Conciliere directă prealabilă. Realizarea gajului. Caz care nu face obiectul concilierii


Procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 din este obligatorie în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani.

în situaţia în care obiectul acţiunii este realizarea gajului, respectiv atribuirea bunului gajat, în cazul în care nu s-a îndeplinit obligaţia pentru care s-a instituit gajul, nu este obligatorie concilierea prealabilă.

(Decizia nr. 1238 din 22 octombrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

A.P.A.P.S. a formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr. 8850 din 12.11.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, în Dosarul nr. 7875/2001, prin care s-a respins excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Bucureşti, ca neîntemeiată, s-a admis excepţia de prematuritate şi s-a respins cererea formulată de reclamanta A.P.A.P.S. împotriva pârâtei S.C. “L.” S.R.L., ca prematur introdusă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că faţă de obiectul acţiunii – realizare gaj, aceasta fiind evaluabilă în bani, sunt aplicabile dispoziţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, privind concilierea.

în motivarea recursului s-a arătat, în esenţă, că prima instanţă a interpretat greşit clauza contractului dintre părţi, ignorând obiectul acţiunii, ajungând astfel greşit la concluzia că, în speţă, fiind vorba de o cerere în materie comercială, evaluabilă în bani, sunt aplicabile dispoziţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, deci este necesară concilierea.

Din analiza actelor de la dosar, Curtea reţine că:

– recurenta-reclamantă s-a adresat instanţei, solicitând realizarea gajului constituit de intimata-pârâtă asupra unui număr de acţiuni cumpărate din capitalul social al S.C. “T.” S.A., în conformitate cu prevederile Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 4102 din 06.12.1999;

– recurenta-reclamantă a solicitat instanţei atribuirea bunului gajat, gaj constituit în baza prevederilor art. 8.10.2 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.

în concluzie, suntem în prezenţa unei obligaţii de a face, realizarea gajului în condiţiile în care obligaţia pentru a cărei garanţie a fost instituit nu poate face obiectul concilierii, având în vedere specificul obligaţiei garantate.
Faţă de cele de mai sus, recursul a fost admis, sentinţa civilă recurată a fost casată, iar cauza a fost trimisă aceleiaşi instanţe spre rejudecare.