Interpretarea contractului, conform acordului de voinţă. Clauză de impreviziune. Părţile


Interpretarea contractului, conform acordului de voinţă. Clauză de impreviziune.

Părţile au convenit, în cuprinsul contractului de închiriere, asupra recalculării chiriei ,, ori de câte ori este rezultatul unor erori’’.

Această clauză urmează a fi interpretată, conform art. 977 cod civil, în sensul unui acord al părţilor de a reevalua cuantumului chiriei, pe parcursul derulării contractului, cu atât mai mult cu cât probele administrate au demonstrat punerea ei în practică, într-un asemenea context.

Conform clauzei 8 din contractul de închiriere încheiat de părţi la 10.03.1995, s-a convenit asupra recalculării chiriei ,,ori de câte ori este rezultatul unor erori’’.

Textul urmează a fi interpretat în sensul exprimării acordului cu privire la posibilitatea reevaluării cuantumului chiriei, pe parcursul derulării contractului.

Societatea pârâtă – posesoare a spaţiului nu poate contesta această clauză, în măsura în care cu ocazia administrării probelor locatarul a recunoscut achitarea, pe o perioadă determinată, a unei sume majorate a chiriei.

La rândul său, reclamanta a probat notificarea pârâtei asupra intenţiei sale de majorare a chiriei, la care locatarul nu a adus obiecţiuni, continuând să exploateze spaţiul comercial până în oct. 1998.

În aceste condiţii, pârâta urmează a fi obligată la plata sumei de 6.000.000 lei cu titlu de chirie restantă pe perioada ianuarie1998 (data notificării) şi până în octombrie1998 (momentul renunţării unilaterale a societăţii la spaţiul închiriat).

(sentinţa civilă nr. 396 COM/ 18.02.2000, definitivă conform deciziei civile nr.540/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)