Cerere privind completarea dispozitivului. tardivitate.


CERERE PRIVIND COMPLETAREA DISPOZITIVULUI. TARDIVITATE.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la 23.08.2005, reclamantul DD a solicitat, în contradictoriu cu pîrîtul MV, completarea dispozitivului sentintei civile nr. 3975/13.06.2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, urmînd sa se dispuna  si radierea autoturismului  Dacia Break. În motivarea cererii, scutita de plata taxei de timbru, potrivit art. 2813 alin. 2 c.p.civ., reclamantul a aratat ca prin sentinta nr.  3975/13.06.2005 instanta nu s-a pronuntat asupra unui capat de cerere dedus judecatii, si anume asupra celui privind radierea autoturismului  Dacia Brek, desi a solicitat  aceasta prin cererea introductiva. Aceasta împrejurare îl împiedica pe reclamant sa intre în legalitate întrucît, fara o hotarîre în acest sens, nu poate proceda la radierea autoturismului, de pe numele sau, din evidentele politiei si ale organelor fiscale. Instanta a respins ca tardiva cererea reclamantului, retinînd urmatoarele: Prin cererea introductiva, reclamantul a solicitat pronuntarea unei hotarîrî care sa tina loc de act de vînzare cumparare cu privire la autoturismul Dacia Break, si radierea acestuia din evidentele politiei si ale organelor fiscale. Prin sentinta civila nr. 3975/13.06.2005 instanta a admis actiunea si a constatat intervenita vînzarea cu privire la autoturism, retinînd în considerentele actiunii ca reclamantul nu a reiterat cererea privind radierea. Potrivit art. 2812 c.p.civ., daca prin hotarîre instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri incidentale sau conexe, se poate cere completarea hotarîrii în acelasi termen în care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs împotriva acelei hotarîri. În prezenta cauza, sentinta civila pronuntata era supusa recursului în 15 zile de la comunicare si comunicarea sentintei, catre reclamant, s-a facut în data de 14.07.2005, asa cum rezulta din dovezile de comunicare aflate la dosar. Termenul în care reclamantul putea promova recurs si, potrivit art. 2812 c.p.civ., si cerere pentru completare a dispozitivului, era de 15 zile de la comunicare, data limita a acestui termen fiind 30.07.2005. Prezenta cerere a fost depusa la instanta în data de 23.08.2005, cu depasirea termenului de 15 zile prevazut de lege, astfel încît instanta a admis exceptia invocata din oficiu si a respins actiunea ca fiind tardiv formulata.