Act administrativ. definitii. competenta.


4. ACT ADMINISTRATIV. DEFINITII. COMPETENTA.

Prin actiunea inregistrata la 15 martie 2003 reclamantul  Z.I. a solicitat  obligarea paratei SC” M” SA – Sucursala Botosani sa-i acorde cota de 1800 kw energie anual, incepand cu anul 2000 pana in ianuarie 2004, precum si daune materiale  reprezentand c/val. energiei incasata de parata.

In motivare, reclamantul a aratat ca la 20 iulie 1999 a fost pensionat gr. II de invaliditate pentru incapacitate de munca si a beneficiat pana la 30 septembrie 2000 de cota de 1800 kw /an de energie electrica pentru consumul casnic, intrucat  a fost salariatul paratei. Ulterior, parata i-a refuzat nejustificat cota  de energie.

Tribunalul Botosani – sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta nr. 116  din 15 martie 2003 a admis exceptia lipsei procedurii prealabile invocata de parata si a respins ca inadmisibila actiunea reclamantului.

Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul,care a criticat-o pentru nelegalitate.

Curtea a apreciat intemeiat recursul,pentru motivul de ordine publica si anume necompetenta materiala a instantei de contencios  administrativ in solutionarea cauzei.  Obiectul actiunii – obligarea paratei de a-i acorda o anumita cota de energie electrica isi are temeiul in prevederile contractului colectiv de munca al SC”M” SA  pe anul 2000.

Cum prevederile contractului colectiv de munca sunt obligatorii atat pentru angajator cat si pentru angajat, iar pretentiile reclamantului se intemeiaza pe acestea,  mai ales ca  recurentul  nu a facut nici o referire la dispozitiile Legii nr. 29/1990, eronat prima instanta a respins pe exceptie actiunea.

Pentru considerentele aratate, curtea a admis recursul, a casat sentinta si  a trimis cauza spre competenta solutionare Tribunalului Botosani – sectia civila, complet specializat – litigii de munca.

(Decizia nr.1581 din 30 iunie 2005)