Cauta in aceasta categorie:

Coproprietate bunuri dobandite de concubini Coproprietate şi indiviziune

Prin sentinţa civilă nr. 1946 din 13.03.2009 pronunţată de Judecătoria Oradea, s-a respins cererea formulata de reclamanta M.F.A. in contradictoriu cu paratul B.S. Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, asa cum rezulta din inscrierea de sub B 3 din CF 77986 Oradea, cu nr. top. 3995/38/17, pârâtul este proprietar asupra apartamentului in...

Citeste mai mult...

Concubini. Prezumţia de comunitate prevăzută de art. 30 alin. 3 Codul familiei nu profită concubinilor ci doar soţilor. Coproprietate şi indiviziune

Totodată concubinul trebuie să probeze intenţia de a dobândi acel bun în comun în calitate de coproprietari. Reclamanta nu a administrat probe din care să rezulte contribuţia sa la edificarea imobilului respectiv precum şi existenţa unei eventuale convenţii de a dobândi în comun acest bun. Cu martorii audiaţi la solicitarea pârâtului-intimat s-a făcut dovada că...

Citeste mai mult...