Plângere prealabila.Plângere tardiv formulata.Cheltuieli judiciare.Suportarea lor


Plângere prealabilă.Plângere tardiv formulată.Cheltuieli judiciare.Suportarea lor.

 Potrivit prev.art.284 al.1 Cod procedură penală, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie formulată în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.

Dacă se constată că plângerea prealabilă a fost tardiv formulată, instanţa dispune încetarea procesului penal,în baza art.11 pct.2 lit.b Cod procedură penală ,raportat la art.10 lit.f Cod procedură penală şi obligă pe partea vătămată la cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Obligarea părţii vătămate la cheltuieli judiciare în favoarea statului este justificată de culpa acesteia pentru punerea în mişcare a acţiunii penale după trecerea termenului de 2 luni prevăzut de art.284 Cod procedură penală.

S.P. nr.427/16.09.2005, a Judecătoriei Corabia,nepublicată.