Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contract de intermediere. Comision variabil. Reţinerea de către mandatar a unei sume nedatorate.


Contract de intermediere. Comision variabil. Reţinerea de către mandatar a unei sume nedatorate.

Faţă de dispoziţiile art. 969 cod civil, este posibilă stabilirea de către părţi a unui cuantum variabil al daunelor-interese, în raport de data executării obligaţiei asumate.

Prin contractul de intermediere a vânzării/ cumpărării de imobile, societatea pârâtă S.C. M S.R.L. Constanţa s-a angajat să asigure valorificarea unui număr de 45 de garsoniere aparţinând societăţii reclamante.

Părţile au stabilit ca preţul încasat în această modalitate să fie virat proprietarului reclamant în termen de 7 zile de la încasare, pentru ca pârâta să fie îndreptăţită să reţină, la rândul său, din sumele obţinute comisionul de 2%; în caz contrar, pârâta era îndreptăţită la reţinerea unui comision de doar 1% din vânzări.

Pe parcursul soluţionării cauzei s-a probat că societatea pârâtă a valorificat imobilele menţionate pentru suma totală de 1.529.300.000 lei, din care a virat reclamantei, cu depăşirea termenului stabilit contractual, doar 978.000.000 lei.

Apărările societăţii pârâte, referitoare la cheltuielile impuse de reparaţiile aduse imobilelor şi la reducerea unilaterală, de către reclamantă, a procentului de comision, nu au fost reţinute ca pertinente.

Contractul părţilor prevedea în mod neechivoc faptul că nevirarea, în termenul convenit, a întregii sume obţinute după valorificare conduce la reducerea cu un procent a comisionului pe care urma să îl încaseze agenţia imobiliară.  Fiind dovedită împrejurarea că această clauză contractuală şi-a produs efectul în cursul derulării raporturilor juridice, reclamanta este în drept să pretindă diferenţa de valoare neachitată, inclusiv cea rezultată din calculul aplicat asupra cotei de comision.

(sentinţa civilă nr. 2926 COM/ 9.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 782/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)