Repunerea în termenul de exercitare a căilor de atac


Repunerea în termenul de exercitare a căilor de atac. Interpretarea restrictivă a împiedicării părţii de a se încadra în termenul legal de „împrejurări mai presus de voinţa sa”.

Potrivit art. 103 cod procedură civilă, neexercitarea oricărei căi de atac în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.

In acest din urmă caz, actul se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicări; în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 184/2.03.2006 a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin decizia civilă nr. 1313/2004 pronunţată de Tribunalul Alba, s-a respins ca tardiv apelul declarat de apelanta L.R. la data de 17.02.2005, împotriva sentinţei civile ce a fost comunicată la 26.06.2004.

Cererea de repunere în termen prin administrarea de dovezi testimoniale a fost respinsă deoarece simpla împrejurare a lipsei de la domiciliul a apelantei în vara anului 2004, fiind plecată la rude în Slatina nu atrage prevederile art. 103 al. 2 cod procedură civilă.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta L.R, criticând-o ca nelegală potrivit art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, deoarece nejustificat s-au respins probele cu care dovedea, potrivit art. 103 al. 2 cod procedură civilă, că a fost împiedicată din motive mai presus de voinţa sa să exercite în termenul legal calea de atac a apelului.

In consecinţă, s-a solicitat ca în temeiul art. 312(3) cod procedură civilă, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre judecarea apelului, tribunalului.

Prin decizia civilă nr. 184/2.03.2006 a Curţii de Apel Alba Iulia, recursul a fost respins ca nefondat.

S-a constatat legalitatea deciziei recurate deoarece pentru a fi aplicabile prevederile art. 103 al. 2 cod procedură civilă cu privire la justificarea împrejurărilor de fapt care au împiedicat partea să se încadreze în termenul legal de declarare a căii de atacprin probaţiunea propusă trebuie să se tindă la dovedirea unor împrejurări mai presus de voinţa părţii.

De aceea, simpla absenţă de la domiciliu a părţii căreia i s-a comunicat hotărârea judecătorească nu constituie un motiv „mai presus de voinţa sa” şi în consecinţă proba unei astfel de absenţe nu este utilă cauzei în vederea soluţionării cererii de repunere în termen.