Cauta in aceasta categorie:

Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta

Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta Reclamantul P.F., membru al Partidului National Liberal Roman, a contestat adresa  comunicata Primariei B in luna iunie 2008 de catre Biroul Politic Teritorial al Partidului in numele Presedintelui PNL din...

Citeste mai mult...

Competenţa instanţei de contencios administrativ determinată de autoritatea publică emitentă a actului contestat

Prin cererea înregistrată sub nr.2657/2003 la Tribunalul Vrancea, reclamantul A. A. a solicitat anularea deciziei nr.077394/1998 emisă de Secţia P.M. din cadrul M.A.N. Tribunalul Vrancea prin sentinţa civilă nr.178/16 decembrie 2003 a respins excepţia lipsei competenţei materiale a acestei instanţe de a soluţiona cererea, iar pe fond a respins acţiunea ca fiind tardivă,...

Citeste mai mult...

Competenta materiala. Litigiu de natura comerciala.

Judecatoria Babadag a respins cererea de ordonanta presedentiala avand ca obiect evacuare, formulata de SC”Sendy Flor”SRL Tulcea ca inadmisibila, apreciind ca, in speta, reclamanta nu a dovedit existenta urgentei si a celorlalte conditii prev.de art. 581 Cod pr.civila. Recursul declarat de reclamanta a fost admis. Tribunalul Tulcea a invocat in recurs, exceptia...

Citeste mai mult...

Competenţe.

Sindicatul Invăţământ Tutova a chemat în judecată Consiliul Local al comunei Epureni, judeţul Vaslui, pentru a fi obligat la plata cheltuielilor de transport ”la şi de la” locul de muncă, datorate conform art.104 alin.3 din Legea nr.128/1997. În interpretarea art.3 din Legea nr.168/1999 şi art.243 alin.1 codul muncii rezultă că obiectul litigiului nu...

Citeste mai mult...

Competenţă materială în materie comercială. Ordonanţă preşedinţială.

Potrivit art. 2 pct.1 lit. a teza II din Codul de  procedură civilă, tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect este neevaluabil în bani. Susţinerea recurentei că în sensul că, tribunalul nu are competenţă materială în soluţionarea ordonanţei preşedinţiale deoarece cauza dedusă judecăţii este de...

Citeste mai mult...

Competenţă materială şi teritorială

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Materie : COMPETENTA MATERIALA SI TERITORIALA. Cererea de ordonanta presedintiala se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului; în situatia în care obiectul cauzei în fond are o natura comerciala nepatrimoniala privind o societate comerciala, competenta materiala si teritoriala apartine tribunalului de la...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea statutului de magistrat pensionar şi stabilirea drepturilor cuvenite. Competenţa materială.

Recunoaşterea statutului de magistrat pensionar şi stabilirea drepturilor cuvenite. Competenţa materială. În materia asigurărilor sociale jurisdicţia aparţine completelor specializate, indiferent de calitatea pe care a avut-o anterior reclamantul pensionar. Secţia comercială şi contencios administrativ-decizia civilă nr.803/22 noiembrie 2004 Reclamantul B.D. a solicitat în contradictoriu cu C.J.P. Sibiu să-i fie recunoscut statutul...

Citeste mai mult...

Răspunderea materială a militarilor a căror activitate se desfăşoară potrivit statutului cadrelor militare aprobat prin Legea 80/1995. Competenţa materială a instanţei în soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor de imputare.

Răspunderea materială a militarilor a căror activitate se desfăşoară potrivit statutului cadrelor militare aprobat prin Legea 80/1995. Competenţa materială a instanţei în soluţionarea contestaţiilor împotriva deciziilor de imputare. Existenţa unui cadru special de reglementare a răspunderii materiale a militarilor (O.G. nr. 121/1998) impune a se uza de procedura instituită de acest cadru şi...

Citeste mai mult...

Natura juridică a executării silite şi a litigiilor ivite în legătură cu aceasta. Competenţa materială de soluţionare în cazul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti de natură comercială.

Natura juridică a executării silite şi a litigiilor ivite în legătură cu aceasta. Competenţa materială de soluţionare în cazul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti de natură comercială. Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie comercială şi litigiile ivite în legătură cu acestea nu sunt pricini de natură comercială, ci sunt cauze...

Citeste mai mult...

Partaj. competenţă.

PARTAJ. COMPETENŢĂ. Instanţa competenţă să dispună asupra împărţelii judiciare este judecătoria, indiferent de valoarea bunurilor supuse partajului. Această competenţă se păstrează în favoarea judecătoriei şi atunci când se atacă cu apel încheierea de admitere în principiu, tribunalul fiind ţinut a se pronunţa numai cu...

Citeste mai mult...

Competenţa materială de soluţionare a acţiunii în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Ineficienţa clauzei arbitrale.

