Citeste şi


Antrenarea raspunderii patrimoniale a functionarului public pentru pagube produse patrimoniului institutiei publice


Antrenarea răspunderii patrimoniale a funcţionarului public  pentru pagube produse patrimoniului instituţiei publice. Pierderea calităţii de funcţionar public anterior promovării acţiunii în justiţie. Instanţa competentă este cea de drept comun, respectiv Judecatoria.

Reclamantul Municipiul G, prin Primar, a  chemat in judecata pe paratul SC, solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 6355 lei , actualizata cu rata inflatiei,pana la data achitarii acestui prejudiciu.

Cauza a fost inregistrata pe rolul sectiei de Contencios administrativ din cadrul Tribunalului G.

Instanta ,vazand ca reclamantul nu mai avea calitate de functionar public la data promovarii actiunii, iar paratul nu a emis nicio decizie de imputatie impotriva acestuia, a invocat exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Galati si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei G, sectia civila.

In considerentele sentintei de declinare,instanta a aratat ca din interpretarea in ansamblu a normelor cuprinse in Legea nr 188/1999,rezulta ca raportul de serviciu ce ia nastere si se exercita ca urmare a numirii intr-o functie publica, potrivit art 4 din lege, are ca parti pe functionarul public si respectiv pe autoritatea sau institutia publica in cadrul careia acesta isi exercita functia. De aceea, doar in situatia in care raportul de serviciu ramane neschimbat , antrenarea raspunderii patrimoniale a functionarului public pentru pagubele produse patrimoniului institutiei publice in care functioneaza ,va avea loc in conditiile reglementate de dispozitiile art 85 alin 1 coroborat cu art 84 lit a din Legea nr 188/1999 . Insa in situatia in care functionarul public nu se mai afla in raport de serviciu cu autoritatea sau institutia publica prejudiciata, angajarea raspunderii patrimoniale, calificata generic in art 84 si art 85 din Legea nr 188/1999 ca fiind raspundere civila, nu poate fi facuta decat pe calea dreptului comun a antrenarii rasounderii civile delictuale , in baza prevederilor codului civil.

In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie , prin Decizia nr 1026/24.02.2012, avand ca obiect regulator de competenta.