin care solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,16 ha. teren intravilan, autorizatia de înstrainare nr. 62146/7.01.1965, contractul de vânzare cumparare nr. 5/14.01.1965, adresa nr. 507/5.07.2007 emisa de Arhivele Nationale – Directia Jud. Olt, adresa nr. 9987/27.08.2007 emisa de Institutia Primarului orasului Draganesti Olt si fila de rol agricol a numitului Giurascu Gheorghe, în temeiul carora a promovat cererea de revizuire înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal  sub nr. 3117/207/2007, urmând a fi administrata proba cu înscrisuri, respectiv a fi atasat la dosar copia cererii adresata de aceasta, Primariei Draganesti Olt, în temeiul careia i-au fost eliberate aceste înscrisuri fiind evident ca acestea nu puteau fi eliberate în temeiul cererii adresata de aceasta la data de 2.08.2007 Primariei Draganesti Olt în raport cu continutul acestui înscris existent la fila 47 d.u.p., care nu face referire la  acestea si se vor lamuri cu ocazia audierii numitei S.L. aspectele privitoare la data formularii acestei cereri, la identitatea  persoanei  careia i-a înmânat-o si eventual a înregistrat-o la primarie precum si la identitatea persoanei care i-a înmânat aceste înscrisuri  , stabilindu-se daca le-a primit personal, prin intermediul vreunei alte persoane sau prin orice alte mijloace de comunicare a acestora.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal  în urma administrarii probatoriului conform deciziei  penale nr. 235/19.06.2008  a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului M. R. D. M. pentru savârsirea infractiunilor de abuz în serviciu  contra intereselor persoanelor , prevazute de art. 246 Cp cu aplicarea art. 33 lit.a. CP în temeiul art. 249 CPP, art. 11 pct.1. lit.b rap.la art. 10 lit.b si d. CPP.

De asemenea, s-a dispus neînceperea urmaririi penale împotriva învinuitului pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 289 CP, fiind aplicabile disp.art. 10 lit.a. CPP.

Instanta constata ca fapta numitului M. R. D. M.,de a elibera numitei S.L. o copie de pe declaratia pe propria raspundere a numitei Stirbu Constanta, ar putea sa aduca atingere interesului legitim al numitei S.C., însa aceasta fapta nu constituie infractiune,ci poate constitui contraventie prev. de art.32 din legea 677/200l,pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

De asemenea fapta numitului M. R. D. M., de a nu raspunde in termen legal numitilor Stirbu Petre si Stirbu Constanta la cererile acestora adresate institutiei primariei,cu privire la furnizarea unor date de interes public,poate constitui abatere disciplinara in conditiile art.2l din Legea nr.544/200l.

In conformitate cu prevederile art.2781 (7) judecatorul solutionând plângerea, verifica rezolutia sau ordonanta atacata pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricaror înscrisuri noi prezentate,

Analizând actele si lucrarile dosarului de urmarire penala, instanta apreciaza ca în speta nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor fapta prev.si ped.de art.246 CP .

Fapta reprezentantului legal al Primariei oras Draganesti Olt  de a comunica numitei S.L. , la solicitarile verbale si scrise , formulate în numele acesteia de catre numitul G.S., unele copii conforme cu originalul , chiar daca se refera la unele documente privitoare la dreptul de proprietate al partilor vatamate, care  au însa legatura cu terenul în litigiu, nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Astfel se constata ca lipsesc cerintele legale privitoare  la existenta laturii obiective a acestei infractiuni, având în vedere circumstantele reale, în care a fost savârsita fapta si urmarile concrete produse.

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, prevazut de art., 246 CP este o infractiune de dauna.

Prin activitatea infractionala trebuie sa se produca o vatamare a intereselor legale ale unei persoane în lipsa vatamarii neexistând infractiune.

Se constata ca cererea de revizuire formulata de numita S.L. a fost respinsa ca inadmisibila de catre Judecatoria Caracal, prin sentinta civila nr.2995/17.09.2007 retinându-se în mod expres în considerentele acestei hotarâri judecatoresti ca înscrisurile indicate de catre revizuienta  nu au avut calitatea de a fi determinante  în sensul ca daca ar fi fost cunoscute de catre instanta  cu ocazia judecarii fondului, solutia ar fi fost alta decât cea pronuntata.

In speta faptele primarului M. R. D. M. atrag raspunderea contraventionala a acestuia, iar în ceea ce priveste situatiei în care acesta nu a raspuns cererilor petentilor,acestia pot uza de prevederile legii contenciosului administrativ.

De asemenea constata ca infractiunea de fals intelectual,fapta prev.si ped. de art.289 C.p. nu exista.

În cauza nu s-a dovedit ca învinuitul M. R. D. M. ar fi falsificat vreun înscris oficial , prin atestarea unor fapte  sau împrejurari necorespunzatoare adevarului de natura sa produca consecinte  juridice în dauna partilor vatamate.

Pentru a se putea dispune trimiterea în judecata a unei persoane pentru savârsirea unei infractiuni, împotriva sa trebuie sa existe probe clare, certe, concludente de vinovatie. Dispozitiile art.52Cpp, art.23 din Constitutie si art.6 paragraful 2 din CEDO, consacra principiul prezumtiei de nevinovatie, potrivit caruia atâta timp cât vinovatia unei persoane nu este dovedita cu probe pertinente, concludente si utile, aceasta se bucura de prezumtia de nevinovatie neputând fi atrasa raspunderea penala .

Prin probele administrate nu s-a putut rasturna aceasta prezumtie de nevinovatie de care se bucura învinuitii, motiv pentru care în mod corect prin ordonanta atacata s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala respectiv  neînceperea  urmaririi penale .

Pentru aceste motive, instanta urmeaza a respinge plângerea formulata în temeiul disp. art. 278/1 pct. (8) lit. a C.p.p împotriva rezolutiei nr. 286/II/2/2009 data de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si a ordonantei din 08.07.2009, date în dosarul penal nr. 2552/P/2007 ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si sa  mentina, ca legala si temeinica, rezolutia.

În baza disp. art. 192(2) C.p.p., instanta urmeaza sa oblige petentii la 20 lei cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Postat 20.12.2009