Tardivitate acţiune în contencios administrativ legea nr.215/2001


Prin acţiunea înregistrată sub nr.1181/C+C/1.07.2004 pe rolul Tribunalului Vrancea contestatorul S.G., în calitate de preşedinte al organizaţiei comunale B. a P.N.L. în contradictoriu cu intimatul C.L.B., a contestat hotărârea C.L. din 23.06.2004 prin care s-a validat mandatul consilierului local V.A., candidat PNL, cu încălcarea condiţiilor legale şi a solicitat validarea primului supleant înscris în listă.

Prin sentinţa civilă nr.132/13.07.2004 Tribunalul Vrancea a admis acţiunea în parte şi a anulat în parte hotărârea nr.2/23.06.2004 a Consiliului L.B. cu privire la validarea consilierului local V.A.

S-a reţinut că acesta a fost validat deşi renunţase la funcţia de consilier local, conform cererii nr.112/8.06.2004.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta C.L. al comunei B. care a criticat sentinţa ca nelegală şi netemeinică.

Recursul a fost admis dar pentru alte considerente:

Astfel, potrivit disp.art.33 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor pot di atacate de cei interesaţi în termen de 5 zile de la adoptare ca în cazul celor lipsă de la şedinţă, de la comunicare.

În cauză contestaţia a fost admisă la 1.07.2004 peste termenul de 5 zile de la adoptare. La şedinţă a fost prezent consilierul local validat V.A., iar hotărârea nu s-a mai comunicat.

Astfel, instanţa de fond, Tribunalul avea obligaţia de a-şi verifica nu numai competenţa ci şi legalitatea sesizării, respectiv respectarea termenului special prevăzut în interiorul căruia putea fi promovată acţiunea.

Prin decizia civilă nr.848/18.11.2004 a fost admis recursul consilierului local al comunei B. a fost modificată sentinţa civilă nr.132/2004 a Tribunalului Vrancea în sensul respingerii ei ca tardiv formulată.