Atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar. calitate procesuală activă. legea aplicabilă


3.ATRAGEREA RĂSPUNDERII PATRIMONIALE A ADMINISTRATORULUI STATUTAR. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. LEGEA APLICABILĂ.

Art. 15 alin. (2) din Constituţia României;

Art. 137 din Legii nr. 64/1995;

Având în vedere principiu constituţional al neretroactivităţii legii,  unei cereri formulate anterior intrării în vigoare a  unei legi nu-i  sunt aplicabile dispoziţiile acestei legi, ci  ale celei  în vigoare la data formulării ei. Prin urmare, în cauză, cererii formulate de  creditoare la data de 9 mai 2006 îi sunt aplicabile  prevederile Legii nr. 64/1995, lege  care nu recunoaşte calitatea procesuală activă în acţiunile  întemeiate pe dispoziţiile art. 137  doar anumitor persoane, astfel cum o fa noua lege în materia insolvenţei. Legea nr. 85/2006.

Curtea de Apel Bacău, secţia comercială şi de contencios administrativ, Dec.civ.nr. 31/18.01.2007

Prin sentinţa civilă nr. 949/02.11.2006 Tribunalul Bacău a respins,  pentru  lipsa calităţii procesuale active,  acţiunea prin care creditoarea Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău a solicitat atragerea răspunderii personale a  administratorului statutar  al debitoarei S.C. ,,N.” S.R.L. Buhuşi, pârâtul M. E.

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că, potrivit art. 138 coroborat cu art. 152 şi art. 156 din Legea nr. 85/2006, calitate procesuală activă are numai administratorul şi lichidatorul judiciar ori comitetului creditorilor.

În termen legal, împotriva  hotărârii pronunţate de judecătorul sindic, creditoarea Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău a formulat recurs în motivarea căruia a arătat că acţiunea sa a fost promovată la data de 08 mai 2006 când era  în vigoare  Legea nr. 64/1995, iar  Legea nr. 85/2006 a intrat în vigoare  la data de 21  iulie 2006.

Prin dec.civ.nr. 31/18.01.2007 Curtea de Apel Bacău a admis recursul şi a trimis cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe pentru următoarele considerente:

Cererea cu care creditoarea A.J.O.F.M. Bacău a sesizat judecătorul sindic a fost depusă la Tribunalul Bacău la  data de 09 mai 2006, dată la care  în vigoare se afla Legea nr.  64/1995.

Legea nr. 85/2006 ale cărei dispoziţii au constituit temeiul de drept al hotărârii  recurate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006, însă, potrivit art. 156 alin. (1), legea  a intrat în vigoare în termen de  90 de zile de la publicarea în Monitorul oficial. Aceasta  înseamnă că Legea nr. 85/2006 a intrat în vigoare la data de  21 iulie 2006.

Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţia României legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Având în vedere acest principiu constituţional, unei cereri formulate anterior intrării în vigoare a  unei legi nu-i  sunt aplicabile dispoziţiile acestei legi, ci  ale celei  în vigoare la data formulării ei. Prin urmare, în cauză, cererii formulate de  creditoare îi sunt aplicabile  prevederile Legii nr. 64/1995, lege  care nu recunoaşte calitatea procesuală activă în acţiunile  întemeiate pe dispoziţiile art. 137  doar anumitor persoane.