Deoarece litigiul dedus judecăţii nu priveşte neexecutarea culpabilă a contractului de administrare şi gestionare a patrimoniului de către administratorul revocat ci priveşte legalitatea hotărârii adunării generale a asociaţilor, competenţa de soluţionare a cauzei revine instanţelor judecătoreşti.  Clauză compromisorie  din  actul constitutiv  care atribuie  arbitrajului competenţa soluţionării eventualelor litigii se aplică doar litigiilor...

Citeste mai mult...

Litigiu comercial.Competenţa materială raportată la cererea principală a cărui obiect este neevaluabil în bani

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. “a” din Codul de procedura civila, tribunalul judeca în prima instanta procesele si cererile în materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum si procesele si cererile în aceasta materie al caror obiect  este neevaluabil în bani. Prin sentinta civila nr....

Citeste mai mult...

Act administrativ emis de autoritate publica centrala. competenta.

5.  ACT ADMINISTRATIV EMIS DE AUTORITATE PUBLICA CENTRALA. COMPETENTA. Prin sentinta nr. 2099 din 23 noiembrie 2004 Tribunalul Suceava - sectia  comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea reclamantei R.D. in contradictoriu cu Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti si a inlaturat masura suspendarii  dreptului de folosire a pasaportului. Pentru a hotari...

Citeste mai mult...

Act administrativ. definitii. competenta.

4. ACT ADMINISTRATIV. DEFINITII. COMPETENTA. Prin actiunea inregistrata la 15 martie 2003 reclamantul  Z.I. a solicitat  obligarea paratei SC” M” SA – Sucursala Botosani sa-i acorde cota de 1800 kw energie anual, incepand cu anul 2000 pana in ianuarie 2004, precum si daune materiale  reprezentand c/val. energiei incasata de parata. In motivare,...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Cerere având ca obiect neimpozitarea contravalorii biletelor gratuite conform art. 79 din Legea nr. 303/2004. Incidenţa dispoziţiilor art. 3, 67, 68 din Legea nr. 168/1999.

Competenţă materială. Cerere având ca obiect neimpozitarea contravalorii biletelor gratuite conform art. 79 din Legea nr. 303/2004. Incidenţa dispoziţiilor art. 3, 67, 68 din Legea nr. 168/1999. Legea nr. 303/2004 art. 79 Legea nr. 168/1999 art. 3, art. 67 şi art. 68 C. pr. civ. art. 2 pct. 1 lit. b1...

Citeste mai mult...

Legea 19/2000. Competenţă materială

Reclamantul M. I. V. s-a adresat Tribunalului Mures prin cererea înregistrata sub nr. 3565 din 1 iulie 2004, solicitând pronuntarea unei sentinte pentru obligarea pârâtei SC A. SA B., la plata drepturilor salariale pentru perioada noiembrie 2003 – iunie 2004, cu dobânda aferenta. Prezentându-se în fata instantei, reclamantul a precizat cererea de chemare...

Citeste mai mult...

Excepţia necompetenţei şi excepţia netimbrării. Ordinea soluţionării lor

10. Excepţia necompetenţei şi excepţia netimbrării. Ordinea soluţionării lor. Necompetenţa materială a instanţei de judecată reprezintă  excepţie de procedură reglementată în art.158-159 Cod pr.civilă  şi potrivit dispoziţiilor art.137 Cod pr.civilă excepţiile de procedură  se soluţionează cu prioritate. Netimbrarea acţiunii atrage sancţiunea anulării acesteia ca netimbrate,potrivit art. 20 al.3 din  Legea...

Citeste mai mult...

Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ

26. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ. Act de control al A. J. O. F. M. privind executarea obligaţiilor din contractele de credit încheiate potrivit art.77 din Legea 76/2002. Actul de control al A.J.O.F.M. prin care se verifică respectarea condiţiilor de acordare a creditelor potrivit art.77 din Legea 76/2002 stabilindu-se penalităţi care...

Citeste mai mult...

Plângere formulată potrivit art.2781 Cod procedură civilă. Distincţia sub aspectul competenţei materiale, între apartenenţa sau nu a intimatului la structurile poliţiei judiciare.

Prin sentinta penala nr. 3251 din 27 decembrie 2005 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, în temeiul art.27 alin.3 din Legea nr.218/2002 coroborat cu art.6 din Legea nr.364 si art.1 alin.1 lit.a din Ordinul nr.617/2003 cu aplic.art.39 si 42 Cod proc. penala, s-a declinat competenta de solutionare a plângerii formulata de petitionarul M.I., fiul lui S....

Citeste mai mult...

Procese funciare

1. Procese funciare. Competenţă Prin cererea înregistrată la Curtea de Apel Iaşi sub nr. 6984/17.11.2005, reclamanta M.M.-A. învesteşte pe cale de ordonanţă preşedinţială instanţa, în contradictoriu cu pârâţii S.C. COTNARI S.A. Iaşi, Administraţia Domeniilor Statului Iaşi, Oficiul Cadastrului şi Publicitatea Imobiliară Iaşi, Primarul Comunei Cotnari, în completarea cererii de ordonanţă preşedinţială din data...

Citeste mai mult...