Legea nr. 213/1998. Regimul juridic al bunurilor aparţinând domeniului privat al unei unităţi administrativ-teritoriale. Condiţiile în care pot fi evocate pretinse neregularităţi cu privire la contractul de vânzare-cumpărare încheiat şi modul de manifesta


Cererea de constatare a nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare, încheiat în formă autentică, nu poate fi admisă, dacă ea a fost formulată pe calea incidentală a unei cereri reconvenţionale, de către apărătorul ales al autorităţii publice care a avut calitatea de vânzător, fără ca respectiva autoritate publică să îşi fi manifestat voinţa de a obţine desfiinţarea contractului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, în condiţiile în care de la data perfectării contractului au trecut mai mult de şase ani, iar dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra unui teren neconstruit, cu destinaţie agricolă, a fost recunoscut în mod explicit printr-un al doilea contract de vânzare-cumpărare, vizând un rest din vechea proprietate şi prin hotărâri prin care consiliul local a stabilit regimul proprietăţii fondului învecinat, ce a făcut parte din proprietatea iniţială.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 386/C.A. din 15 aprilie 2011