Penal cu rechizitoriu art.208-205 cp


Prin sentinţa penala nr.120/17.03.2006 această instanţă a dispus  în baza disp. Art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. i)  c, p cu aplicarea art.37 lit. a şi b ) C.pen. condamnarea inculpatului C.D.C. la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni.

 In baza disp. Art.61 C.p. a revocat inculpatului beneficiul liberării condiţionate pentru restul neexecutat de 10 luni închisoare din pedeapsa aplicată acestuia prin D.P. 91/2003 a Tribunalului Giurgiu, a contopit acest rest de pedeapsă cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă urmând ca inculpatul să execute 3 ani şi 6 luni închisoare.

 A interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 C.pen. în condiţiile art.71 C.pen.

 A computat din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive cu începere de la 21.12.2005 la zi.

 A menţinut starea de arest a inculpatului .

 A constatat că a recuperat prin restituire prejudiciul cauzat părţilor vătămate.

 A obligat inculpatul la cheltuieli judiciare statului şi a dispus plata onorariului avocat oficiu.

 A reţinut instanţa că la data de 21.12.2005  , orele 12, oo din imobilul aparţinând părţii vătămate G.F. şi T.D. a sustras bunuri în valoare de 80 milioane lei ROL. Inculpatul a escaladat gardul şi prin spargerea unui geam de la uşa de acces , a pătruns în locuinţă. Bunurile sustrase inculpatul le-a pus în două genţi de voiaj pe care le-a găsit în imobil şi cu care s-a deplasat in staţia de autobuz cu intenţia de a merge în municipiul Giurgiu. Aflându-se în staţia de autobuze inculpatul a fost prins de organul de poliţie din localitate care s-a sesizat din oficiu.

 Apelul declarat de inculpat, acesta şi l-a retras iar Tribunalul Teleorman prin D.P. nr.105 A/16.05.2006 a luat act  de această retragere. A computat prevenţia inculpatului şi a menţinut măsura arestării preventive a acestuia obligându-l totodată la plata cheltuielilor judiciare statului.