Cauta in aceasta categorie:

Asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor.

Calitatea procesuală pasivă. Lipsa legăturii cauzale a bolii cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu Plata efectivă a despăgubirilor acordate în baza H.G. nr. 1083/2008 se face de unitatea la care este/a fost încadrat poliţistul, în cauză pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău. Prin urmare, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul Ministerul Afacerilor...

Citeste mai mult...

O.G. nr. 38/2003, privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, O.G. nr. 8/2007, privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul

Aspecte legate de salarizarea poliţiştilor care au calitatea de funcţionari publici cu statut special şi cărora li se aplică norme legale speciale privind salarizarea, respectiv prevederile O.G. nr. 38/2003. O.G. nr. 8/2007, priveşte salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor, astfel că este vorba despre două sisteme distincte, cu statute proprii de organizare şi funcţionare,...

Citeste mai mult...