Cauta in aceasta categorie:

Competenţa instanţelor române justificată de dispoziţiile procedurale care reglementează „forul de necesitate”

Competenţa instanţelor române justificată de  dispoziţiile procedurale care reglementează  „forul de necesitate” Articolului 1070 Noul Cod de procedură civilă stabileşte competenţa instanţelor române, chiar dacă legea nu ar prevedea competenţa acestora, dacă a) „o cauză prezintă o legătură suficientă” cu instanţa română, b) dacă „ se dovedeşte că nu este posibilă introducerea unei...

Citeste mai mult...

Competenţa instanţei specializate în soluţionarea litigiilor de muncă în ceea ce priveşte acţiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaţilor cărora le-a încetat calitatea de funcţionar public

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. 1789/40/2015 reclamantul Judeţul A. – prin reprezentant legal, a chemat in judecata pe pârâţii B., C., D. şi alţii, reprezentaţi de Sindicatul Salariaţilor din aparatul de Specialitate al Consiliului Judeţean A., solicitând obligarea pârâţilor la restituirea sumelor  precizate in tabelul anexat. În motivare...

Citeste mai mult...

Încasarea unor sume necuvenite cu titlu de ajutor la încetarea raportului de serviciu. Neinvocarea competentei materiale a tribunalului până la primul termen de judecată în fata instantei care a pronuntat sentinta. Inadmisibilitatea actiunii.

Potrivit art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă, sentinţa apelată poate fi anulată pe motiv de necompetenţă materială doar dacă aceasta a fost invocată până la primul termen de judecată în faţa instanţei care a pronunţat acea sentinţă. Izvoarele obligaţiilor sunt enumerate la art. 1165 Cod civil, care prevede că acestea „izvorăsc din...

Citeste mai mult...

Competenţa materială. Apel. Validare poprire.

Competenţa materială. Apel. Validare poprire. Calea de atac exercitată împotriva unei hotărâri pronunţate într-o cauză având ca obiect validare poprire asupra părţilor sociale este de competenţa secţiei specializate în soluţionarea litigiilor cu profesionişti.  - Articolul 66 Legea nr.31/1990 Având în vedere că soluţionarea cererii de validare a popririi presupune şi analiza...

Citeste mai mult...