Plângerea împotriva actelor procurorului. Conflict negativ de competenta


DECIZIA NR. 678/R din 31 octombrie 2005

Plângerea împotriva actelor procurorului. Conflict negativ de competenta.

Emitent: Curtea de Apel Oradea – Sectia penala si pentru cauze cu minori

Prin sentinta penala nr. 2/11.02.2005 Tribunalul Bihor a declinat competenta de solutionare a plângerii formulate de petentul G. V. în favoarea Judecatoriei Oradea, retinând ca toate infractiunile ce au facut obiectul cercetarii penale sunt de competenta judecatoriei în prima instanta.

Prin sentinta penala nr. 1422 din 5 septembrie 2005, Judecatoria Oradea, în baza art. 42 Cod procedura penala, cu referire la art. 278/1 Cod procedura penala, declinarea competentei de solutionare a plângerii împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Tribunalul Bihor în favoarea Tribunalului Bihor.

Curtea a solutionând conflictul negativ de competenta, curtea a stabilit competenta de solutionare a plângerii în favoarea Tribunalului Bihor în favoarea Tribunalului Bihor, instanta careia i s-a trimis cauza spre solutionare.

Astfel, prin plângerea formulata, petentul G.V. a solicitat desfiintarea rezolutiilor procurorului si prim-procurorului de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bihor, date în dosarele nr. 489/2004 si 703/VIII.1/2004 si antrenarea raspunderii penale a intimatilor M.A. si C.A.

Petentul a reclamant, printre altele, savârsirea de catre unul dintre intimati si a infractiunii de tâlharie, prev. de art. 211 alin. 2/1 lit. a Cod penal, infractiune care se judeca în prima instanta de tribunal, potrivit dispozitiilor art. 27 pct. 1 lit. a Cod procedura penala.

Câta vreme prin rezolutiile atacate s-a pronuntat o solutie de neîncepere a urmaririi penale pentru mai multe infractiuni si cum pentru una dintre ele competenta materiala de solutionare revine tribunalului în prima instanta si cum, potrivit dispozitiilor art. 278/1 alin. 1 Cod procedura penala, dupa respingerea plângerii facute conform art. 275 – 278 Cod procedura penala, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale data de procuror, persoana vatamata poate face plângere în termen de 20 de zile la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta, prin decizia pronuntata s-a stabilit competenta de solutionare a plângerii în favoarea tribunalului.