Infracţiuni la Codul silvic.Succesiuni de legi în timp-Furt şi tăiere ilegală de arbori


 

 Infracţiuni la Codul silvic. Succesiuni de legi în timp

-Furt şi tăiere ilegală de arbori

 Prin sentinţa penală nr. 956/2004 a Judecătoriei Tecuci s-a dispus condamnarea inculpatului P.A. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 31 alin. 1 şi 4 din OG nr. 96/1998 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal şi art. 13 Cod penal.

Acelaşi inculpat a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 98 alin. 1,2 şi 4 din Legea nr. 26/1996 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal.

Conform art. 33 lit. a – 34 lit. b Cod penal s-au contopit cele două pedepse, dispunându-se executarea pedepsei mai grele, sporită la 3 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71, 64 Cod penal.

În fapt, în cursul lunii februarie 2002 inculpatul P.A. a fost surprins sustrăgând arbori din pădurea aparţinând părţilor vătămate S.M., L.P. şi D.I.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul P.A.

Prin decizia penală nr. 228/A/2005 pronunţată de Tribunalul Galaţi s-a admis apelul declarat de inculpat şi s-a dispus condamnarea inculpatului doar pentru infracţiunea prev. de art. 98 din Legea nr. 26/1996 care sancţionează furtul de arbori, deoarece:

S-a avut în vedere faptul că la momentul săvârşirii infracţiunilor, art. 31 din OG nr. 96/1998 incrimina „tăierea”, indiferent de forma de proprietate, săvârşită de către proprietar, deţinător sau orice altă persoană.

Cu acelaşi conţinut, ca urmare a modificărilor intervenite în baza Legii nr. 75/2002, art. 31 a devenit art. 32.

În fine, prin Legea 120/2004 a fost din nou modificată OG nr. 96/1998.

Urmare acestei din urmă modificări, articolul 32 incriminează tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional de către proprietari sau deţinători.

Prin urmare nu a mai fost incriminată, aşa cum prevedea în reglementările anterioare şi tăierea efectuată de către orice altă persoană, alta decât proprietar sau deţinător.

Având în vedere aceste modificări legislative, care îi sunt favorabile inculpatului, s-a dat aplicabilitate disp. art. 13 Cod penal.

În aceste condiţii, singura dispoziţie care incriminează activitatea infracţională desfăşurată de inculpat este prevăzută de art. 98 din Legea nr. 26/1996, care în alin. 1 sancţionează furtul de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini, cu sau fără drept din fondul forestier naţional.

Prin această dispoziţie, activitatea de tăiere a arborilor este absorbită în cea de furt, dacă cel care a tăiat arborii i-a şi sustras, ceea ce s-a întâmplat în cauza dedusă judecăţii.