Anulare h.c.j. de invalidare


R O M Â N I A

JUDECATORIA MOTRU

Sentinta – Nr. 136/2011

Sedinta publica de la 19 Ianuarie 2011

Anulare H.C.J. de invalidare

Este admisibila cererea intervenientului într-o actiune formulata de reclamant având ca obiect anulare partiala HCJ, chiar daca intervenientul nu a urmat întocmai procedura prealabila, cu  atât mai  mult cu cât anterior, intervenientul obtinuse o  hotarâre judecatoreasca privind obligarea Comisiei locale de  a se pronunta pe cererea sa de reconstituire. În caz contrar, consecinta ar fi  emiterea unei alte HCJ cu privire la acelasi teren.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr.3459/263/2010 petentul  C. I. a formulat contestatie împotriva  HCJ nr.5517/16.07.2010, prin care în mod nelegal s-a invalidat suprafata de teren de 5,55 ha teren cu vegetatie forestiera si a solicitat anularea HCJ mentionata , sa se dispuna reconstituirea  dreptului sau de proprietate, pentru aceasta suprafata pe vechiul amplasament, acesta fiind liber, cu obligarea întocmirii si eliberarii titlului de proprietate.

În motivarea cererii sale a aratat petentul ca,  a mostenit aceasta suprafata de teren de la tatal sau C. C., a formulat cerere de reconstituire si a facut dovada proprietatii cu înscrisuri si cu martorii vecini, pentru suprafetele pe care nu a detinut înscrisuri autentice sau nu a fost trecut la registrul agricol.

Ca, reprezentantii CLFF Matasari au fost la fata locului, au identificat terenurile si au încheiat procesul verbal  în data de  10.05.2010 si 12.05.2010, întocmind în acelasi timp si schitele aferente amplasamentelor vechi, constatându-se ca sunt libere si îi pot fi retrocedate.

A mai aratat petentul ca pentru amplasamentele respective s-a întocmit si un raport de expertiza în dosarul nr.2491/263/2008, dupa care intimata comisia locala  s-a orientat si a identificat aceste terenuri, suprafata fiind împartita în 24 de bucati, dar cu toate acestea comisia locala face o propunere de invalidare, propunere aprobata de intimata CJFF Gorj.

În drept si-a întemeiat cererea pe Legea 247/2005 si HG 890/2005, Legea nr.1/2000 si Legea nr.18/1991.

Pentru dovada cererii petentul a depus la dosar în copie  înscrisurile de la filele 3 – 40.

La data de 17.09.2010  numita B. M. a formulat cerere de interventie în interes propriu, prin care a aratat ca este sora cu petentul si are aceleasi drepturi ca si acesta asupra terenurilor cu vegetatie forestiera situate în pct.”Tâlbile”,”Valea Brazilor”, „Zbârcea” si ca pentru aceste terenuri a formulat cerere de reconstituire  si a depus actele necesare si nu s-a dezbatut succesiunea pâna la aceasta data.

La data de  05.10.2010 au formulat  cerere de interventie în interes propriu în cauza  intervenientii S. I. I. D., I. D. E. si T. M., prin care au solicitat admiterea în principiu a cererii.

Au aratat intervenientii ca, petentul a solicitat  terenuri ce au apartinut  lui S. G., autorul intervenientilor, în conditiile în care C. M.- sotia petentului (anterior casatoriei S. M.) si fiica lui S. G. nu a acceptat succesiunea def. S. G. si nici pe a mamei sale S. C.tina si a renuntat la  succesiunea acestora asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.218 din 04.03.1991 si nr.860 din 17.08.1988.

Au mai aratat intervenientii ca, terenurile  din pct.””Urzicari – La tigani”, „La lac –La Ghigan”, „Bobaru”, „În Tîlbe”, „Valea Brazului”, „Grigorescu”, „Valea Malului”, „Valea Runcurelului”, sunt toate terenuri ce au apartinut lui Staniloiu Gheorghe.

Din oficiu, instanta a solicitat relatii de la intimata CLFF Matasari, care a raspuns cu adresa nr.8057/20.10.2010 (fila 57 de la dosar(, la care a atasat înscrisurile de la filele  58 – 130.

