Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare.


. Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare.

Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia.

Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia.

Pârâta S.C. H  S.A. a susţinut că neplata medicamentelor livrate de S.C. B  S.A.

s-a datorat intervenţiei unui caz de forţă majoră, respectiv blocării bugetului Casei de Sănătate de către Ministerul Finanţelor.

Apărarea nu poate fi reţinută.

În speţă, pârâta nu a respectat nici clauza 16 alin. 2 din contract, potrivit căreia în situaţia intervenirii unui presupus caz de forţă majoră, acesta va fi notificat partenerului contractual, în scris, în termen de 5 zile de la intervenţia sa şi de la confirmarea dată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

(sentinţa civilă nr. 2724 COM/ 03.11.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 193/2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)