Cauta in aceasta categorie:

ARTICOLUL 221 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 221 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. (2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 219-220 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. În cazul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică, sancţiunile se aplică reprezentanţilor acestora. (3) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 227 Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 227 Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii. (2) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (3)...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 228 Acte normative de aplicare Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 228 Acte normative de aplicare (1) În aplicarea prezentului cod, Guvernul adoptă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) Formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 230 Înscrierea creanţelor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 230 Înscrierea creanţelor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare Pentru creanţele fiscale administrate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta este autorizat ca operator care, prin unităţile sale teritoriale, ca agenţi împuterniciţi, să înscrie creanţe cuprinse în titluri executorii la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 232 Confiscări Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 232 Confiscări (1) Confiscările dispuse potrivit legii se duc la îndeplinire de către organele care au dispus confiscarea. Confiscările dispuse de procurori sau de instanţele de judecată se duc la îndeplinire de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau, după caz, de către alte autorităţi publice abilitate de lege, prin organele...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni în condiţiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă în condiţiile art. 214 din Codul de procedură penală. OUG 54/2010 -...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 234 Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 234 Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile (1) Înregistrarea prevăzută la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de înregistrare. (2) Pe baza cererii de înregistrare organul fiscal competent eliberează un...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 235 Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea fiscală Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 235 Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea fiscală (1) Persoanele prevăzute la art. 72 alin. (4), care sunt deja înregistrate, au obligaţia de a depune declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod. (2) Codurile de identificare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală atribuite anterior intrării în...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 237 Dispoziţii tranzitorii privind inspecţia fiscală Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 237 Dispoziţii tranzitorii privind inspecţia fiscală Inspecţiile fiscale începute înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii existente la data când au fost începute. În aceste condiţii, măsurile dispuse prin procesul-verbal de control au valoare de act administrativ fiscal....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 238 Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 238 Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor (1) Contestaţiile depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod se soluţionează potrivit procedurii administrativ-jurisdicţionale existente la data depunerii contestaţiei. (2) În situaţia contestaţiilor aflate în curs de soluţionare formulate împotriva actelor de control prin care au fost reverificate aceeaşi perioadă şi acelaşi tip de obligaţie fiscală şi...

Citeste mai mult...