Prin încheierea de sedinta din data de 03.11.2010, instanta a respins cererea de interventie în interes propriu formulata de  intervenientii S. I. I. D., I. D. E. si T. M. având în vedere ca acestia solicita terenuri dupa autori diferiti, conform rolului agricol, având roluri agricole diferite, intervenientii solicitând terenuri dupa autorul S. G., iar petentul dupa autorul C. C..  În plus, o eventuala validare a petentului se va face pe suprafata nu pe amplasament. Prin încheierea din data de 24.11.2010 a fost admisa în principiu cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta  B. M., aceasta fiind nepoata de fiica decedata a autorului C. C..

Din actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele:

Petentul a formulat plângere împotriva HCJ nr.5517/2010, prin care i-a fost invalidat dreptul de proprietate, solicitând anularea acesteia si reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren cu vegetatie forestiera în suprafata de 5,5 ha , teren situat pe raza comunei Matasari pentru identificarea caruia s-a efectuat expertiza în dosar nr. 2491/263/2008 ale carui concluzii au fost insusite de petent si intervenienta B. M. in cauza de fata.

Pin s.civ. nr. 1053/14.04.2009  stata în dosarul 2491/263/2008  CLFF Matasari a fost obligata sa se pronunte asupra cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de C. I. înregistrata sub nr. 6602/2005  si sa înainteze propunerea si documentatia aferenta intimatei CJFF Gorj.

În executarea acestei sentinte civile, comisia locala a  înaintat documentatia cu propunere de invalidare, propunere aprobata de comisia judeteana prin hotarârea atacata în prezenta cauza.

Declaratiile de recunoastere reciproca a vecinatatilor aflate în dosarul nr. 2491/263/2008 au confirmat ca  P. V., C. V., B. V., B. D., M. N., S. D., S. I., C. I., G. C., S. D., G. I., F. V. si S. I. si B. I., P. M. si B.S. sunt vecinii terenului pentru care  petentul solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

Terenul cu vegetatie forestiera a fost identificat  prin raportul de expertiza tehnica întocmit în acelasi dosar de expert tehnic G. M. ca fiind situat în punctele : „Zbârcea”,  cu o suprafata de 960 m.p., vecini: Culmea Bradet, P. V. si C. Gh. V., ambii având declaratii de recunoastere a vecinatatilor, „Zbârcea” cu o suprafata de 4.600 m.p. cu vecini: Culmea Bradet, Matca Zbârcii , P. V. si B.V., ambii cu declaratii, Tîlbie- Valea Brazului  cu o suprafata de 3120 m.p.cu vecini Culmea Bradet, Hotar Rosiuta, C. I., G. C., ambii dând declaratii, „Tâlbie- Valea Brazului” cu suprafata de 8720 m.p. , cu vecini Culmea Bradet, Drum Comunal, S. D., S. I., ambii cu declaratii „ Tâlbie- Valea Brazului” cu suprafata de 5825 m.p. cu vecini Culmea Bradet, Drum Comunal, B. D.si M. N., toti cu declaratii, „Urzicani” cu suprafata de 2520 m.p. cu vecini Culmea Bradet, S. D., G. I. si F. V., S. I. si B. I., toti cu declaratii, „ Bobaru” cu suprafata de 3000  m.p. cu vecini Drumul Dealul Mare, P. M. si B. S., ambii cu declaratii de recunoastere a vecinatatilor. În privinta terenurilor cu vegetatie forestiera identificate în raportul de expertiza în punctele Groapa Lupilor în suprafata de 1600 m. p. si Tâlbie- Valea Brazului în suprafata de 3600 m.p., instanta retine ca nu s-au facut recunoasteri de catre vecinii A. G., C. G., N. E. respectiv D. D..

Acelasi raport de expertiza consemneaza faptul ca pe aceste terenuri nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane.

De asemenea, vecinii terenurilor, prin declaratiile mentionate au aratat ca terenul provine de la autorul C.C..

Potrivit art.6 alin.1 ind.3 din Legea 1/2000 asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005 în situatia în care numai exista înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente si când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii acestora, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

De asemenea, în temeiul art.6 alin.1 ind.4 din Legea 1/2000 se retine ca, nu exista nici o alta persoana fizica sau juridica care sa produca vreo proba prin care sa fie  combatute probele mai sus aratate .

În ceea ce priveste vocatia la reconstituire a petentului se retine ca  acesta a formulat cerere de reconstituire ( fila 58 din dosar),  este fiul  defunctului C. C. decedat la 17 decembrie 1944 (fila 149 ) si a lui C. F., sotia acestuia, decedata la 9 iunie 1968 (filele150, 151).

Referitor la intervenienta B. M., anterior casatoriei G. M.,  instanta retine ca aceasta a formulat cerere de reconstituire dupa parintii mamei sale  C. M. casatorita G. decedata la 23 octombrie 1983 (fila 145 din dosar) – C.  C. si C. F.. În acest sens sunt adresa CLFF Matasari( fila 196 din dosar) care mentioneaza ca pentru terenurile în litigiu comisia s-a pronuntat pentru a se emite acte în coproprietate pentru toti mostenitorii autorilor C.C. si F., precum si cererile de reconstituire formulate în mod repetat de intervenienta dupa autorii mentionati aflate la filele 197-207 din dosar, respectiv rezolutia Primariei Matasari care enumera cererile formulate de B. M. ( fila 185).  Este de mentionat si sentinta nr. 880 / 2008 pronuntata de Judecatoria Motru în dosarul nr. 1364/263/2006 care le recunoaste dreptul atât petentului cât si intervenientei,  prin care a fost obligata CLFF Matasari  sa se pronunte asupra cererii de reconstituire formulata de B. M. privind vegetatie forestiera, dupa bunicii sai C. C. si F. si de asemenea a fost admisa cererea de interventie formulata de C. I. în acel dosar si obligata comisia sa se pronunte asupra cererii sale de reconstituire privind aceiasi autori.

Privitor la exceptia prematuritatii invocata de petent în privinta intervenientei B. M., instanta retine ca într-adevar nu s-a emis o hotarâre a Comisiei Judetene pentru C. F., datorita culpei Comisiei Locale care nu a analizat cererea, cu toate ca aceasta a formulat în mod repetat astfel de cereri de reconstituire, însa în conditiile în care instanta a apreciat ca si aceasta e persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile care au apartinut autorilor C. C. si F., ar fi de prisos o respingere ca prematura a cererii acesteia în conditiile în care se dispune anularea HCJ pe numele reclamantului, însa pe autor C. C., ai carui mostenitori sunt reclamantul si intervenienta B. M..

În acelasi timp, instanta retine ca în eventualitatea respingerii ca prematura a cererii intervenientei B.M., s-ar ajunge în situatia în care pentru aceleasi terenuri provenite de la acelasi autor ar fi emise acte distincte cu consecinta unei duble reconstituiri. Ori, tocmai pentru eliminarea unei astfel de situatii se impune o solutionare unitara a ambelor cereri cu atât mai mult cu cât prin probele administrate în cauza s-a facut dovada dreptului de proprietate cu privire la terenurile ce au apartinut autorului C. C. si s-a constatat îndreptatirea la reconstituire atât a reclamantului cât si a intervenientei B. M.. 

Din concluziile raportului de expertiza, coroborate cu celelalte probe administrate în cauza si mai sus expuse,  se retine ca petentul si intervenienta B. M. sunt îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 28.745 m.p. teren cu vegetatie forestiera situat pe raza comunei Matasari.

Fata de aceste considerente, urmeaza sa fie admisa în parte cererea petentului,  sa fie admisa cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta B. M., sa se dispuna anularea partiala a Hotarârii Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de  proprietate asupra  terenurilor Gorj nr.5517/16.07.2010, respectiv în ceea ce priveste petentul si sa se dispuna reconstituirea  dreptului de proprietate în favoarea petentului si a intervenientei B. M. pentru suprafata totala  de 28.745 mp. teren vegetatie forestiera, aflat pe raza comunei Matasari dupa cum urmeaza: suprafata de 960 mp. situata în punctul Zbârcea; suprafata de 4600 mp. situata în punctul Zbârcea, suprafata de 5825 mp. situata în punctul Tîlbie Valea Brazului; suprafata de 8720 mp. situata în punctul Tîlbie Valea Brazului; suprafata de 3120 mp.  situata în punctul Tîlbie Valea Brazului; suprafata de 3000 mp. situata în punctul Bobaru; suprafata de 2520 mp. situata în punctul Urzicari, pe vechiul amplasament în masura în care acesta este liber,  asa cum a fost identificat  în raportul de expertiza amintit.

Potrivit art.75 alineat 1 din Regulamentul – privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum si punerea în posesie a proprietarilor, pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale –  va fi obligata  Comisia Locala  de fond funciar Matasari sa întocmeasca si sa înainteze documentatia pentru terenul  mentionat mai sus Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Gorj pentru ca aceasta din urma sa elibereze titlul de proprietate petentului si intervenientei B. M..